Hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledningsgrupp

Förvaltningen omfattar länets tre sjukhus med den specialiserade sjukvården. I förvaltningen igår också Diagnostiskt centrum - länets laboratorieverksamhet.

Av säkerhetsskäl bör du inte skicka personlig information eller frågor om din personliga hälsa via e-post till kontaktpersonerna. Vänd dig i första hand till den vårdmottagning där du har blivit behandlad om du har frågor eller synpunkter på vården. På 1177.se finns e-tjänster och kontaktuppgifter till hälso- och sjukvårdsverksamheter. 

Uppdaterad 18 februari 2019 Lämna synpunkter på innehållet