Folktandvårdens ledningsgrupp

Folktandvården består av allmäntandvård med kliniker spridda i hela länet samt specialisttandvård i Kalmar, Oskarshamn och Västervik.

Uppdaterad 30 september 2022 Lämna synpunkter på innehållet