Leverantörsfakturor

Enligt lag ska alla leverantörer till offentlig sektor skicka e-faktura. Här hittar du information om hur du går tillväga.

Observera att en faktura via mejl eller pdf inte är en e-faktura.

E-faktura

Vi har avtal med Pagero om att ta emot elektroniska leverantörsfakturor via deras fakturaväxeltjänst. Pagero erbjuder olika tjänster för att skicka elektroniska fakturor.

För att komma igång med att skicka e-faktura till oss, gå till vår projektsida hos Pagero 

Fakturareferens

Alla inkommande fakturor till Region Kalmar län ska vara märkta med en referens. Referensen skall beställaren uppge vid beställnings-/köptillfället och du som leverantör kan kräva att beställaren uppger denna.

Referensen har sju eller fem siffror och anges på fakturan i fältet Er referens. I Svefakturaformatet ska referensen läggas in i fältet Invoice/RequistionistDocumentReference.

Förutom referensen är det bra om beställarens namn framgår på fakturan. Det är viktigt att fakturareferensen kommer först, sedan kan även namnet skrivas in.

I de fall Region Kalmar län har uppgett ett order-/beställningsnummer i samband med ordern/beställningen ska detta nummer skickas i svefakturafältet OrderLineReference/Order Reference enligt SVE-fakturastandard.

Avsaknad av referens- och/eller ordernummer kan leda till att fakturan inte kan betalas på förfallodagen.

Organisationsnummer och övrig information

Organisationsnummer: 232100-0073

Momsregistreringsnummer: SE232100007301

GLN: 7332767000003

VAN: Pagero

Peppol-id: 0007:2321000073

Postadress: Box 601, 391 26 Kalmar