Regionala utvecklingsförvaltningen

Medarbetare vid den regionala utvecklingsförvaltningen.

Regional utvecklingsdirektör 

Kontakt
Porträtt Helena Nilsson

Helena Nilsson

Regional utvecklingsdirektör

0480-448 367

Ledningsstöd

Kontakt

Tina Erlandsson

Ekonomichef

0480-448 331
Kontakt

Helena Fristorp

Administrativ chef/HR

0480-448 344
Kontakt

Helena Kaldner

HR-konsult

0480-448 376
Kontakt

Mathias Karlsson

Analytiker

0480-448 334
Kontakt

Malin Lindskog

Ekonom

0480-899 94
Kontakt

Ebba Petersson

Ekonomiassistent

0480-448 339
Kontakt

Malgorzata Postula-Gorecka

GIS-handläggare

0703-117 573
Kontakt

Anette Westerlund

Tjänstledig

0480-448 339
Kontakt

Nina Öhrn Karlsson

Tjänstledig

0480-448 792

Projekt- och företagsstöd

Kontakt

Gunilla Bäckman

Projektadministratör

0480-448 360
Kontakt

Erik Ciardi

Projektutvecklare

0480-448 333
Kontakt

Olof Falk

Projektutvecklare ekonomi

0480-448 373
Kontakt

Daniel Granello

Landsbygdsutvecklare

0480-448 349
Kontakt

Camilla Håkansson

Basenhetschef projekt- och företagsstöd

0480-448 394
Kontakt

Ana Emilia Mendonca Klasson

Projektutvecklare

0480-448 378
Kontakt

Johan Lundbäck

Projektutvecklare, ekonomi, kontaktnod South Baltic

0480-448 342
Kontakt

Jan Martinsson

Samordnare EU- och Östersjöregionfrågor

0480-448 795
Kontakt

Sanna Pettersson

Handläggare företagsstöd, ansökan, ekonomi

0703-525 720
Kontakt

Antje Schreyer

Samordnare EU- och Östersjöfrågor

0480-448 337
Kontakt

Maria Stegefors

Projektutvecklare

0480-448 399
Kontakt

Thomas Tiger

Handläggare företagsstöd

0480-448 370

Samhällsplanering och tillväxt

Kontakt

Maria Agestam

Kultursamordnare

0480-448 386
Kontakt

Cecilia Alm

Kulturutvecklare

Kontakt

Lina Broby

Samordnare infrastruktur

0480-448 341
Kontakt

Andrea Berg

Projektledare våld i nära relationer

0480-810 00
Kontakt

Kristina Bergman

Assisterande projektledare Livsmedelsutveckling Sydost

0480-448 388
Kontakt

Emma Dahlgren

Projektkoordinator

0480-448 398
Kontakt

Karin Ekebjär

Samordnare besöksnäring

0480-448 374
Kontakt

Tobias Facchini

Miljösamordnare

0480-448 383
Kontakt

Christian Forssell

Samhällsplanerare

0480-448 377
Kontakt

Cecilia Gamme

Tjänstledig

0480-842 31
Kontakt

Magnus Garp

Basenhetschef

0480-448 791
Kontakt

Carolina Gunnarsson Johnsson

Miljösamordnare

0480-448 382
Kontakt

Magnus Hammarstedt

Bredbandskoordinator

0480-448 371
Kontakt

Thomas Isaksson

Projektledare Livsmedelsutveckling Sydost

0480-448 361
Kontakt

Hanna Johansson

Folkhälsoutvecklare

0480-445 227
Kontakt

Katarina Johansson

Samordnare kompetensförsörjning

0480-843 49
Kontakt

Carolina Lenesdotter

Folkhälsoutvecklare

0703-509 414
Kontakt

Oskar Lind

Affärsutvecklare besöksnäring

0480-448 348
Kontakt

Mattias Nylander

Samordnare näringsliv, innovation

0480-448 389
Kontakt

Sofia Moestedt

Basenhetschef Samhällsplanering och tillväxt

0480-448 368
Kontakt

Marie Tigerryd

Folkhälsoutvecklare

0480-842 13
Kontakt

Zhi Wang

Samordnare näringsliv (Småland China support, Shanghai)

0702-541 003

Regional biblioteksutveckling

Kontakt

Detlef Barkanowitz

Basenhetschef

0480-448 395
Kontakt

Naemi Carlsson

Biblioteksutvecklare

0480-448 390
Kontakt

Anna Sara Nilsson

Biblioteksutvecklare

0480-448 794
Kontakt

Henriette Sandell

Biblioteksutvecklare

0721-410 918
Kontakt

Maud Salim

Biblioteksutvecklare

0480-448 396
Kontakt

Julia Sallander

Biblioteksutvecklare

0480-448 365

Småland Blekinge Hallands kontor i Bryssel

Kontakt

Sven Kastö

Kontorschef för Småland Blekinge Hallands Europakontor i Bryssel

Kontakt

Linda Reinholdsson

EU-handläggare, Småland Blekinge Hallands kontor i Bryssel

Kontakt

Adam Rickard Andersson

EU-handläggare, Småland Blekinge Hallands kontor i Bryssel

Folkhögskolor

Kontakt

Carina Hansson

Assistent

0480-841 49
Kontakt
Porträtt Gull-Britt Johansson

Gull-Britt Johansson

Bildningschef

0480-844 14

Gamleby folkhögskola

Högalids folkhögskola

Vimmerby folkhögskola

Ölands folkhögskola

Uppdaterad 26 februari 2020 Lämna synpunkter på innehållet