Så hanterar vi dina personuppgifter

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur Region Kalmar län behandlar dina personuppgifter och vill här ge dig information om dina rättigheter.

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en EU-förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter. Syftet är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom hela EU och stärka skyddet för hur dina personuppgifter hanteras. 

Personuppgift är all information som kan knytas till en fysisk levande person som exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

Region Kalmar län, organisationsnummer 232100-0073, i form av Regionstyrelsen, är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen.