Stöd till företag och kultur under covid-19-pandemin

På denna sida har vi samlat de regionala stöd vi erbjuder till företag och kulturorganisationer i Kalmar län för att hjälpa samhället under covid-19-pandemin.

Vi har också listat de stödinsatser som vi är med och finansierar samt länkar som kan underlätta för dig att få koll på de nationella stöden.

Stöd till länets företag

 • Extra stöd till extern rådgivning - riktar sig till företag med upp till 20 anställda och avser stöd för köp av extern kompetens/konsult.
 • Jourhavande företagslotsar - riktar sig till dig som är företagare som behöver hjälp att hitta rätt bland de stöd som finns, både på ett nationellt och regionalt plan.

Stöd till länets kompetensförsörjning

 • Dela arbetskraft – riktar sig till företag som har tvingats permittera eller varsla personal, samt företag som behöver personal. Företag beskriver kompetensen bland personal man tvingas permittera eller varsla, eller det kompetensbehov man har just nu. Vi förmedlar sedan kontakterna mellan arbetsgivarna
 • Tips på utbildningar – riktar sig till dig som har blivit permitterad eller uppsagd och vill göra något värdefullt med tiden och stärka dina kompetenser med en utbildning.

Stödinsatser som vi är med och finansierar

Nationella stöd och länkar

 • Samlad information till dig som företagare från nationella myndigheter
 • Regeringens stödpaket för företag
 • Omsättningsstöd för enskilda firmor
 • Regeringens krispaket till kulturen: Den 2 oktober beslutade regeringen om ett extra stödpaket om 1,5 miljard kronor till kulturen. Kulturrådet, filminstitutet, konstnärsnämnden och författarfonden har uppdraget att hantera fördelningen. För vidare information och ansökningsförfarande se nedanstående länkar.
  • Svenska filminstitutet fördelar medlen för att kompensera biografer, distributörer och filmfestivaler för inkomstbortfall. Denna gång går krisstöd även till producenter av film- och dramaserier.
  • Kulturrådet fördelar tre olika krisstöd: Ett stöd går till kompensation för inställda och framskjutna evenemang, under perioden juni-september. Ansökan öppnar den 15 oktober med sista ansökningsdatum 27, 28 och 29 oktober beroende på konstområde. Bidrag till smittsäkra evenemang och bidrag utifrån behov i kulturlivet, öppnar veckan därpå. Nytt för i höst är att två helt nya bidragsformer inrättas, som även ska omfatta fler slags organisationer och yrkesgrupper såsom till exempel leverantörer av scenteknik samt för inställd internationell verksamhet.
  • Konstnärsnämndens krisstipendier riktar sig till yrkesverksamma konstnärer på en professionell nivå inom bild och form, musik, teater, film, dans och cirkus. De är till för enskilda och främst frilansande konstnärer. Från och med den 8 oktober är utlysningen för Krisstipendium 2 öppen. Sista ansökningsdag är den 22 oktober.
  • Sveriges författarfond fördelar stöd till enskilda författare och andra litterära upphovsmän. Utlysningen är öppen under tiden 2 oktober-15 oktober 2020.