Stöd till företag och kultur under covid-19-pandemin

På denna sida har vi samlat de regionala stöd vi erbjuder till företag och kulturorganisationer i Kalmar län för att hjälpa samhället under covid-19-pandemin.

Vi har också listat de stödinsatser som vi är med och finansierar samt länkar som kan underlätta för dig att få koll på de nationella stöden.

Information till Kalmar läns turistarrangörer

Stöd till länets företag

  • Extra stöd till extern rådgivning - riktar sig till företag med upp till 20 anställda och avser stöd för köp av extern kompetens/konsult.
  • Jourhavande företagslotsar - riktar sig till dig som är företagare som behöver hjälp att hitta rätt bland de stöd som finns, både på ett nationellt och regionalt plan.

Stöd till länets kompetensförsörjning

  • Tips på utbildningar – riktar sig till dig som har blivit permitterad eller uppsagd och vill göra något värdefullt med tiden och stärka dina kompetenser med en utbildning.

Stödinsatser som vi är med och finansierar

Nationella stöd och länkar