Stöd till företag och kultur under covid-19-pandemin

På denna sida har vi samlat de regionala stöd vi erbjuder till företag och kulturorganisationer i Kalmar län för att hjälpa samhället under covid-19-pandemin.

Vi har också listat de stödinsatser som vi är med och finansierar samt länkar som kan underlätta för dig att få koll på de nationella stöden.

Stöd till länets företag

Under vecka 28-33 kommer tyvärr inga beslut eller utbetalningar att kunna göras gällande våra olika företagsstöd. Det går däremot bra att lämna in en ansökan, för behandling efter vecka 33.

  • Extra stöd till extern rådgivning - riktar sig till företag med upp till 20 anställda och avser stöd för köp av extern kompetens/konsult.
  • Jourhavande företagslotsar - riktar sig till dig som är företagare som behöver hjälp att hitta rätt bland de stöd som finns, både på ett nationellt och regionalt plan.

Stöd till länets kultur

Stöd till länets kompetensförsörjning

  • Dela arbetskraft – riktar sig till företag som har tvingats permittera eller varsla personal, samt företag som behöver personal. Företag beskriver kompetensen bland personal man tvingas permittera eller varsla, eller det kompetensbehov man har just nu. Vi förmedlar sedan kontakterna mellan arbetsgivarna
  • Tips på utbildningar – riktar sig till dig som har blivit permitterad eller uppsagd och vill göra något värdefullt med tiden och stärka dina kompetenser med en utbildning.

Stödinsatser som vi är med och finansierar

Nationella stöd och länkar