Här hittar du svar om det nya coronaviruset

Sjukvården har stor vana vid att hantera olika slags infektionssjukdomar och det finns rutiner för hur eventuellt smittade personer ska tas om hand.

Region Kalmar län följer noga utvecklingen både globalt, nationellt samt regionalt och har beredskap för att kunna ta om hand smittade personer. Vi följer de rekommendationer som beslutas av Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten har det övergripande nationella ansvaret för befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar och samordnar smittskyddet på nationell nivå.

Statistik om covid-19 i Kalmar län

Siffrorna uppdateras av Folkhälsomyndigheten kl 14.00 dagligen.

Råd till allmänheten

  • Den som blir sjuk med förkylningssymtom som snuva, hosta och feber ska stanna hemma. Först när man har varit symtomfri i två dagar kan man återgå till jobb och skola.
  • Undvik att smitta andra, besök inte äldre personer om du känner dig det minsta förkyld.
  • Följ egenvårdsråd på 1177.se
  • När egenvård i hemmet inte räcker kontaktas 1177 Vårdguiden på telefon för sjukvårdsrådgivning.

Information about covid-19 in other languages 

Link to information in multiple languages about covid-19.

Mer information

Nedan hittar du länkar till aktuell information från olika myndigheter och 1177 Vårdguiden. Har du frågor av allmän karaktär kring coronaviruset – ring 113 13.