Verksamhetsutvecklare

Regionstab

Vi erbjuder

Du vill något. Det vill vi med! Hos oss går vi från vilja till handling, här har du alla möjligheter att påverka och få saker gjorda. Hos oss arbetar vi som ett lag, lyssnar och drar åt samma håll. Vi stödjer i vår organisations förflyttningar och byggandet av en lärande organisation. Systematiskt förbättringsarbete, innovation, digital transformation och nära vård är viktiga delar i vårt arbete. För att få ytterligare fart i vårt utvecklingsarbete söker vi nu två verksamhetsutvecklare. Båda personerna kommer arbeta brett med verksamhetsutveckling och utbildningar. En kommer vara vår motor i att utveckla och stödja regionens arbete med användardriven utveckling för den bästa invånarupplevelsen och en vara motor samt kontakt för test och innovation inom e-hälsoområdet.

Som verksamhetsutvecklare vid enheten för Lärande och förnyelse inom Regionstaben kommer du att ha en nyckelroll i vår organisations strävan att ständigt öka värdet för de som vi är till för. En viktig utgångspunkt är att involvera patienter, närstående och medarbetare i utformningen av tjänster.  Du kommer att ha ett varierat arbete med både strategiska och operativa frågeställningar. Hela vägen från nulägesanalys, strategi, målsättning, genomförande, kommunikation, uppföljning och dokumentation är det du som ser vad som kan eller måste göras – och du ser till att det händer.

Vi söker

I den första rollen kommer du ha extra fokus på invånarinvolvering. Du kommer att ha en roll nära de invånare som anmält intresse för att delta i våra utvecklingsarbeten samt strategiskt arbeta med att utveckla strukturer och verktyg för involvering. Finns det nya och bättre möjligheter för våra verksamheter att fånga invånares behov så är det du som hittar dem och stödjer införandet.
Du kommer också ha ett nära samarbete med våra kommuner genom rollen som utvecklingsledare inom området brukarmedverkan. Du kommer även delta i de utbildningsinsatser som enheten erbjuder för att bygga förmåga till systematiskt förbättringsarbete och här bidrar du med verktyg och metoder för användarinvolvering. Här söker vi dig med relevant akademisk utbildning, gärna med betoning på tjänstedesign eller motsvarande samt minst tre års arbetslivserfarenhet. Erfarenhet från arbete inom hälso- och sjukvård är en fördel och du skall ha erfarenhet av att driva utvecklingsarbeten samt kunskap om olika verktyg och metoder för det.

I den andra rollen kommer du vara en motor i vårt arbete med testbäddar för nya produkter och tjänster inom e-hälsa. Du kommer vara en kontakt för företag som har nya lösningar som de söker testbädd för och du kommer vara spindeln i nätet som hittar den rätta verksamheten för ett test i vår organisation. Du behöver kunna se möjligheter i nya lösningar och kunna förklara möjligheterna för de verksamheter som skall vara testbäddar samtidigt som du lyhört kan lyssna in behov från verksamheterna. Du kommer även vara en motor i vår arbeta med ett bygga en innovationskultur, hitta behov och matcha dem med aktörer där vi kan utveckla lösningar tillsammans eller initiera innovationsupphandlingar. Du kommer även delta i de utbildningsinsatser som enheten erbjuder för att bygga förmåga till systematiskt förbättringsarbete och här bidrar du med verktyg och metoder för innovationsarbete. Här söker vi dig med relevant akademisk utbildning, gärna med inslag av innovationsarbete eller motsvarande samt minst tre års arbetslivserfarenhet. Erfarenhet från arbete inom hälso- och sjukvård är en fördel och du skall ha erfarenhet av att driva utvecklings/innovationsarbete samt kunskap om regler samt verktyg och metoder för det.

I båda rollerna förstår du och drar nytta av nya innovativa möjligheter och du får gärna ha erfarenhet av att arbeta med utvecklingsarbeten i offentlig verksamhet. Du har ett strategiskt förhållningssätt till utveckling och arbetar för att en kultur av systematiskt förbättringsarbete och lärande skall genomsyra organisationen. För oss är det viktigt att du har lätt för att bygga relationer, lätt kan skapa helhetssyn och förhålla dig till komplexa utmaningar samt att du är uthållig och långsiktig i ditt sätt att arbeta.

Du kan sätta upp projekt och leda ett team, inspirera att ta nya steg samt tryggt guida genom förändring när resan till nytt mål börjar kännas motig. Du ser en självklarhet i att utgå från behov, involvera användaren i förbättringsprocessen. Du är bra på att se de mjuka värdena och är duktig på att finna möjligheter samt bygga relationer – samtidigt som du är briljant på att planera, organisera och genomföra.

Du trivs i den digitala världen – och ser digitala lösningar som naturliga möjligheter i ditt arbete. Du navigerar obehindrat i Office-paketet och vet hur du skapar en kommunikativ presentation. Sist men inte minst drivs du av att varje dag skapa ett friskare, tryggare och rikare liv för varje invånare i Kalmar län.

Vår arbetsplats

Enheten för Lärande och förnyelse inom Regionstaben arbetar strategiskt och övergripande med att skapa goda förutsättningar för att våra länsinvånare ska kunna leva ett rikt och hälsosamt liv. Enheten spanar i framtiden och letar efter det som kan bli nutid, utmanar samt driver regionens steg mot förnyelse och förbättrad kvalitet. Nära samarbete med invånare, medarbetare och andra intressenter är en viktig del i vårt arbete.

Vår enhet är en del av Regionstaben, där det jobbar 140 experter inom bland annat arbetsmiljö, ekonomi, HR, hållbarhet, hälsa, juridik, kommunikation, läkemedel, planering, samordning, säkerhet och utveckling. Alla arbetar för att utveckla organisationen och förbättra för invånarna i Kalmar län. Inom våra respektive expertområden är vi även ett stöd till Region Kalmar läns ledning, chefer, förvaltningar och verksamhet.
Vi är en del av Region Kalmar läns 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.

Läs mer om att arbeta i Region Kalmar län

Läs mer om att flytta till Kalmar län

Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Om tjänsten

Referensnummer:

2022/990

Placering/enhet:

Regionstab

Anställningsform:

Tillsvidareanställning

Anställningstid:

Tillsvidare

Sysselsättningsgrad:

Heltid 100 %

Tillträde:

Efter överenskommelse

Lön:

Vi tillämpar individuell lönesättning

Ansök senast:

2022-11-26
Upplysning om tjänsten

Magnus Persson, Utvecklingsdirektör

0480-84525

Support

Om du behöver hjälp kan du kontakta vår support.

Telefon: 0520-58 00 50

Telefontid vardagar 08:30-12:00 och 13:00-16:30