Verksamhetschef Högsby Hälsocentral

Primärvårdsförvaltningen

Vi erbjuder

dig ett meningsfullt och utvecklande arbete med stor arbetsglädje. Du får möjlighet att göra skillnad för människor varje dag då du spelar en central roll för patienternas och invånarnas hälsa och vård i upptagningsområdet. Uppdraget innebär att leda en kunskapsorienterad organisation i ständig förändring med nya utmaningar.

Vi erbjuder dig en god arbetsmiljö där du får chans att utveckla både dig själv och verksamheten. Genom anställning hos Region Kalmar län får du dessutom tillgång till flera förmåner såsom friskvårdsbidrag, föräldrapenningtillägg, löneväxling och mycket mer. Vi bryr oss om våra medarbetare och strävar efter att vara en av Sveriges bästa arbetsgivare.

Vi söker

Vi välkomnar ett utvecklingsinriktat ledarskap som förmår skapa de förutsättningar som behövs för att förmedla en god hälso- och sjukvård som sträcker sig in i framtiden. Ditt chefskap ska vila på primärvårdsförvaltningens värdegrund och vision om hälsolänet. Vi vill att du ska ha ett tydligt chefskap som kännetecknas av tillit till medarbetarnas engagemang och vilja att ta ansvar. Ditt ledarskap ska kännetecknas av öppenhet, kunnighet och engagemang. Du ska vara en förebild och agera konsekvent. Att vara chef hos oss innebär också att kunna förena rollerna chef, ledare och strateg. I arbetsuppgifterna ingår bl a att:
- tillgodose kraven på hög patientsäkerhet och god vård
- tillse att samverkan och samordning med andra enheter fungerar på ett för patienten tillfredsställande sätt
- personalens kompetens upprätthålls genom adekvata vidareutbildningsinsatser
- arbeta kostnadseffektivt och ta ansvar för basenhetens ekonomi
- arbeta med personaladministration på lokal nivå
- ansvara och verka för en god arbetsmiljö
- ansvara för kvalitets- och utvecklingsarbetet

Chefskapet är tidsbegränsat och storleken på chefsuppdraget kommer att diskuteras. Vi erbjuder fast anställning i organisationen inom ditt yrke. Ledarerfarenhet eller utbildning i ledarskap är meriterande. Speciell vikt läggs vid bemötande, öppen kommunikation, engagemang och flexibilitet inom ramen för ett professionellt förhållningssätt.

Vår arbetsplats

Högsby Hälsocentral har ca 5 000 listade och erbjuder hälso- och sjukvård inom specialistområdet allmänmedicin. På hälsocentralen arbetar flera olika yrkesgrupper såsom specialister i allmänmedicin, utbildningsläkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, psykolog/kurator, undersköterskor och medicinska sekreterare. Vi har flera sjuksköterskeledda mottagningar och ett gott samarbete yrkeskategorier emellan.

Vår enhet arbetar med en tydlig mål- och verksamhetsstyrning och möjliggör utveckling på alla nivåer.

Det finns processägarskap där enskilda medarbetare driver olika områden utifrån rätt vårdnivå, nära vård, digifysiska- och nya arbetssätt och samverkan.Vi har god samverkan med kommunens hälso- och sjukvård och Region Kalmar läns andra vårdenheter där vi tillsammans arbetar för goda förbättringsarbeten för den enskilde.

Högsby Hälsocentral är en nyfiken enhet som gärna vill vara med där det händer och vara med i utvecklingen av morgondagens primärvård.

Vi är en del av Primärvårdsförvaltningen, som erbjuder hälso- och sjukvård till hela Kalmar län. Vi finns både i större städer och på mindre orter. Med allmänmedicin som vår utgångspunkt ser vi människan i ett helhetsperspektiv och arbetar för att främja hälsa i alla möten.
Primärvårdsförvaltningen är en del av Region Kalmar län. Tillsammans är vi 7 000 medarbetare som jobbar för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.

Läs mer om att arbeta i Region Kalmar län

Läs mer om att flytta till Kalmar län

Om tjänsten

Referensnummer:

2020/453

Placering/enhet:

Primärvårdsförvaltningen

Anställningsform:

Tillsvidareanställning

Anställningstid:

Tillsvidare

Sysselsättningsgrad:

Heltid 100%

Tillträde:

Efter överenskommelse

Lön:

Vi tillämpar individuell lönesättning

Ansök senast:

2020-08-31

Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Upplysning om tjänsten

Niklas Föghner

0480-899 99
Upplysning om tjänsten

Ann-Sofi Sjöstam

0492-175 32
Upplysning om tjänsten

Larita Vigander Kommunal

0490-86230
Upplysning om tjänsten

Mari Eklind Vårdförbundet

072-2223706
Upplysning om tjänsten

Charlotta Svedlund Läkarföreningen

0480-81965

Support

Om du behöver hjälp kan du kontakta vår support.

Telefon: 0520-58 00 50

Telefontid vardagar 08:30-12:00 och 13:00-16:30

Uppdaterad 8 augusti 2020 Lämna synpunkter på innehållet