Underläkare anestesi- och intensivvård

Länssjukhuset i Kalmar

Vi erbjuder

Dig ett vikariat som underläkare där du får kombinera praktiskt arbete med teoretiska kunskaper och blanda klinisk blick med högteknologisk utrustning.

Efter en introduktionsperiod ingår du i primärjourslinjen och arbetar omväxlande på operationsavdelningen och intensivvårdsavdelningen. Ingen arbetsdag är den andra lik, och du har hela tiden stöd av dina kollegor på en arbetsplats där alla ställer upp för varandra.

Vikariatet avser perioden 2022-01-01-2022-10-31 med möjlighet till förlängning.

Vi söker

Dig som är legitimerad läkare och har ett intresse av att blir anestesi- och intensivvårdsläkare. Teamarbete med patienten i centrum ser du som en självklarhet. Du visar gott omdöme, har god samarbetsförmåga och tar gärna egna initiativ för att utveckla dig själv och människorna i din närhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Välkommen med din ansökan!

Vår arbetsplats

Anestesi- och intensivvårdskliniken innefattar sjukhusets centraloperationsavdelning, intensivvårdsavdelning och sterilcentral. Verksamheten bedrivs i nybyggda lokaler och med modern utrustning. På både intensivvårdsavdelningen och operationsavdelningen används PDMS-systemet ICCA, vilket medger en helt digital registrering av patientdata. Kliniken har ca 220 medarbetare varav 19 läkartjänster. På operationsavdelningen genomförs årligen ca 8000 anestesier och på IVA vårdas ca 600 intensivvårdspatienter per år. Operationsverksamheten omfattar övre och nedre GI-kirurgi, kärlkirurgi inklusive endovaskulära ingrepp, urologi, ortopedi, gynekologi med obstetrik, öronkirurgi, avancerad ögonkirurgi och oralkirurgi. Robotkirurgi används inom nedre GI, urologi och gynekologi. Kliniken ansvarar även för vaskulär access och bistår vid akutlarm.

Kliniken har sedan lång tid tillbaka arbetat med interprofessionellt lärande inom vårdyrkesutbildningar. Detta arbetssätt används även för den decentraliserade läkarutbildningen, vilken sedan 2019 innebär ett 20-tal läkarstudenter per termin på kliniken. Vår intensivvård och operationsverksamhet håller nationellt hög klass och har ett kontinuerligt utvecklingsarbete såväl internt som i samarbete med sjukhusets övriga kliniker. Ett flertal kollegor är disputerade och på kliniken råder ett gott forsknings- och utbildningsklimat där egna projekt uppmuntras.

Vi är en del av Länssjukhuset i Kalmar, där 2300 personer arbetar för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset har moderna lokaler och ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund. Länssjukhuset i Kalmar är ett av Sveriges 20 länssjukhus och Region Kalmar läns största arbetsplats. Sjukhuset är tillräckligt stort för att ha de flesta specialiteter representerade samtidigt som det är tillräckligt litet för en bra och personlig kontakt över klinikgränserna. Tack vare engagerade och kunniga medarbetare har vi under lång tid visat upp goda nationella resultat – detta är vi stolta över! Vår arbetsmiljö kännetecknas av arbetsglädje, delaktighet, öppenhet och trygghet.
Vi är 7000 medarbetare i Region Kalmar län som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Tillsammans arbetar vi för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Välkommen att bli en av oss!Läs mer om att arbeta i Region Kalmar län

Läs mer om att flytta till Kalmar län

Om tjänsten

Referensnummer:

2021/726

Placering/enhet:

Länssjukhuset i Kalmar

Anställningsform:

Visstidsanställning längre än 6 månader

Anställningstid:

Tidsbegränsad

Sysselsättningsgrad:

Heltid 100%

Tillträde:

Efter överenskommelse

Lön:

Vi tillämpar individuell lönesättning

Ansök senast:

2021-10-31
Upplysning om tjänsten

Sibylle Loo, Verksamhetschef

0480-811 24
Upplysning om tjänsten

Harald Persson, Läkarföreningen

0480-810 89

Support

Om du behöver hjälp kan du kontakta vår support.

Telefon: 0520-58 00 50

Telefontid vardagar 08:30-12:00 och 13:00-16:30

Uppdaterad 23 oktober 2021 Lämna synpunkter på innehållet