Strateg Hälso- och sjukvård i kris och krig

Regionstab

Vi erbjuder

Region Kalmar län erbjuder en ny, intressant och utvecklande tjänst där du har en sammanhållande funktion och driver det övergripande uppdraget Hälso-och sjukvårdens funktion vid kris och krig. Målet är att anpassa och utveckla befintlig hälso- och sjukvård inför höjd beredskap och krig. Det är ett komplext uppdrag för att säkerställa vårdens behov i krissituationer och krig och en del i regionens krisberedskapsarbete. Arbetet ska genomföras i projektform med tvärprofessionella forum med företrädare för hälso-och sjukvård inklusive primärvård, psykiatri, tandvård och smittskydd.  Du blir även ansvarig för att hålla samman uppdraget med övriga uppdrag som pågår – exempelvis Robusta sjukhuset och Försörjningsberedskap – tillsammans med beredskapsenhet, fastighets- och serviceorganisation m.fl. Du blir ansvarig för att återkommande rapportera hur arbetet fortskrider för samtliga uppdrag till projektets styrgrupp som består av representanter från Regiondirektörens ledningsgrupp.

Arbetet innebär att du bland annat kommer arbeta med nulägesanalys samt kartlägga framtida vårdbehov i kris och krig för att kunna upprätthålla en viss förmåga att bedriva hälso- och sjukvård vid ett plötsligt och oväntat inflöde av patienter. Planeringen ska utgå olika scenario som masskadesituation och cyberattack och hela vårdkedjan ska beaktas i arbetet. Planeringen behöver således ske utifrån ett bredare perspektiv än traumavård och omfatta alla delar av hälso- och sjukvården, inklusive smittskydd och primärvård. Planeringen ska resultera i en handlingsplan som omfattar såväl personal och organisation, strategier, utrustning, läkemedel, som sjukvårdsmateriel och lokaler. Resultatet från uppdraget blir tongivande i övriga uppdrag som pågår.

Tjänsten är en projektanställning t.o.m. 2025-12-31.

Vi söker

Du har goda kunskaper kring krisberedskap, hälso- och sjukvård, traumavård och förståelse för en regions processer och struktur. Arbetet kräver mycket eget ansvar, drivkraft, verkställighet och nära dialog med övriga projektledare och regionens olika verksamheter. Som person är du analytisk och ser detaljer men utan att tappa helikopterperspektivet. Du identifierar behov och resurser och tar fram underlag för beslut. Vi ser det som viktigt att du kan kommunicera och uttrycka dig mycket väl i tal och skrift.

Du har en känsla för service, är drivande och har lätt för att samarbeta. Du är organisatör och problemlösare som gillar att leda och få medarbetare att arbeta i samma riktning. Att planera och prioritera uppdrag, arbetsuppgifter och att ta fram åtgärder till fungerande lösningar med hög kvalitet ser vi som självklart. Du har en relevant universitetsutbildning och flera års arbetslivserfarenhet från hälso- och sjukvård. Vi ser gärna att du har en god inblick i traumasjukvård.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningen är säkerhetsklassad.

Vår arbetsplats

Regionstab Hållbarhet och säkerhet är en central stödfunktion som arbetar regionövergripande för en miljömässigt hållbar och säker verksamhet. Vi är totalt 15 medarbetare som finns till stöd i olika frågor inom kvalitet, miljö, hållbarhet, säkerhet, kris och beredskap, informationssäkerhet och ledningssystem. Vi har en nära samverkar såväl inom enheten som med andra stabsenheter samt förvaltningar för att tillsammans finna hållbara och säkra lösningar. 

Vår enhet är en del av Regionstaben, där det jobbar 140 experter inom bland annat arbetsmiljö, ekonomi, HR, hållbarhet, hälsa, juridik, kommunikation, läkemedel, planering, samordning, säkerhet och utveckling. Alla arbetar för att utveckla organisationen och förbättra för invånarna i Kalmar län. Inom våra respektive expertområden är vi även ett stöd till Region Kalmar läns ledning, chefer, förvaltningar och verksamhet.
Vi är en del av Region Kalmar läns 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.

Läs mer om att arbeta i Region Kalmar län

Läs mer om att flytta till Kalmar län

Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Om tjänsten

Referensnummer:

2022/516

Placering/enhet:

Regionstab

Anställningsform:

Visstidsanställning längre än 6 månader

Anställningstid:

Tidsbegränsad

Sysselsättningsgrad:

Heltid 100%

Tillträde:

Efter överenskommelse

Lön:

Vi tillämpar individuell lönesättning

Ansök senast:

2022-09-04
Upplysning om tjänsten

Johanna Schelin, Hållbarhetschef

0480-445203
Upplysning om tjänsten

Johan Rosenqvist, Hälso- och sjukvårdsdirektör

0480-448106

Support

Om du behöver hjälp kan du kontakta vår support.

Telefon: 0520-58 00 50

Telefontid vardagar 08:30-12:00 och 13:00-16:30

Uppdaterad 5 september 2022 Lämna synpunkter på innehållet