ST-läkare Klinisk mikrobiologi, Kalmar

Diagnostiskt centrum

Vi erbjuder

Vi erbjuder dig att bli en del av vårt stolta men lite pandemitrötta team på Kliniskt mikrobiologiska laboratoriet i Kalmar.

Klinisk mikrobiologi har alltid varit en spännande specialitet med ständigt nya utmaningar och ett starkt växande kunskapsområde. Om en och annan gammal laboratorieläkare inte utvecklas längre kan man ändå alltid vara säker på att mikroberna kommer att utvecklas och utmana under hela ditt yrkesliv. Att vara mikrobiolog är att jobba med evolutionen precis framför näsan.

Vi är ett av Sveriges minsta kliniskt mikrobiologiska laboratorier vilket innebär att du kommer att behöva bli allround inom specialiteten och få jobba med många olika typer av uppgifter som till exempel rådgivning, metodutveckling, implementering av nya tekniker, kommunikation och IT, och efterhand även undervisning och handledning av examensarbeten och uppdrag i nationella strategigrupper. Forskning och utveckling är hjärtat i specialiteten och en forskarutbildning före, under eller efter din ST-utbildning är lämpligt på gränsen till nödvändigt.

Till din hjälp har du två erfarna specialister, Marcus Johansson och Annika Wistedt. Men för att kunna utvecklas behöver du vara en lagspelare på laboratoriet och aktivt delta i våra samarbeten med infektionskliniken, smittskydd och vårdhygien och i andra delar av hälso- och sjukvården. Du behöver också ha kontakt med våra grannlaboratorier och deras ST-läkare samt med klinisk mikrobiologi vid universitetssjukhusen. 

Vi söker

Klinisk mikrobiologi i Kalmar söker ST-läkare i klinisk mikrobiologi, möjlighet finns till inriktning mot smittskydd och vårdhygien.

Vi söker dig som är legitimerad läkare och har ett mycket starkt intresse för klinisk mikrobiologi och som har en lust att vara spindeln i nätet i olika samarbeten.

Vår arbetsplats

Klinisk mikrobiologi i Kalmar är lokaliserat på Länssjukhuset i Kalmar och har 30 medarbetare varav de flesta är biomedicinska analytiker. Vi servar Region Kalmar läns ca 250 000 invånare med mikrobiologisk och immunologisk diagnostik. Under normala förhållanden har vi öppet alla dagar året runt men inte kvälls- eller jourtid. Helgdagar är normalt inte bemannade av läkare. För att lösa akuta mikrobiologiska problem som till exempel blododlingar och akut luftvägsdiagnostik samarbetar vi med de tre dygnet-runt-öppna kliniskt kemiska laboratorierna på sjukhusen i Kalmar, Västervik och Oskarshamn.

Smittskydd och Vårdhygien är en gemensam enhet som arbetar nära klinisk mikrobiologi. Enheten bemannas av en hygienöverläkare som också är biträdande smittskyddsläkare (60%), en smittskyddsläkare och ytterligare en biträdande smittskyddsläkare på deltid. Därutöver finns 4 hygiensjuksköterskor och 3 smittskyddssjuksköterskor. 

Vi är en del av Diagnostiskt centrum, som består av 260 medarbetare som årligen utför fler än fem miljoner analyser, undersökningar och behandlingar. Vi arbetar inom enheterna Klinisk patologi, Klinisk mikrobiologi, Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Smittskydd och Vårdhygien samt Biobank- och vävnadscentrum. Vi är ett vetenskapligt kompetenscentrum och aktiva inom flera forskningsområden. Vår länsövergripande verksamhet finns på sjukhusen i Kalmar, Oskarshamn och Västervik.

Diagnostiskt centrum är en del av Region Kalmar län. Tillsammans jobbar vi och våra 7 000 kollegor för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.

Mångfald på arbetsplatsen:


Region Kalmar län jobbar för allas lika rättigheter och möjligheter, både som arbetsgivare och tjänsteleverantör. Vi vet att mångfald bland våra medarbetare är en styrka. Vi ber alla som söker arbete hos Regionen att fylla i ett mångfaldsformulär. Uppgifterna används för att följa upp hur väl vi lyckas i vårt mångfaldsarbete och i vilken utsträckning vårt arbetssätt uppmuntrar personer med olika bakgrund att söka jobb hos oss. Uppgifterna samlas in, lagras och bearbetas av Linnéuniversitetet, d.v.s. utanför Region Kalmar läns ansökningssystem. Uppgifterna är anonyma och kan inte kopplas till din jobbansökan och används inte i rekryteringen. Du kan välja att inte besvara frågorna eller att endast besvara en del av frågorna. Insamlandet av personuppgifterna sker i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Läs mer om att arbeta i Region Kalmar län

Läs mer om att flytta till Kalmar län

Om tjänsten

Referensnummer:

2021/331

Placering/enhet:

Diagnostiskt centrum

Anställningsform:

Tillsvidareanställning

Anställningstid:

Tillsvidare

Sysselsättningsgrad:

Heltid 100 %

Tillträde:

Efter överenskommelse

Lön:

Vi tillämpar individuell lönesättning

Ansök senast:

2021-05-14
Upplysning om tjänsten

Liselott Sjöholm, basenhetschef mikrobiologi

0480-841 71
Upplysning om tjänsten

Annika Wistedt, med. ledningsansv. mikrobiologi

0480-814 91
Upplysning om tjänsten

Marcus Johansson, överläkare mikrobiologi

0480-448 777
Upplysning om tjänsten

Per-Åke Jarnheimer, överläkare smittskydd/vårdhyg.

0480-814 40
Upplysning om tjänsten

Johan Karlsson, Läkarföreningen

0480-448 828

Support

Om du behöver hjälp kan du kontakta vår support.

Telefon: 0520-58 00 50

Telefontid vardagar 08:30-12:00 och 13:00-16:30

Uppdaterad 12 maj 2021 Lämna synpunkter på innehållet