Sommarjobb Underläkare - Medicinkliniken

Länssjukhuset i Kalmar

Vi erbjuder

Som underläkare på medicinkliniken arbetar du antingen på medicinavdelning eller inom vår akutverksamhet på akutmottagning och akutvårdsavdelningen (AVA). Arbetet sker i nära samarbete med sjuksköterskor och ansvarig/handledande läkare.

Som icke legitimerad läkare arbetar du alltid med handledning, ensamarbete förekommer inte.

Arbetet omfattar 8 veckor under sommarperioden och anställningens start är uppdelat på två perioder. Tjänstgöringsplacering på medicinavdelning innebär arbetstid dagtid vardagar, medan tjänstgöringsplacering inom akutverksamheten innebär arbete även kvällstid och under helg.

Vi söker

Vi söker dig som har läkarexamen i Sverige eller i ett annat nordiskt land alternativt beslut från Socialstyrelsen om att fullgöra allmäntjänstgöring. Om du studerar medicinsk grundutbildning vid en svensk fakultet krävs fullbordade studier till och med den nionde terminen med godkända kurser och prov. Om du studerar i ett annat EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz ska du ha fullbordat studier till och med den nionde terminen med godkända kurser och prov samt att Socialstyrelsen beviljar ett särskilt förordnande.

Goda språkkunskaper i de skandinaviska språken krävs. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vår arbetsplats

Medicinkliniken är den största kliniken på länssjukhuset med runt 350 anställda. Här bedrivs specialiserad vård inom samtliga medicinska subspecialiteter. Medicinkliniken har i första hand ett akut och närsjukvårdsuppdrag. Tillsammans med omgivande vårdgivare erbjuder vi medborgarna en god vård, med för patienten tillgänglighet efter medicinskt behov. Medicinkliniken ger även omfattande vård till invånare från norra länsdelen i samverkan med klinikerna i Oskarshamn och Västervik. Kliniken kan idag erbjuda sektioner med vård som gränsar till högspecialiserad vård. Den öppna mottagningsverksamheten är planerad och specialiserad. Där sker en allt större andel av vårdkontakterna som patientmöten med specialkompetenta sjuksköterskor. Sedan 2019 bedrivs formaliserad läkarutbildning på länssjukhuset och inom medicinkliniken. Klinikens läkare utgör basen för all studentutbildning.

Vi är en del av Länssjukhuset i Kalmar, där 2300 personer arbetar för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset har moderna lokaler och ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund. Länssjukhuset i Kalmar är ett av Sveriges 20 länssjukhus och Region Kalmar läns största arbetsplats. Sjukhuset är tillräckligt stort för att ha de flesta specialiteter representerade samtidigt som det är tillräckligt litet för en bra och personlig kontakt över klinikgränserna. Tack vare engagerade och kunniga medarbetare har vi under lång tid visat upp goda nationella resultat – detta är vi stolta över! Vår arbetsmiljö kännetecknas av arbetsglädje, delaktighet, öppenhet och trygghet.
Vi är 7000 medarbetare i Region Kalmar län som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Tillsammans arbetar vi för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Välkommen att bli en av oss!

Mångfald på arbetsplatsen:


Region Kalmar län jobbar för allas lika rättigheter och möjligheter, både som arbetsgivare och tjänsteleverantör. Vi vet att mångfald bland våra medarbetare är en styrka. Vi ber alla som söker arbete hos Regionen att fylla i ett mångfaldsformulär. Uppgifterna används för att följa upp hur väl vi lyckas i vårt mångfaldsarbete och i vilken utsträckning vårt arbetssätt uppmuntrar personer med olika bakgrund att söka jobb hos oss. Uppgifterna samlas in, lagras och bearbetas av Linnéuniversitetet, d.v.s. utanför Region Kalmar läns ansökningssystem. Uppgifterna är anonyma och kan inte kopplas till din jobbansökan och används inte i rekryteringen. Du kan välja att inte besvara frågorna eller att endast besvara en del av frågorna. Insamlandet av personuppgifterna sker i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Läs mer om att arbeta i Region Kalmar län

Läs mer om att flytta till Kalmar län

Om tjänsten

Referensnummer:

2021/639

Placering/enhet:

Länssjukhuset i Kalmar

Antal platser:

6

Anställningsform:

Visstidsanställning kortare än 3 månader

Anställningstid:

t.o.m. 2022-08-31

Sysselsättningsgrad:

Heltid 100%

Tillträde:

Efter överenskommelse

Lön:

Vi tillämpar individuell lönesättning

Ansök senast:

2021-09-30
Upplysning om tjänsten

Karolina Forssén, Läkarchef

0480-44 82 30

Support

Om du behöver hjälp kan du kontakta vår support.

Telefon: 0520-58 00 50

Telefontid vardagar 08:30-12:00 och 13:00-16:30

Uppdaterad 23 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet