Samordnare IKB-team BUP

Psykiatriförvaltningen

Vi erbjuder

Vi söker nu en samordnare för IKB teamet med placering i Kalmar. Samordnaren kommer att delta i rekryteringen av övriga teammedlemmar.

Som samordnare för IKB-teamet ansvarar du för en nära arbetsledning av teamets fyra medarbetare. Du följer de pågående behandlingskontakterna på ett övergripande plan för att kunna stödja och handleda behandlarna i det dagliga arbetet och bidrar till att stödet till familjen är sammanhållet. Du samverkar med respektive ledning från BUP och socialtjänst kring kommande uppdrag till teamet och återkopplar kring pågående arbete.   I uppdraget ligger vidare att sammankalla och hålla i den operativa ledningsgruppen. Samordnaren ansvarar för att samverkan sker med berörda verksamheter, exempelvis skolan, på både övergripande nivå och individnivå. Vid behov kan du som samordnare ersätta behandlare vid frånvaro.

Under hösten startar Region Kalmar tillsammans med Socialtjänsten i Kalmar kommun upp ett IKB-team. IKB är en integrerad individ- och familjeterapeutisk behandlingsmodell som bygger på principer från Dialektisk beteendeterapi, DBT, Funktionell familjeterapi, FFT och Motiverande samtal, MI.

IKB-teamet är ett ettårigt pilotprojekt på uppdrag av Länsgemensam ledning med möjlighet till att bli en permanent arbetsmodell som implementeras i länets alla kommuner. Teamet kommer organisatoriskt tillhöra Region Kalmar inom BUP-verksamheten.
IKB -teamets uppdrag är att i samverkan mellan BUP och socialtjänst bedriva en sammanhållen och effektiv behandling som tillgodoser individen och familjens behov av såväl psykiatriska, psykologiska och sociala insatser.

Målgruppen för arbetet är barn och ungdomar (12-20 år) med svår sammansatt psykiatrisk och social beteendeproblematik.

Syfte och mål med behandlingsinsatsen är att under en tre-fyramånadersperiod erbjuda intensivt stöd och behandling till ungdomar och deras familjer där tidigare insatser behöver kompletteras för att förhindra institutionsplaceringar och psykiatrisk slutenvård.

Teamet bestående av två individualbehandlare och två familjebehandlare arbetar i par i varje familj med stöd och ledning av en samordnare. Teamet har ett uppsökande uppdrag och flexibelt arbetssätt vilket innebär att förlägga behandlingskontakten i den kontext som bäst passar familjen, oftast i hemmiljön. Arbetet innebär också samverkan med andra aktörer som är relevanta för att tillgodose barnet/den unges behov.

Teamet har regelbunden handledning i både DBT och systemisk terapi/FFT.

Anställningen är en ettårig visstidsanställning på heltid tom 31/12 2023 med möjlighet till tillsvidareanställning om projektet permanentas.

Vi söker

Vi söker dig som har erfarenhet från ovanstående målgrupp med flera års praktisk erfarenhet.

Du har en högskoleexamen som socionom, psykolog, beteendevetare eller legitimerad psykoterapeut. Grundläggande psykoterapiutbildning (Steg 1) och/eller handledarutbildning är meriterande. Önskvärt är om du har vidareutbildning i DBT eller FFT.

Du är förtrogen med både socialtjänstens och barnpsykiatrins verksamheter. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenheter av att leda arbetsgrupper men det är inget krav. Viktigare är att du är en person som har god samarbetsförmåga, är självgående, kommunikativ och har ett driv att leda och utveckla teamets arbete.

B-körkort krävs.

Vår arbetsplats

Den specialiserade barn och ungdomspsykiatrin i Kalmar län bedriver öppenvårdsverksamhet I Kalmar, Oskarshamn, Västervik och Vimmerby. Det finns också en akutavdelning och en ätstörningsenhet med mottagningar i Kalmar och Västervik som tillhör kliniken.

Vi ingår i Psykiatriförvaltningen i Region Kalmar län. Inom förvaltningen arbetar totalt 600 medarbetare med specialistpsykiatrisk vård och behandling för vuxna, barn och ungdomar.
Psykiatriförvaltningen är en del av Region Kalmar län, vars 7 000 medarbetare jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.Läs mer om att arbeta i Region Kalmar län

Läs mer om att flytta till Kalmar län

Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Om tjänsten

Referensnummer:

2022/596

Placering/enhet:

Psykiatriförvaltningen

Anställningsform:

Visstidsanställning längre än 6 månader

Anställningstid:

t.o.m. 2023-12-31

Sysselsättningsgrad:

Heltid 40 tim/v mån-fre

Tillträde:

Efter överenskommelse

Lön:

Vi tillämpar individuell lönesättning

Ansök senast:

2022-07-24
Upplysning om tjänsten

Ingela Liljekvist, Enhetschef

0480-83195

Support

Om du behöver hjälp kan du kontakta vår support.

Telefon: 0520-58 00 50

Telefontid vardagar 08:30-12:00 och 13:00-16:30