Samordnare försörjningsberedskap

Regionstab

Vi erbjuder

Region Kalmar län erbjuder en ny, intressant och utvecklande tjänst där du som samordnare inledningsvis blir projektledare och driver ett komplext uppdrag för att säkerställa en robust materialförsörjning. Arbetet ska genomföras i projektform med tvärprofessionella forum med företrädare för hälso-och sjukvård, smittskydd, beredskapsenhet, fastighets- och serviceorganisation tillsammans. 

Målet med uppdraget är att säkerställa en robust organisation med förmåga att bibehålla sin funktion även vid omfattande oväntade händelser, höjd beredskap och ytterst krig.

Region Kalmar län har idag en god beredskap med framtagna planer, riktlinjer och instruktioner för att förebygga och hantera extraordinära händelser. För att stärka samhällets och sjukvårdens förmåga även i kris och krig behöver vår försörjningsberedskap dimensioneras för detta.

Arbetet innebär att du bland annat kommer arbeta med nulägesanalys samt kartlägga framtida behov gällande försörjningsberedskap. I rollen blir ditt första uppdrag som projektledare och ansvarig för att ta fram en handlingsplan för en robust försörjningsberedskap samt genomföra prioriterade åtgärder tillsammans med verksamheten. Planen ska innefatta varuförsörjning exempelvis sjukvårdsmaterial, medicinteknisk utrustning, drivmedel inkluderat transporter och lagerhantering inför höjd beredskap och krig. Detta för att upprätthålla en god katastrofmedicinsk beredskap. Arbetet kommer ske i nära samverkan med olika funktioner inom regionen samt med andra krisberedskapsaktörer. Arbetsuppgifterna förutsätter ett aktivt deltagande tillsammans med kollegor i det allmänna arbetet med att öka regionens förmåga inom krisberedskapsområdet.

Tjänsten är en tillsvidareanställning.

Vi söker

Du initierar och driver arbetet, koordinerar samtidigt som du själv genomför åtgärder tillsammans med verksamheten. Vi ser det som viktigt att du kan kommunicera och uttrycka dig mycket väl i tal och skrift. Du har dokumenterad erfarenhet från projektledning samt är van vid att ta fram tydliga underlag och rapporter för beslut. Önskvärt är kunskaper kring hälso- och sjukvårdsorganisation och förståelse för en regions processer och struktur. Arbetet kräver mycket eget ansvar, drivkraft, verkställighet och nära dialog med regionens verksamheter. Som person är du analytisk och ser detaljer men utan att tappa helikopterperspektivet.

Du har en känsla för service och är flexibel, är drivande och har lätt för att samarbeta. Du är organisatör och problemlösare som gillar att leda och få medarbetare att arbeta i samma riktning. Att planera och prioritera uppdrag, arbetsuppgifter och att ta fram åtgärder till fungerande lösningar med hög kvalitet ser vi som självklart. Du har en relevant högskoleutbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig samt erfarenhet av projektledning.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningen är säkerhetsklassad.

Vår arbetsplats

Regionstab Hållbarhet och säkerhet är en central stödfunktion som arbetar regionövergripande för en miljömässigt hållbar och säker verksamhet. Vi är totalt 12 medarbetare som finns till stöd i olika frågor inom miljö, hållbarhet, säkerhet, kris och beredskap, informationssäkerhet och ledningssystem. Vi har en nära samverkar såväl inom enheten som med andra stabsenheter samt förvaltningar för att tillsammans finna hållbara och säkra lösningar. 

Vår enhet är en del av Regionstaben, där det jobbar 140 experter inom bland annat arbetsmiljö, ekonomi, HR, hållbarhet, hälsa, juridik, kommunikation, läkemedel, planering, samordning, säkerhet och utveckling. Alla arbetar för att utveckla organisationen och förbättra för invånarna i Kalmar län. Inom våra respektive expertområden är vi även ett stöd till Region Kalmar läns ledning, chefer, förvaltningar och verksamhet.
Vi är en del av Region Kalmar läns 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.

Läs mer om att arbeta i Region Kalmar län

Läs mer om att flytta till Kalmar län

Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Om tjänsten

Referensnummer:

2021/991

Placering/enhet:

Regionstab

Anställningsform:

Tillsvidareanställning

Anställningstid:

Tillsvidare

Sysselsättningsgrad:

Heltid 100%

Tillträde:

Efter överenskommelse

Lön:

Vi tillämpar individuell lönesättning

Ansök senast:

2021-12-12
Upplysning om tjänsten

Johanna Schelin, Hållbarhetschef

0480-44 52 03

Support

Om du behöver hjälp kan du kontakta vår support.

Telefon: 0520-58 00 50

Telefontid vardagar 08:30-12:00 och 13:00-16:30

Uppdaterad 13 december 2021 Lämna synpunkter på innehållet