Regionalt VFU-ansvarig läkare/studierektor – Läkarprogrammet Kalmar

Länssjukhuset i Kalmar

Vi erbjuder

Uppdraget som Regionalt VFU ansvarig läkare inom specialistsjukvården är regionövergripande och innebär att du har en stödjande och ledande funktion för att säkra VFU:s pedagogik, kvalitet och utveckling. Målet för VFU är att utveckla professionell kompetens i yrket vilket kräver både praktisk handling och teoretisk reflektion.

Tillsammans med VFU ansvariga i den egna professionen samordnar, leder och stödjer du utveckling av handledares pedagogiska kompetens och med andra professionsgrupper utvecklar och förbättrar lärande miljöer och förutsättningar för studenters lärande. Du deltar i medicinska fakultetens handledarutbildning och ansvarar för att denna erbjuds till såväl VFU-ansvariga läkare som VFU-handledare, följer upp den kliniska handledningens kvalitet under VFU samt ansvarar för introduktion.

Du samverkar med övriga regionalt VFU-ansvariga gällande andra professioner i frågor som är gemensamma samt att främjar och stödjer interprofessionellt samarbete som till exempel studenters deltagande i kliniska förbättringsarbeten. I rollen ingår du i studieortsledningen i Kalmar. Dessutom ingår du i det sjukvårdsregionala kompetensrådets arbetsgrupp för läkarutbildningen tillsammans med representanter från Linköpings universitet (LiU), Region Östergötland (RÖ) och Medicinska Föreningen vid LiU.

Uppdraget omfattar 20 % terminsvis av en heltidstjänst. Uppdraget är tidsbegränsat under 3 år och du har din anställning i organisationen utifrån din grundprofession. Du är placerad vid Länssjukhuset i Kalmar.

Vi söker

Vi söker dig som är specialistläkare, företrädesvis disputerad läkare med ett stort intresse för handledning och personlig pedagogisk fortbildning. Vi vill att du har deltagit i läkarprogrammets (LiU) utbildningsdag för kliniska handledare.

Vi söker dig som är utbildningsintresserad, lyhörd och är duktig på att skapa goda relationer.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vår arbetsplats

Du ingår i Forskningssektionen som är en del av Regionstab lärande och förnyelse.

Vi är en del av Länssjukhuset i Kalmar, där 2300 personer arbetar för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset har moderna lokaler och ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund. Länssjukhuset i Kalmar är ett av Sveriges 20 länssjukhus och Region Kalmar läns största arbetsplats. Sjukhuset är tillräckligt stort för att ha de flesta specialiteter representerade samtidigt som det är tillräckligt litet för en bra och personlig kontakt över klinikgränserna. Tack vare engagerade och kunniga medarbetare har vi under lång tid visat upp goda nationella resultat – detta är vi stolta över! Vår arbetsmiljö kännetecknas av arbetsglädje, delaktighet, öppenhet och trygghet.
Vi är 7000 medarbetare i Region Kalmar län som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Tillsammans arbetar vi för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Välkommen att bli en av oss!Läs mer om att arbeta i Region Kalmar län

Läs mer om att flytta till Kalmar län

Om tjänsten

Referensnummer:

2021/800

Placering/enhet:

Länssjukhuset i Kalmar

Anställningsform:

Visstidsanställning längre än 6 månader

Anställningstid:

Tidsbegränsad

Sysselsättningsgrad:

Deltid 20%

Tillträde:

Efter överenskommelse

Lön:

Vi tillämpar individuell lönesättning

Ansök senast:

2021-11-07
Upplysning om tjänsten

Ingvar Rydén, Studieortsansvarig Kalmar

070-556 55 86

Support

Om du behöver hjälp kan du kontakta vår support.

Telefon: 0520-58 00 50

Telefontid vardagar 08:30-12:00 och 13:00-16:30

Uppdaterad 23 oktober 2021 Lämna synpunkter på innehållet