Projektledare, Hälsokoordinator Mödrahälsovården Söder

Länssjukhuset i Kalmar

Vi erbjuder

Vi erbjuder dig ett ettårigt föräldraledighetsvikariat som Projektledare, Hälsokoordinator inom Mödrahälsovården Söder.

Mödrahälsovården i Region Kalmar län projektanställde 200101 två Hälsokoordinatorer med ansvar för varsin länsdel, en i norr respektive en i söder. Projektet utvärderades efter ett år och har därefter förlängts ytterligare två år. Projektet är en utveckling av "Viktiga gravida"- projektet som pågått 2017-2019. Projektet syftar till att främja hälsosamma levnadsvanor inför, under och efter en graviditet. Tiden innan en graviditet spelar en viktig roll då fruktsamhet, fosterutveckling och graviditetsutfall påverkas av hur vi lever och mår redan innan befruktning. Fler förebyggande och kunskapshöjande insatser kan således ge hälsovinster för både kvinnor och deras framtida barn. Också tiden efter graviditet har visat sig spela en viktig roll i arbetet med livsstilsförändringar, då många kvinnor är mer mottagliga och motiverade till att göra livsstilsförändringar efter förlossningen. Som Hälsokoordinator arbetar du aktivt med hälsoinsatser riktade till kvinnor inför, under och efter graviditet. Fokus ska ligga på livsstilsfrågor rörande kost, motion, stress och tobaksbruk. Insatserna inkluderar nu individuella insatser, men även insatser i grupp när pandemi-tillståndet så tillåter.

Vi söker

Vi söker dig som är utbildad Hälsovetare/Hälsopedagog/Hälsokoordinatorsutbildning eller har annan likvärdig utbildning inom hälsopromotion som bedöms likvärdig. Tobaksterapeut - och MI-utbildning är önskvärt. Du ska kunna ta eget ansvar och arbeta självständigt. Erfarenhet av att driva projekt är meriterande och stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Insamling och sammanställning av data ingår i uppdraget.

Vår arbetsplats

På mödrahälsovården arbetar vi med förebyggande hälsoarbete för hälsa genom livet. Här på mödrahälsovården söder har vi tolv familjecentraler vilket underlättar samverkan mellan patienter och berörda verksamheter. Mödrahälsovårdens uppdrag är att genom främjande och förebyggande insatser och identifiering av risker för ohälsa, bidra till god sexuell och reproduktiv hälsa samt minimera risker och sjuklighet för kvinnor och barn under graviditet, förlossning och spädbarnstid. Mödrahälsovårdens verksamhet består av graviditetsövervakning, preventivmedelsrådgivning, gynekologisk cellprovskontroll samt ungdomsverksamhet. Vi finns på ungdomsmottagningar och familjecentraler, totalt 14 mottagningar i de åtta kommunerna i södra Kalmar län. Mödrahälsovården är en av de främsta aktörerna inom sexuell och reproduktiv hälsa samt folkhälsa. Målet för Mödrahälsovården är att erbjuda jämlik vård av hög standard.

Vi är en del av Länssjukhuset i Kalmar, där 2300 personer arbetar för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset har moderna lokaler och ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund. Länssjukhuset i Kalmar är ett av Sveriges 20 länssjukhus och Region Kalmar läns största arbetsplats. Sjukhuset är tillräckligt stort för att ha de flesta specialiteter representerade samtidigt som det är tillräckligt litet för en bra och personlig kontakt över klinikgränserna. Tack vare engagerade och kunniga medarbetare har vi under lång tid visat upp goda nationella resultat – detta är vi stolta över! Vår arbetsmiljö kännetecknas av arbetsglädje, delaktighet, öppenhet och trygghet.
Vi är 7000 medarbetare i Region Kalmar län som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Tillsammans arbetar vi för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Välkommen att bli en av oss!

Mångfald på arbetsplatsen:


Region Kalmar län jobbar för allas lika rättigheter och möjligheter, både som arbetsgivare och tjänsteleverantör. Vi vet att mångfald bland våra medarbetare är en styrka. Vi ber alla som söker arbete hos Regionen att fylla i ett mångfaldsformulär. Uppgifterna används för att följa upp hur väl vi lyckas i vårt mångfaldsarbete och i vilken utsträckning vårt arbetssätt uppmuntrar personer med olika bakgrund att söka jobb hos oss. Uppgifterna samlas in, lagras och bearbetas av Linnéuniversitetet, d.v.s. utanför Region Kalmar läns ansökningssystem. Uppgifterna är anonyma och kan inte kopplas till din jobbansökan och används inte i rekryteringen. Du kan välja att inte besvara frågorna eller att endast besvara en del av frågorna. Insamlandet av personuppgifterna sker i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Läs mer om att arbeta i Region Kalmar län

Läs mer om att flytta till Kalmar län

Om tjänsten

Referensnummer:

2021/358

Placering/enhet:

Länssjukhuset i Kalmar

Anställningsform:

Visstidsanställning längre än 6 månader

Anställningstid:

Tidsbegränsad

Sysselsättningsgrad:

Heltid 100 %

Tillträde:

Efter överenskommelse

Lön:

Vi tillämpar individuell lönesättning

Ansök senast:

2021-05-21
Upplysning om tjänsten

Susanne Nilsson, avdelningschef

0480-818 42

Support

Om du behöver hjälp kan du kontakta vår support.

Telefon: 0520-58 00 50

Telefontid vardagar 08:30-12:00 och 13:00-16:30

Uppdaterad 12 maj 2021 Lämna synpunkter på innehållet