Projektledare försörjningsberedskap

Regionstab

Vi erbjuder

Region Kalmar län erbjuder en intressant och utvecklande tjänst där du kommer möta olika funktioner och ha många interna och externa kontakter. Region Kalmar län har idag en god beredskap med framtagna planer, riktlinjer och instruktioner för att förebygga och hantera extraordinära händelser. För att stärka samhällets och sjukvårdens förmåga även i kris och krig behöver vår försörjningsberedskap dimensioneras för detta.

Nationellt pågår ett arbete gällande kapacitet och beredskapslager utifrån överenskommelser samt erfarenheter från Corona pandemin där resultatet blir vägledande för oss som region. Mot denna bakgrund tillsätts en utredare försörjningsberedskap som projektleder detta arbete.

Arbetet ska genomföras i projektform med tvärprofessionella forum med företrädare för hälso-och sjukvård, smittskydd, beredskapsenhet, fastighets- och serviceorganisation tillsammans. 

Arbetet innebär att du bland annat kommer arbeta med nulägesanalys samt kartlägga framtida behov gällande försörjningsberedskap. I rollen är du projektledare och ansvarig för att ta fram en plan för en robust försörjningsberedskap samt genomföra prioriterade åtgärder för att stärka försörjningsberedskapen. Planen ska innefatta exempelvis lagerhållning, lokaler, distribution och avtalsskrivning inför höjd beredskap, krig och för att upprätthålla en god katastrofmedicinsk beredskap. Arbetet kommer ske i nära samverkan med olika funktioner inom regionen samt med andra krisberedskapsaktörer. Arbetsuppgifterna förutsätter ett aktivt deltagande tillsammans med kollegor i det allmänna arbetet med att öka regionens förmåga inom krisberedskapsområdet.

Tjänsten är en projektanställning tom 20251231.

Vi söker

Då en stor del av arbetet handlar om utrednings- och analysuppdrag ser vi det som viktigt att du kan kommunicera och uttrycka dig mycket väl i tal och skrift. Du initierar och driver arbetet, koordinerar samtidigt som du själv genomför analyser. Du har erfarenhet från försörjningslogistik, projektledning, utredningsarbete samt är van vid att ta fram tydliga underlag och rapporter till beslut. Önskvärt är kunskaper kring hälso- och sjukvårdsorganisation och förståelse för en regions organisation och struktur. Arbetet kräver mycket eget ansvar, drivkraft, verkställighet och nära dialog med regionens verksamheter. Som person är du analytisk och ser detaljer men utan att tappa helikopterperspektivet.

Du har en känsla för service och är flexibel, är drivande och har lätt för att samarbeta. Du är organisatör och problemlösare som gillar att leda och få medarbetare att arbeta i samma riktning. Att planera och prioritera uppdrag, arbetsuppgifter och att ta fram åtgärder till fungerande lösningar med hög kvalitet ser vi som självklart. Du har en relevant högskoleutbildning och flera års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningen är säkerhetsklassad.

Vår arbetsplats

Regionstab Hållbarhet och säkerhet är en central stödfunktion som arbetar regionövergripande för en miljömässigt hållbar och säker verksamhet. Vi är totalt 12 medarbetare som finns till stöd i olika frågor inom miljö, hållbarhet, säkerhet, kris och beredskap, informationssäkerhet och ledningssystem. Vi har en nära samverkan såväl inom enheten och staben som med övriga förvaltningar för att tillsammans finna hållbara och säkra lösningar. 

Vår enhet är en del av Regionstaben, där det jobbar 140 experter inom bland annat arbetsmiljö, ekonomi, HR, hållbarhet, hälsa, juridik, kommunikation, läkemedel, planering, samordning, säkerhet och utveckling. Alla arbetar för att utveckla organisationen och förbättra för invånarna i Kalmar län. Inom våra respektive expertområden är vi även ett stöd till Region Kalmar läns ledning, chefer, förvaltningar och verksamhet.
Vi är en del av Region Kalmar läns 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.

Läs mer om att arbeta i Region Kalmar län

Läs mer om att flytta till Kalmar län

Om tjänsten

Referensnummer:

2021/519

Placering/enhet:

Regionstab

Anställningsform:

Visstidsanställning längre än 6 månader

Anställningstid:

Tidsbegränsad

Sysselsättningsgrad:

Heltid 100%

Tillträde:

Efter överenskommelse

Lön:

Vi tillämpar individuell lönesättning

Ansök senast:

2021-08-20
Upplysning om tjänsten

Johanna Schelin, Hållbarhetschef

070-327 74 57

Support

Om du behöver hjälp kan du kontakta vår support.

Telefon: 0520-58 00 50

Telefontid vardagar 08:30-12:00 och 13:00-16:30

Uppdaterad 23 juli 2021 Lämna synpunkter på innehållet