Projektledare barn som anhöriga

Regionstab

Vi erbjuder

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) är ett nationellt expertstöd för beslutsfattare, chefer, personal, anhöriga, brukare och forskare i att stärka en evidensbaserad anhörigstödspraktik. Området Barn som anhöriga och Unga omsorgsgivare är ett växande och aktuellt kunskapsområde inte minst med anledning av Socialstyrelsens pågående arbete med att ta fram underlag till en nationell anhörigstrategi, en ny ANDT-strategi som kommer i början av året och den pågående Covid-19-pandemin. Vi erbjuder dig möjligheter att bidra med din kunskap och erfarenhet i systematisk utvecklings- och utvärderingarbete av evidensbaserat anhörigstöd. Du arbetar också med metoder och verktyg som personal kan använda för att ge stöd till barn och ungdomar vars föräldrar eller närstående har fysisk eller psykisk ohälsa eller funktionsnedsättnig, missbruk eller som avlidit. Nka:s verksamhetsområde omfattar alla anhöriga oberoende av den närstående personens ålder, sjukdom, diagnos eller funktionsnedsättning. Nka har en lång tradition av att arbeta digitalt och vår kunskapsspridning sker huvudsakligen via digitala konferenser, nätverksmöten, webbkurser, webbinarier och konsultationer. Nka fungerar som en länk mellan forskning och praktik med en forskningsgren vid Linnéuniversitetet.

Vi söker

Vi söker dig som har en magister-/masterutbildning, med erfarenhet av och ett genuint intresse av att arbeta med stödgrupper och lärandeprojekt med barn och ungdomar i utsatta situationer. Viktig erfarenhet är också arbete med lärande nätverk och utvecklingsprojekt för personal inom området. Din yrkesbakgrund kan vara socionom, sjuksköterska, fritidsledare, kulturarbetare, konstnär, lärare eller annan liknande profession. God kommunikationsförmåga på svenska och engelska är viktigt liksom förmåga att kunna utrycka sig klart, tydligt och enkelt i såväl i tal, som i skrifter såsom rapporter och reportage. Du ska kunna samverka och medverka i utvecklings-, utbildnings- och utvärderingsarbete och arrangera och koordinera nätverksmöte. Erfarenhet av och intresse av att arbeta med sociala medier är en merit. För att du ska lyckas i ditt arbete är ett familjeperspektiv, god samarbetsförmåga, flexibilitet, kreativitet, ansvarstagande och att se möjligheter viktiga egenskaper

Vår arbetsplats

Nka arbetar med anhörigfrågor på uppdrag av Socialstyrelsen och tillsammans med Sveriges Kommuner och Region, kommuner, regioner och enskilda utförare samt idéburna organisationer. Arbetet sker huvudsakligen på nationell nivå. Nka är lokaliserat inom utvecklingsenheten för lärande och förnyelse vid Landstingsdirektörens stab, Region Kalmar län och som en forskningsgren vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet. Vi erbjuder en flexibel arbetsplats där medarbetarna huvudsakligen arbetar online från olika delar av landet.

Vår enhet är en del av Regionstaben, där det jobbar 140 experter inom bland annat arbetsmiljö, ekonomi, HR, hållbarhet, hälsa, juridik, kommunikation, läkemedel, planering, samordning, säkerhet och utveckling. Alla arbetar för att utveckla organisationen och förbättra för invånarna i Kalmar län. Inom våra respektive expertområden är vi även ett stöd till Region Kalmar läns ledning, chefer, förvaltningar och verksamhet.
Vi är en del av Region Kalmar läns 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.

Läs mer om att arbeta i Region Kalmar län

Läs mer om att flytta till Kalmar län

Om tjänsten

Referensnummer:

2021/12

Placering/enhet:

Regionstab

Anställningsform:

Visstidsanställning längre än 6 månader

Anställningstid:

Tidsbegränsad

Sysselsättningsgrad:

Heltid/Deltid /Heltid eller deltid efter överenskommelse

Tillträde:

Efter överenskommelse

Lön:

Vi tillämpar individuell lönesättning

Ansök senast:

2021-01-31

Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Upplysning om tjänsten

Lennart Magnusson

070-630 23 21

Support

Om du behöver hjälp kan du kontakta vår support.

Telefon: 0520-58 00 50

Telefontid vardagar 08:30-12:00 och 13:00-16:30

Uppdaterad 25 januari 2021 Lämna synpunkter på innehållet