Övergripande studierektor

Regionstab

Vi erbjuder

Som studierektor får du ett stimulerande uppdrag att övergripande hålla ihop studierektorsorganisationen och arbeta för en hög kvalitativ nivå för Regionen Kalmar läns utbildningstjänster inom läkaryrket. Tjänsten ger möjlighet till initiativ och utveckling. Du är huvudansvarig för planering, genomförande och utvärdering av ST-läkarnas kurser i övergripande kursämnen. Du ansvarar även för planering och genomförande av länsgemensamma seminarier för AT-läkarna samt för ” Start och planeringsseminariet” för nyanställda ST-läkare och deras handledare. Det innebär också att du håller samman nätverket av studierektorer som finns inom organisationen. I tjänsten ingår att vara studierektor för BT-läkare, som nu successivt införs och att vara ansvarig för utvecklingen av AT, ST och BT-tjänster för läkare samt för  utbildningsfrågor i stort, mot förvaltningarnas studierektorer och HR . Resor ingår till viss del i tjänsten då du kommer att jobba inom hela regionen.

Du kommer även ansvara för att Socialstyrelsens författningar kring AT- och ST-tjänstgöring tillkännages och implementeras för berörda i organisationen, då du är sakkunnig beträffande utbildningsfrågor inför verksamhetschefer, handledare och ST-läkare. Du kommer att utbilda studierektorer, verksamhetschefer om ST-författningens olika aspekter.
Du är även samtalspartner och rådgivare kring dimensionering och utökning av AT-, BT- och ST-block. 

Studierektorsuppdraget är ett tidsbegränsat uppdrag där du har en grundanställning som läkare i verksamheten.

Vi söker

Vi söker dig som är specialistläkare med erfarenhet av och  intresse för att utveckla området AT, BT och ST. Du behöver även ha genomfört handledarutbildning och ha praktisk erfarenhet av att handleda. Det är en fördel om du har ha erfarenhet av studierektorsarbete sedan tidigare och är insatt i författningarna som rör AT, BT och ST.

Du har god pedagogisk och kommunikativ förmåga, tycker om att arbeta självständigt och tar ansvar för din uppgift. Du har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter och har god samarbetsförmåga.  Du har förmåga att lyssna, kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har ett gott omdöme och god förmåga att planera och administrera. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vår arbetsplats

Region Kalmar län är länets största arbetsgivare och har visionen att vara hälsolänet - för ett friskare, tryggare och rikare liv. Regionstab HR arbetar regionövergripande med strategiska personalfrågor och är ett stöd till Region Kalmar läns ledning, chefer, förvaltningar och verksamheter. Det hälsofrämjande perspektivet präglar både våra möten med invånare och vår vardag kollegor emellan. Vi arbetar målinriktat med verksamhetens bästa för ögonen och hos oss finns goda möjligheter till utveckling.

Vår enhet är en del av Regionstaben, där det jobbar 140 experter inom bland annat arbetsmiljö, ekonomi, HR, hållbarhet, hälsa, juridik, kommunikation, läkemedel, planering, samordning, säkerhet och utveckling. Alla arbetar för att utveckla organisationen och förbättra för invånarna i Kalmar län. Inom våra respektive expertområden är vi även ett stöd till Region Kalmar läns ledning, chefer, förvaltningar och verksamhet.
Vi är en del av Region Kalmar läns 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.

Läs mer om att arbeta i Region Kalmar län

Läs mer om att flytta till Kalmar län

Om tjänsten

Referensnummer:

2021/345

Placering/enhet:

Regionstab

Anställningsform:

Visstidsanställning längre än 6 månader

Anställningstid:

Tidsbegränsad

Sysselsättningsgrad:

Deltid 50%

Tillträde:

Efter överenskommelse

Lön:

Vi tillämpar individuell lönesättning

Ansök senast:

2021-08-18
Upplysning om tjänsten

Helen Persson, HR-direktör

0480-841 01

Support

Om du behöver hjälp kan du kontakta vår support.

Telefon: 0520-58 00 50

Telefontid vardagar 08:30-12:00 och 13:00-16:30