Molekylärbiolog klinisk patologi

Diagnostiskt centrum

Vi erbjuder

Vi erbjuder ett spännande och utvecklande arbete inom molekylär humandiagnostik. En stor del av arbetet kommer bestå av praktiskt rutinarbete, men arbetet kommer också till viss del innefatta tolkning och utsvarning av provresultat. Eftersom vi är en liten grupp kommer även delaktighet i validering och införande av nya molekylärbiologiska analyser, tillsammans med medarbetarna vid det molekylära humanlaboratoriet, att ingå i tjänsten.

En stor del av våra analyser utförs med NGS (Next Generation Sequencing), men vi använder oss även av sanger sekvensering, fragmentanalys och realtids PCR. Utgångsmaterialet är paraffininbäddad vävnad, cytologiska celler, cfDNA från plasma samt helblod.

Modern precisionsmedicin ställer större krav på sjukvården att leverera mer genetisk diagnostik. Som ett led i det ökade kravet från sjukvården utökar nu Diagnostiskt centrum sin verksamhet för molekylär humandiagnostik. Det molekylära laboratoriet vid Klinisk patologi är en del av en gemensam molekylär plattform där vi delar utrustning med det molekylära mikrobiologilaboratoriet.

Det molekylära humandiagnostiklaboratoriet är organiserat under Klinisk patologi men kommer att utföra all molekylär humandiagnostik i Regionen. Vår ambition är att ligga i nationell framkant, trots att vi är ett regionalt laboratorium. Klinisk patologi i Region Kalmar län är ett av två icke-universitetssjukhus i Sverige där molekylär patologi och NGS (Next Generation Sequencing) är etablerad. De molekylärpatologiska analyserna har varit i klinisk drift sedan juni 2019 och är nu väletablerade. Vi arbetar ständigt med att utveckla de molekylära analyserna som kan vara relevanta att etablera och ta hem till Regionen.

Vi söker

Vi söker dig som är molekylärbiolog eller motsvarande med en minst fyraårig universitetsutbildning med molekylärbiologisk inriktning. Du bör ha erfarenhet av praktiskt kliniskt laboratoriearbete med goda kunskaper om PCR-baserad diagnostik. Kunskap om molekylärpatologi, NGS och bioinformatik är meriterande. Du bör ha goda kunskaper i svenska, både skriftligen och muntligen.

Som person har du ett positivt förhållningssätt. Du är lyhörd samtidigt som du är prestigelös och drar lärdom av dina och medarbetarnas erfarenheter tillsammans med feedback från din omgivning. Du är engagerad och motiverande i ditt förhållningssätt och har lätt för att samarbeta och skapa förtroende. Du är noggrann och ansvarskännande och trivs med att arbeta strukturerat.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vår arbetsplats

Klinisk patologi inom Region Kalmar län har ca 50 medarbetare. Basenheten leds av en basenhetschef med två underställda avdelningschefer som leder två integrerade avdelningar, histopatologi och cytologi/administration/bårhus, där bårhusverksamhet finns på de tre orterna Kalmar, Oskarshamn och Västervik. Det molekylära humandiagnostiklaboratoriet organiseras under avdelningen histopatologi. På Klinisk patologi arbetar vi kvalitetssäkert och är ackrediterade enligt ISO 15189.

Klinisk patologi utför årligen:

- ca 19 000 histopatologi remisser på biopsier och operationspreparat med digitaliserad diagnostik
- ca 250 molekylärpatologiska remisser med NGS frågeställning
- ca 4 200 cytologiremisser
- ca 19 500 cervixcytologiremisser inkl. HPV-baserad hälsokontroll för livmoderhalscancerprevention
- ca 800 specialremisser, främst flödescytometri
- ca 210 kliniska obduktioner

Avdelningen bedriver forskning inom bröst-, kolon- och lungcancer och har verksamhetsförlagd utbildning för biomedicinska analytiker-, läkar- och medicinska sekreterarstudenter.

Vi är en del av Diagnostiskt centrum, som består av 260 medarbetare som årligen utför fler än fem miljoner analyser, undersökningar och behandlingar. Vi arbetar inom enheterna Klinisk patologi, Klinisk mikrobiologi, Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Smittskydd och Vårdhygien samt Biobank- och vävnadscentrum. Vi är ett vetenskapligt kompetenscentrum och aktiva inom flera forskningsområden. Vår länsövergripande verksamhet finns på sjukhusen i Kalmar, Oskarshamn och Västervik.

Diagnostiskt centrum är en del av Region Kalmar län. Tillsammans jobbar vi och våra 7 000 kollegor för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.

Läs mer om att arbeta i Region Kalmar län

Läs mer om att flytta till Kalmar län

Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Om tjänsten

Referensnummer:

2022/5

Placering/enhet:

Diagnostiskt centrum

Anställningsform:

Tillsvidareanställning

Anställningstid:

Tillsvidare

Sysselsättningsgrad:

Heltid 100%

Tillträde:

Efter överenskommelse

Lön:

Vi tillämpar individuell lönesättning

Ansök senast:

2022-02-06
Upplysning om tjänsten

Mia Hälleros

0480-842 88
Upplysning om tjänsten

Kim Norell, Naturvetarna

0480-810 46

Support

Om du behöver hjälp kan du kontakta vår support.

Telefon: 0520-58 00 50

Telefontid vardagar 08:30-12:00 och 13:00-16:30

Uppdaterad 28 januari 2022 Lämna synpunkter på innehållet