Kurator barn- och ungdomshabiliteringen

Västerviks sjukhus

Vi erbjuder

Nu finns det möjlighet att söka ett spännande arbete som kurator på barn- och ungdomshabiliteringen i Oskarshamn! Hit kommer barn och ungdomar med funktionsnedsättningar för att få habiliterande insatser. Kuratorn bidrar med den psykosociala kompetensen och kunnandet i det tvärprofessionella teamet på habiliteringen. 

Som kurator hos oss kommer du att arbeta både självständigt och tillsammans med erfarna och kompetenta teamkollegor, vilket gör att du behöver vara en lagspelare. Som person är det bra om du är nyfiken och tycker om att vara kreativ och problemlösa. Kuratorn vägleder patienten, utifrån funktionsnedsättningen, i att kunna förstå och beskriva de egna behoven. Olika typer av samtal, som motiverande, bearbetande, stödjande och rådgivande, är ett viktiga redskap i kuratorns arbete. Att vara ett stöd för närstående och att ge information om samhällets stöd och resurser är också exempel på vad som ingår i uppdraget.

Vi arbetar dagtid med planerad verksamhet. Vi erbjuder introduktion av erfarna kollegor, som anpassas efter dina behov och önskemål. Regelbunden handledning och möjlighet till auskultation minst en gång per år erbjuds, samt möjlighet till professionsriktade utbildningar. Inom basenheten har vi mycket samarbete och vid sex tillfällen per år har vi yrkesträffar då hela basenheten träffas för både gemensam utveckling och för att arbeta med yrkesspecifika frågor.

Vi söker

Vi söker dig som har socionomexamen och gärna är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Det är önskvärt att du har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar som har intellektuell funktionsnedsättning, neuropsykiatriska diagnoser eller rörelsehinder. Oavsett är det viktigaste att du är intresserad av vår målgrupp!

För att trivas och lyckas med arbetet tror vi att du:

  • trivs med att arbeta i grupp
  • tar del av andra professioners kunskap och erfarenheter
  • delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till kollegor
  • utgår från patientens behov och involverar patienten och dess nätverk i arbetet
  • tar eget ansvar och har förmågan att prioritera
  • har intresse av att skapa nya arbetssätt tillsammans med andra
  • ser digitala lösningar som naturliga möjligheter i ditt arbete

Vår arbetsplats

Basenheten Habilitering Nord omfattar barn-, ungdoms och vuxenhabilitering samt syncentralen i Kalmar läns sex norra kommuner. Upptagningsområdet motsvarar norra delen av Kalmar Län på ca 110000 invånare och vi har cirka 900 patienter. I verksamheten finns ca 50 medarbetare bestående av professionerna; arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut, psykolog, kurator, logoped, specialpedagog, läkare, sjuksköterska och teamsekreterare. Hos oss arbetar vi som ett lag, lyssnar och drar åt samma håll. Erfarenhet, stor kompetens och arbetsglädje kännetecknar vår arbetsplats!

Vi är en del av Västerviks sjukhus, som är ett akutsjukhus med förlossningsvård och BB. På sjukhuset jobbar 1 500 medarbetare, vars ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. De senaste åren har vi varit mellan etta och trea i listan över ”Sveriges bästa mellanstora sjukhus” och vi kommer alltid högt i AT-läkarnas ranking. Sjukhuset ligger nära Västerviks centrum och skärgård.
Sjukhuset är en del av Region Kalmar län. Tillsammans jobbar vi och våra 7 000 kollegor för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.

Mångfald på arbetsplatsen:


Region Kalmar län jobbar för allas lika rättigheter och möjligheter, både som arbetsgivare och tjänsteleverantör. Vi vet att mångfald bland våra medarbetare är en styrka. Vi ber alla som söker arbete hos Regionen att fylla i ett mångfaldsformulär. Uppgifterna används för att följa upp hur väl vi lyckas i vårt mångfaldsarbete och i vilken utsträckning vårt arbetssätt uppmuntrar personer med olika bakgrund att söka jobb hos oss. Uppgifterna samlas in, lagras och bearbetas av Linnéuniversitetet, d.v.s. utanför Region Kalmar läns ansökningssystem. Uppgifterna är anonyma och kan inte kopplas till din jobbansökan och används inte i rekryteringen. Du kan välja att inte besvara frågorna eller att endast besvara en del av frågorna. Insamlandet av personuppgifterna sker i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Läs mer om att arbeta i Region Kalmar län

Läs mer om att flytta till Kalmar län

Om tjänsten

Referensnummer:

2021/481

Placering/enhet:

Västerviks sjukhus

Anställningsform:

Visstidsanställning 3-6 månader

Anställningstid:

t.o.m. 2021-12-31

Sysselsättningsgrad:

Heltid 100 %

Tillträde:

Efter överenskommelse

Lön:

Vi tillämpar individuell lönesättning

Ansök senast:

2021-07-30
Upplysning om tjänsten

Rebecka Nilsson, områdeschef

0491-78 26 20
Upplysning om tjänsten

Hanna Bjärman, Akademikerförbundet SSR

0491-78 24 49

Support

Om du behöver hjälp kan du kontakta vår support.

Telefon: 0520-58 00 50

Telefontid vardagar 08:30-12:00 och 13:00-16:30

Uppdaterad 23 juli 2021 Lämna synpunkter på innehållet