Handläggare RSA och Kontinuitetshantering

Regionstab

Vi erbjuder

För att öka förmågan och minska konsekvenserna av en störning, avbrott eller särskild händelse i kritiska verksamheter görs en kontinuitetshantering med tillhörande handlingsplan. Risk- och sårbarhetsanalyser beskriver identifierade sårbarheter och brister när det gäller krisberedskap samt behov av åtgärder. Dessa ligger till grund för planeringen så att samhällsviktig verksamhet ska kunna fortgå kontinuerligt med minimal påverkan vid dessa situationer. Kontinuitetshantering och RSA måste breddas ytterligare och ta höjd för ett större och bredare perspektiv som kris och krig medför. Utifrån detta behöver vi stärka upp enheten med en handläggare för Kontinuitetshantering och RSA. Arbetet ska genomföras i projektform med tvärprofessionella forum med företrädare för hälso-och sjukvård, smittskydd, beredskapsenhet, fastighets- och serviceorganisation tillsammans.

Tjänsten är en projektanställning tom 20251231.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer främst att arbeta med att bredda vår risk-och sårbarhetsanalys och kontinuitetshantering inkluderat handlingsplan för robusthet. I rollen ligger även att fortsätta identifiering av samhällsviktig verksamhet i regionen och förnya redovisningsdokument/kontinuitetshantering. I ditt arbete kommer det även ingå att identifiera brister och kartlägga eventuella behov av åtgärder kopplat till RSA. En del av arbetet kommer även vara att arbeta med kompetenshöjande åtgärder kopplat till detta arbete. Din uppgift blir även att revidera och förnya redovisningsdokumentet för kontinuitetshantering samt fortsatt stödja regionens verksamheter i det ökande kris-och beredskapsarbetet.

Vi söker

Då en stor del av arbetet handlar om utrednings- och analysuppdrag är det av stor vikt att du kan kommunicera och uttrycka dig mycket väl i tal och skrift. Du har högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.

Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete med risk-och sårbarhetsanalys och/ eller kontinuitetshantering, projektledarutbildning och/eller erfarenhet från projektledning, att göra utredningar, skriva och ta fram underlag och rapporter. Är du väl insatt i hälso- och sjukvården och har förståelse för en regions organisation och struktur är det ett plus.

Arbetet kräver mycket eget ansvar, drivkraft, verkställighet och nära dialog med regionens verksamheter. Du är flexibel med förmåga att se helheten, vara drivande och ha lätt för att samarbeta. Du är organisatör, problemlösare, har koll på detaljer med en strategiskt och analytisk förmåga. Du gillar att leda och få medarbetare att arbeta i samma riktning. Att planera och prioritera uppdrag, arbetsuppgifter och att ta fram åtgärder till fungerande lösningar med hög kvalitet ser vi som självklart. Detta är ett utvecklande arbete där du kommer möta olika funktioner inom regionen och ha många interna och externa kontakter.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Anställningen är säkerhetsklassad.

Vår arbetsplats

Regionstab Hållbarhet och säkerhet är en central stödfunktion som arbetar regionövergripande för en miljömässigt hållbar och säker verksamhet. Vi är totalt 12 medarbetare som finns till stöd i olika frågor inom miljö, hållbarhet, säkerhet, kris och beredskap, informationssäkerhet och ledningssystem. Vi har en nära samverkar såväl inom enheten som med andra stabsenheter samt förvaltningar för att tillsammans finna hållbara och säkra lösningar. 

Vår enhet är en del av Regionstaben, där det jobbar 140 experter inom bland annat arbetsmiljö, ekonomi, HR, hållbarhet, hälsa, juridik, kommunikation, läkemedel, planering, samordning, säkerhet och utveckling. Alla arbetar för att utveckla organisationen och förbättra för invånarna i Kalmar län. Inom våra respektive expertområden är vi även ett stöd till Region Kalmar läns ledning, chefer, förvaltningar och verksamhet.
Vi är en del av Region Kalmar läns 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.

Läs mer om att arbeta i Region Kalmar län

Läs mer om att flytta till Kalmar län

Om tjänsten

Referensnummer:

2021/520

Placering/enhet:

Regionstab

Anställningsform:

Visstidsanställning längre än 6 månader

Anställningstid:

Tidsbegränsad

Sysselsättningsgrad:

Heltid 100%

Tillträde:

Efter överenskommelse

Lön:

Vi tillämpar individuell lönesättning

Ansök senast:

2021-08-20
Upplysning om tjänsten

Johanna Schelin, Hållbarhetschef

070-327 74 57

Support

Om du behöver hjälp kan du kontakta vår support.

Telefon: 0520-58 00 50

Telefontid vardagar 08:30-12:00 och 13:00-16:30

Uppdaterad 23 juli 2021 Lämna synpunkter på innehållet