Forskare

Regionstab

Vi erbjuder

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) är ett nationellt expertstöd för beslutsfattare, chefer, personal, anhöriga, brukare och forskare i att stärka en evidensbaserad anhörigstödspraktik. Anhörigområdet är ett växande och aktuellt kunskapsområde inte minst med anledning av Socialstyrelsens pågående arbete med att ta fram underlag till en nationell anhörigstrategi. Likaså införandet av god och nära vård och den pågående Covid-19-pandemin som båda leder till mer vård och omsorg i hemmet. Vi erbjuder dig möjligheter att bidra med din kunskap och erfarenhet i forskning, utveckling och utbildning av ett evidensbaserat anhörigstöd. Du arbetar också med metoder och verktyg för personal för att de i sitt arbeta ska kunna ge stöd till personer som ger vård, hjälp och/eller stöd till en familjemedlem, vän, kollega eller granne. Nka:s verksamhetsområde omfattar alla anhöriga oberoende av den närstående personens ålder, sjukdom, diagnos eller funktionsnedsättning. I arbetet ingår kartläggningar och publicering av studier som belyser omfattning, utveckling och konsekvenser av anhörigskap och anhörigomsorg, liksom hur ett fungerande anhörigstöd kan utformas. Nka har en lång tradition av att ett digitalt arbetssätt och vår kunskapsspridning sker huvudsakligen via digitala konferenser, nätverksmöten, webbkurser, webbinarier och konsultationer. Nka fungerar som en länk mellan forskning och praktik med möjlighet till deltagande i forskning och akademisk publicering inom området vid Linnéuniversitetet.

 

Vi söker

Vi söker dig som har en forskarutbildning inom socialt arbete, vårdvetenskap, pedagogik, hälsovetenskap, statsvetenskap eller motsvarande. Du har ett genuint intresse för anhörigområdet och erfarenhet av forskning, utveckling och utbildning inom området. Kunskap och erfarenhet av kvantitiv och kvalitativ metod är en förutsättning. Du ska ha god kommunikationsförmåga på svenska och engelska och kunna utrycka dig klart, tydligt och enkelt i såväl tal, som i skrifter som rapporter, artiklar och reportage. Du ska kunna samverka, stödja och leda forsknings- och utvecklingsarbete på lokal, regional och nationell nivå och arrangera och koordinera nätverksmöten. Erfarenhet av och intresse av att arbeta med sociala medier är en merit. För att du ska lyckas i ditt arbete är ett familjeperspektiv, god samarbetsförmåga, flexibilitet, ansvarstagande och att se möjligheter viktiga egenskaper.

Vår arbetsplats

NKA arbetar med anhörigfrågor på uppdrag av Socialstyrelsen och tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, kommuner, regioner och enskilda utförare samt idéburna organisationer. Arbetet sker huvudsakligen på nationell nivå. Nka är lokaliserat inom utvecklingsenheten för lärande och förnyelse vid Landstingsdirektörens stab, Region Kalmar län och som en forskningsgren vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet. Vi erbjuder en flexibel arbetsplats där medarbetarna huvudsakligen arbetar online från olika delar av landet.

Vår enhet är en del av Regionstaben, där det jobbar 140 experter inom bland annat arbetsmiljö, ekonomi, HR, hållbarhet, hälsa, juridik, kommunikation, läkemedel, planering, samordning, säkerhet och utveckling. Alla arbetar för att utveckla organisationen och förbättra för invånarna i Kalmar län. Inom våra respektive expertområden är vi även ett stöd till Region Kalmar läns ledning, chefer, förvaltningar och verksamhet.
Vi är en del av Region Kalmar läns 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.

Läs mer om att arbeta i Region Kalmar län

Läs mer om att flytta till Kalmar län

Om tjänsten

Referensnummer:

2021/13

Placering/enhet:

Regionstab

Anställningsform:

Visstidsanställning längre än 6 månader

Anställningstid:

Tidsbegränsad

Sysselsättningsgrad:

Heltid/Deltid /Heltid eller deltid efter överenskommelse

Tillträde:

Efter överenskommelse

Lön:

Vi tillämpar individuell lönesättning

Ansök senast:

2021-01-31

Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Upplysning om tjänsten

Lennart Magnusson

070-630 23 21

Support

Om du behöver hjälp kan du kontakta vår support.

Telefon: 0520-58 00 50

Telefontid vardagar 08:30-12:00 och 13:00-16:30