Chef IT Vårdsystem

IT-förvaltningen

Vi erbjuder

Vi erbjuder dig ett brett arbetsfält inom Region Kalmar läns IT-verksamhet med ansvar för planering, ledning och samordning av enheten IT Vårdsystem, en verksamhet som står inför ständig utveckling och nya utmaningar utifrån kärnverksamheternas behov. Som chef för IT Vårdsystem ansvarar du för att, tillsammans med teamledarna, driva den funktionella systemförvaltningen av system och e-hälsotjänster samt att implementera och möjliggöra nya tjänster.

Enheten IT Vårdsystem ansvarar för vårdens centrala IT-system. Vi följer fortlöpande kärnverksamheternas behov, förväntningar och krav med målet att underlätta och ge ökad nytta. Region Kalmar län har en samverkansmodell vilken vägleder och sätter ramarna för hur kärnverksamheterna och IT möts och utvecklas.

Ditt huvudansvar är att säkerställa leverans, utveckling och förvaltning av vårdsystem och e-hälsotjänster. Du ansvarar för att i samarbete med kärnverksamheterna, efter givna strategier och budgetramar, ta fram de mest effektiva och patientsäkra lösningarna för Region Kalmar län. I stor utsträckning sker arbetet i samarbete med övriga enheter inom Region Kalmar läns IT.

Vi vill att du som chef leder, samordnar och utvecklar enhetens verksamhet och ansvarar för att uppsatta mål förverkligas tillsammans med medarbetarna. Du har förmåga att stimulera och entusiasmera medarbetarna att arbeta med ständiga förbättringar för att nå framgång och bra resultat. En viktig uppgift är att utveckla arbetsrutiner och effektivisera. Arbetet spänner över ett brett område och innehåller allt från dagliga operativa frågor till övergripande strategier och planer.

Du ansvarar inför IT-direktören för enhetens verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö och du ingår i ledningsgruppen. Enheten har ca 25 medarbetare i Kalmar, Oskarshamn och Västervik och din arbetsplats är i våra trivsamma lokaler i centrala Kalmar.

Vi söker

Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning alternativt annan utbildning samt yrkeserfarenhet som bedöms likvärdig, företrädesvis inom IT. Det är meriterande om du har lett IT-förändringsprojekt. Du ska ha dokumenterat goda chefserfarenheter och bra ledaregenskaper samt en utvecklad förmåga att entusiasmera och leda mot gemensamma mål. Samarbete är för dig en viktig del och du är bra på att skapa effektiva team och att utveckla medarbetare. Det faller sig naturligt för dig att tolka kärnverksamheternas behov och översätta dem till lösningar. Du har en god förmåga att se helheten, är analytisk och kan prioritera. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i komplexa systemmiljöer i större verksamheter.

Ledarskapet inom Region Kalmar län utgår från tre viktiga delar: öppet, engagerat och kunnigt som vi ser att du svarar upp mot. Som chef förväntas du förena rollerna som ledare, strateg och chef och du bidrar aktivt till det ständigt pågående utvecklingsarbete som vi har i hela vår organisation.

Som person är du full av idéer och är engagerad i din roll. Du tycker om att jobba strukturerat och systematiskt. Resultat är för dig lika viktigt som relationer. Arbetet innefattar mycket kontakter med olika kundgrupper och samarbetspartner, vilket gör att du måste ha en stark kundfokus och har lätt att uttrycka dig skriftligt såväl som verbalt. Du räds inte av att ta egna initiativ och motiveras av ett självständigt arbetssätt, såväl som du är en god samarbetspartner. Stor vikt lägger vi på personlig lämplighet.

Vår arbetsplats

Den digitala utvecklingen är i starkt fokus och där har vårt arbete fått uppmärksamhet på nationell nivå. All IT inom Region Kalmar län driver vi i egen regi, vilket betyder hela kedjan från försörjningssystem och datahallar till teknisk och funktionell systemförvaltning, support samt digitaliseringsprojekt.

Läs gärna mer om att jobba med IT inom Region Kalmar län

Vi värnar om våra medarbetare och arbetar aktivt med att erbjuda en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv. I vår medarbetarenkät visar vi återigen fina resultat med en stor andel medarbetare som anger att de är stolta över att arbeta inom Region Kalmar läns IT och att de skulle rekommendera någon annan att börja arbeta på vår arbetsplats. Tillsammans jobbar vi med ständiga förbättringar och hos oss finns goda möjligheter att utvecklas inom organisationen.

Med IT räddar vi liv! Vår IT-verksamhet är komplex och spänner över ett stort arbetsfält, från daglig drift och förvaltning till utveckling. IT-verksamheten är en viktig strategisk resurs och en integrerad del av Region Kalmar läns kärnverksamhet och en förutsättning för den verksamhetsutveckling som bedrivs. I IT-förvaltningen finns 160 medarbetare på orterna Kalmar, Oskarshamn och Västervik.

Vi är en del av Region Kalmar läns 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.

Läs mer om att arbeta i Region Kalmar län

Läs mer om att flytta till Kalmar län

Om tjänsten

Referensnummer:

2020/725

Placering/enhet:

IT-förvaltningen

Anställningsform:

Tillsvidareanställning

Anställningstid:

Tillsvidare

Sysselsättningsgrad:

Heltid 100 %

Tillträde:

Efter överenskommelse

Lön:

Vi tillämpar individuell lönesättning

Ansök senast:

2020-11-29

Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Upplysning om tjänsten

Johan Hallenborg, IT-direktör

0480-837 47
Upplysning om tjänsten

Mats Tyrbo, Vision

0480-840 00 vxl
Upplysning om tjänsten

Lina Kinnander Jarl, Vårdförbundet

0480-840 00 vxl

Support

Om du behöver hjälp kan du kontakta vår support.

Telefon: 0520-58 00 50

Telefontid vardagar 08:30-12:00 och 13:00-16:30