Budgetchef

Regionstab

Vi erbjuder

Som budgetchef samordnar du Region Kalmar läns budgetarbete och har en stor delaktighet i den ekonomiska uppföljningen. En viktig roll för budgetchefen är att stödja verksamhetens arbete med budget genom att leda vidareutveckling av budgetsystem- och modeller som ska vara transparenta och effektiva och bidra till att Region Kalmar län når målet om god ekonomisk hushållning. Du kommer arbeta nära kollegor på Regiondirektörens stab, men också vara en samarbetspartner för samtliga ekonomichefer och controllers inom Region Kalmar läns alla verksamhetsområden. Du är underställd ekonomidirektören och du ingår i Region Kalmar läns ekonomichefsgrupp.

Vi söker

Du har en relevant akademisk examen inom området och mångårig erfarenhet inom ekonomiområdet där du visat god förmåga att leda och driva utveckling av processer. Du bör ha erfarenhet av att samordna omfattande och komplexa beredningsprocesser med ett stort antal intressenter men också av ekonomistyrning och styrmodeller. Du har goda kunskaper om de lagar och regelverk som tillämpas. Du bör ha erfarenhet av att verka på övergripande nivå i komplexa och stora organisationer.

 I ditt arbete skapar du förtroende och stimuleras genom att vara både operativ och strategisk. Du har förmåga att genomföra fattade beslut. För att trivas i rollen är du kommunikativ och har förmågan att skapa engagemang och delaktighet och drivs av att skapa förbättring och utveckling i verksamheten. Ett lösningsfokuserat arbetssätt med inriktning på samarbete är viktigt för dig. Arbetet ställer stora krav på förmågan att analysera och förklara ekonomiska sammanhang och kräver stort mått av självständighet.

Vår arbetsplats

Vårt uppdrag är att samordna den regiongemensamma planeringen och uppföljningen, samt ekonomisk redovisning.

Uppdraget omfattar processansvar för framtagande av regionplanen, årsredovisning, delårsbokslut och löpande uppföljning.

I processansvaret ingår även att dokumentera, sprida och utveckla regionens ekonomiska och verksamhetsmässiga redovisning och rapportering.

Vår enhet är en del av Regionstaben, där det jobbar 140 experter inom bland annat arbetsmiljö, ekonomi, HR, hållbarhet, hälsa, juridik, kommunikation, läkemedel, planering, samordning, säkerhet och utveckling. Alla arbetar för att utveckla organisationen och förbättra för invånarna i Kalmar län. Inom våra respektive expertområden är vi även ett stöd till Region Kalmar läns ledning, chefer, förvaltningar och verksamhet.
Vi är en del av Region Kalmar läns 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.

Läs mer om att arbeta i Region Kalmar län

Läs mer om att flytta till Kalmar län

Om tjänsten

Referensnummer:

2020/672

Placering/enhet:

Regionstab

Anställningsform:

Tillsvidareanställning

Anställningstid:

Tillsvidare

Sysselsättningsgrad:

Heltid 100%

Tillträde:

Efter överenskommelse

Lön:

Vi tillämpar individuell lönesättning

Ansök senast:

2020-11-02

Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Upplysning om tjänsten

Lars Mattsson, ekonomidirektör

0480-842 90

Support

Om du behöver hjälp kan du kontakta vår support.

Telefon: 0520-58 00 50

Telefontid vardagar 08:30-12:00 och 13:00-16:30