Avdelningschef till Stensö Hälsocentral

Primärvårdsförvaltningen

Vi erbjuder

Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete där du får var delaktig i att leda Stensö hälsocentral vidare i utvecklingen mot Nära Vård. Vi vill vara en familjär arbetsplats med engagemang för kreativa lösningar under de ändrade förutsättningar som blivit en del av vår vardag.
I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att:

  • tillsammans med verksamhetschef och medarbetare på hälsocentralen utveckla verksamheten i den riktning som beslutas av förvaltning och politisk ledning.
  • tillsammans med verksamhetschefen ansvara för kvalitets- och utvecklingsarbetet samt vårdutvecklaruppdraget i organisationen.
  • arbeta med personaladministration på lokal nivå.
  • biträda verksamhetschefen i rekryteringsärenden.
  • samordna samarbete med andra enheter såväl internt som externt.
  • ansvara och verka för en god arbetsmiljö.
  • verka för att personalens kompetens upprätthålls genom adekvata vidareutbildningsinsatser

Chefskapet är tidsbegränsat och uppgår till 50 %. Vi erbjuder tillsvidareanställning i organisationen inom ditt yrke. B-körkort är ett krav då det ingår resor under arbetet.

Vi söker

Vi söker dig som vill leda, skapa engagemang och medverka till delaktighet för att nå de gemensamma målen. Du ska vara en förebild och agera konsekvent.

Vi vill att du ska verka genom ett utvecklande ledarskap som kännetecknas av tillit till medarbetarnas engagemang och vilja att ta ansvar. Ditt chefskap ska vila på Region Kalmar läns värdegrund och vision för ett friskare, tryggare och rikare liv. Öppenhet, kunnighet och engagemang är viktiga grundstenar för ditt ledarskap.

I rollen som avdelningschef tillika första linjens chef på Stensö hälsocentral har du ett nära samarbete med verksamhetschefen. Du har god samarbetsförmåga och öppen kommunikation. Du har förmåga att ta initiativ för att strukturera och driva processer. Som person är du stabil och klarar av att hantera stressituationer på ett adekvat sätt och visar gott omdöme när det behöver göras avvägningar, prioriteringar och fattas beslut.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet i dessa avseenden.

Chefs-/ledarerfarenhet, utbildning i ledarskap alternativt annan likvärdig erfarenhet är önskvärd.

Utöver chefskap ingår på en hälsocentral förekommande arbetsuppgifter som utformas utifrån tidigare yrkeserfarenhet. Erfarenhet av arbete inom primärvården är meriterande.

Vår arbetsplats

Stensö är en medelstor hälsocentral med 8200 listade patienter. På enheten arbetar distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, specialister i allmänmedicin, ST-läkare, AT-läkare, utbildningsläkare, medicinska sekreterare och psykologer. Arbetsplatsen har en rad resurs- och stödfunktioner genom centraladministrativ nivå som behövs för att vi ska kunna driva verksamheten på ett bra sätt.

Vi är en del av Primärvårdsförvaltningen, som erbjuder hälso- och sjukvård till hela Kalmar län. Vi finns både i större städer och på mindre orter. Med allmänmedicin som vår utgångspunkt ser vi människan i ett helhetsperspektiv och arbetar för att främja hälsa i alla möten.
Primärvårdsförvaltningen är en del av Region Kalmar län. Tillsammans är vi 7 000 medarbetare som jobbar för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.


Läs mer om att arbeta i Region Kalmar län

Läs mer om att flytta till Kalmar län

Om tjänsten

Referensnummer:

2021/747

Placering/enhet:

Primärvårdsförvaltningen

Anställningsform:

Tillsvidareanställning

Anställningstid:

Tillsvidare

Sysselsättningsgrad:

Heltid 100% (varav chefskap utgör 50%)

Tillträde:

Efter överenskommelse

Lön:

Vi tillämpar individuell lönesättning

Ansök senast:

2021-10-31
Upplysning om tjänsten

Mattias Alvunger

0480-847 20
Upplysning om tjänsten

Micaela Seinegård, Kommunal

0480-818 06
Upplysning om tjänsten

Anette Thorén, Vårdförbundet

0480-818 65
Upplysning om tjänsten

Siv Karlsson, Vision

0480-818 54

Support

Om du behöver hjälp kan du kontakta vår support.

Telefon: 0520-58 00 50

Telefontid vardagar 08:30-12:00 och 13:00-16:30

Uppdaterad 23 oktober 2021 Lämna synpunkter på innehållet