Allmänmedicinsk samordnare

Regionstab

Vi erbjuder

I god och nära vård är primärvården navet i sjukvården. Kunskapsstyrningen syftar till att tillgängliggöra uppdaterad kunskap i varje möte med patienterna, i såväl primärvården som i den specialiserade sjukhusvården. Då omställningen till god och nära vård och kunskapsstyrningen möts i primärvården, blir det tydligt att det finns behov av samordning.

Genom denna tjänst vill vi säkerställa tillgången till nationellt framtagna, kliniskt förankrade och kontinuerligt uppdaterade kunskapsstöd som hänger ihop med så väl lokala läkemedelsrekommendationer som det viktiga kliniknära kvalitetsarbetet, kompetensutvecklingen och samtidigt underlättar samverkan mellan allmänmedicinen i primärvården och annan specialistvård inom den specialiserade sjukhusvården.

Som allmänmedicinsk samordnare i regionsjukvården kommer du att leda arbetet i vårt medicinska kunskapsnav. Du kommer att arbeta tillsammans med ett antal särskilt utsedda allmänläkare som var och en bevakar och samverkar med särskilt utsedda specialistkollegor inom de olika sjukhusspecialiteterna. Tillsammans är ni mottagarfunktion för kunskapsstöd, riktlinjer och vårdförlopp. Er samlade erfarenhet och kunskap är central för att vi på ett hållbart, samordnat och personcentrerat sätt ska kunna erbjuda god diagnostik och behandling till regionens invånare.

Till ert stöd finns sjukvårdstrateger, kommunikatörer och IT-stöd med förankring i kunskapsstyrningen – såväl sjukvårdsregionalt som nationellt. Ni kommer att arbeta nära läkemedelskommitténs terapigrupper, STRAMA, nära vård och länsgemensam ledning (vårt samverkansorgan med länets 12 kommuner).  Resultatet av ert redaktionella arbete kommer att presenteras i NKK, nationellt kliniskt kunskapsstöd som ska vara den naturliga platsen för inhämtande av uppdaterad lättanvänd kunskap i det patientnära arbetet för alla kliniskt aktiva i Region Kalmar län. Du kommer tillsammans med utsedda allmänläkare att arbeta med att säkerställa att det ordnas relevanta kompetenshöjande insatser och stimulera kvalitetsdialog riktat till allmänläkare och andra medarbetare i de allmänmedicinska teamen i primärvården. 

Regiondirektören, de tre sjukvårdsförvaltningarnas direktörer utgör tillsammans med planeringsdirektör, utvecklingsdirektör, kommunikationsdirektör och HR- direktör sjukvårdsledningen, den styrgrupp som har att hantera verksamhet och aktiviteter kopplat till områdena Kunskapsstyrning och Samverkan inom Sydöstra sjukvårdsregionen.

Du kommer att jobba på Regionstab samordning hälso- och sjukvård med planeringsdirektör som chef. Som allmänmedicinsk samordnare rapporterar du till planeringsdirektören och verkar nära sjukvårdsledningen. Ditt kärnuppdrag, att samordna det redaktionella arbetet med medicinska kunskapsstöd, kommer ge dig goda förutsättningar att även arbeta med att omsätta strategier till styrning och vara drivande i framtagandet av beslutsunderlag och styrande dokument samt vara att stödja enhetens i olika medicinska frågor.

Innehållet i tjänsten kommer att utvecklas i takt med för tiden aktuella uppdrag, exempelvis införande av nationellt framtagna personcentrerade sammanhållna vårdförlopp.  Du kommer även att kunna vara en viktig sakkunnig resurs i arbetet med utformandet av primärvårdsuppdraget och i frågor som rör omställningen till nära vård.

Vi söker

Du är legitimerad läkare med specialistkompetens inom allmänmedicin. Genom ditt kliniska allmänmedicinska arbete och dina tidigare erfarenheter från att ha arbetat i olika medicinska sammanhang och forum har du skapat dig en god förståelse för sjukvårdssystemet och dess olika systemperspektiv. Det är meriterande om du har erfarenhet från processarbete, förbättringsarbeten, projektledning och är van att leda genom andra. Har du erfarenhet av att arbeta med kvalitetsverktyg såsom Primärvårdskvalitet/Medrave är det en stor fördel.

Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation med dess komplexa organisations- och beslutsstrukturer.

Som person har du goda ledaregenskaper. Du leder, motiverar, delegerar och följer upp för att effektivt nå gemensamma mål. Du är strategisk och har ett brett perspektiv på frågor samt har förmåga att väga samman komplex information och prioritera därefter – alltid med den lilla människan i relation till systemet i åtanke. Vi ser även att du är noggrann, kvalitetsmedveten och strukturerad. Därtill har du ett professionellt förhållningssätt, är trygg och stabil med god självinsikt och samarbetar bra med andra.

Vår arbetsplats

Region Kalmar län arbetar för att ständigt förbättra verksamheternas kvalitet. Det gör vi genom strategin ”varje dag lite bättre – kraften hos många”. Strategin bygger på kraften i allas engagemang och insatser där både de små förbättringarna och de större kliven är betydelsefulla. Fokus i förbättringsarbetet är alltid att öka värdet för dem vi är till för.

Regionstab samordning hälso- och sjukvård jobbar bland annat med regionsjukvård, kommunsamverkan, läkemedel, rehabilitering och sjukskrivning, patientavgifter, hälsoval, kunskapsstyrning, integration och utredningsverksamhet. 

Vår enhet är en del av Regionstaben, där det jobbar 140 experter inom bland annat arbetsmiljö, ekonomi, HR, hållbarhet, hälsa, juridik, kommunikation, läkemedel, planering, samordning, säkerhet och utveckling. Alla arbetar för att utveckla organisationen och förbättra för invånarna i Kalmar län. Inom våra respektive expertområden är vi även ett stöd till Region Kalmar läns ledning, chefer, förvaltningar och verksamhet.
Vi är en del av Region Kalmar läns 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.

Läs mer om att arbeta i Region Kalmar län

Läs mer om att flytta till Kalmar län

Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Om tjänsten

Referensnummer:

2023/55

Placering/enhet:

Regionstab

Anställningsform:

Tillsvidareanställning

Anställningstid:

Tillsvidare

Sysselsättningsgrad:

Heltid 100%

Tillträde:

Efter överenskommelse

Lön:

Vi tillämpar individuell lönesättning

Ansök senast:

2023-02-27
Upplysning om tjänsten

Sofia Hartz

0480-84160

Support

Om du behöver hjälp kan du kontakta vår support.

Telefon: 0520-58 00 50

Telefontid vardagar 08:30-12:00 och 13:00-16:30