1:a linjens chef Regionfastigheter Västervik / Oskarshamn

Regionservice

Vi erbjuder

Vi erbjuder dig tjänst i en organisation med ett engagerande och inspirerande uppdrag inom Regionfastigheters driftområde i Oskarshamn och Västervik. Som 1: a linjens chef ansvarar du tillsammans med en kollega i Västervik och era medarbetare för service, tillsyn och skötsel samt avhjälpande åtgärder på Region Kalmar läns fastigheter. 
I Oskarshamn kommer du vara chef för sju medarbetare, två driftingenjörer och fem drifttekniker och i Västervik för åtta medarbetare, tre driftingenjörer och fem drifttekniker.

Vi erbjuder ett stimulerande uppdrag där du ska utveckla och förverkliga verksamhetens mål samt arbeta med ständig förbättring och utveckling av verksamheten tillsammans med dina medarbetare.
Du har ekonomi- och personalansvar för din del av verksamheten och är underställd basenhetschefen samt ingår i Regionfastigheters ledningsgrupp.

Utöver ditt uppdrag som chef erbjuder vi dig ett brett arbetsfält inom fastighetsdrift. Du kommer här att arbeta med övergripande frågor inom fastighetstekniska installationer och förebyggande underhåll samt medverka som driftsakkunnig i olika projekt.

Vi söker

Vi söker dig som har en för uppdraget relevant högskoleutbildning och/eller flera års erfarenhet av arbete i ledande befattning gärna med kvalificerade driftsfrågor. I tjänsten ingår personsäkerhetsansvar samt elanläggningsansvar för fastighetsdriften i Oskarshamn och Västervik och det är därför önskvärt att du har tidigare erfarenhet av dessa roller.

För att lyckas i tjänsten är det viktigt att du känner dig bekväm i rollen som ledare med vilja och förmåga att leda och motivera dina medarbetare på ett lärande och utvecklande sätt. Du är kommunikativ, mål- och resultatorienterad och har ett strategiskt förhållningssätt. Du är ett föredöme som inspirerar och motiverar din omgivning och skapar tillit och laganda. Du agerar utifrån Regionen Kalmar läns värdegrund med ett öppet, engagerat och kunnigt ledarskap, vilket bland annat innebär att du uppmuntrar kreativitet och delaktighet. Du har ett helhetsperspektiv, samverkar med interna och externa intressenter samt har god förståelse för utmaningar i en politikerstyrd organisation. Att driva förbättringsarbete med ständiga förbättringar utifrån förbättringsgrupper är en självklarhet för dig.

Eftersom resor över länet ingår i ditt arbete ska du inneha B-körkort.

Vi arbetar med löpande urval så sänd in din ansökan så snart du kan!

Vår arbetsplats

Basenheten Regionfastigheter finns i Kalmar, Oskarshamn och Västervik. Vår uppgift är att vara en strategisk fastighetsägare som på ett rationellt och effektivt sätt tillhandahåller ändamålsenliga lokaler för Region Kalmar läns olika verksamheter, samt att förvalta egendomen på ett sätt som bevarar värdet över tid. I detta ingår fastighetsdrift, underhåll och tekniskt verksamhetsanknutna tjänster. Vi arbetar med ny-, om- och tillbyggnadsprojekt och ansvarar för byggprocessens alla faser. Vårt förvaltarteam handlägger även länsövergripande frågor inom säkerhet, brand- och skalskydd. Fastighetsbeståndet omfattar cirka 200 byggnader med en total yta om cirka ca 400 000 kvadratmeter.

Vi är en del av Regionservice, som består av 500 medarbetare från flera olika yrkesgrupper med specialkompetens inom olika områden. Tillsammans ansvarar, utför och utvecklar vi servicetjänster för Region Kalmar läns verksamheter.
Vi och våra 7 000 kollegor på Region Kalmar län jobbar för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.

Läs mer om att arbeta i Region Kalmar län

Läs mer om att flytta till Kalmar län

Om tjänsten

Referensnummer:

2021/97

Placering/enhet:

Regionservice

Anställningsform:

Tillsvidareanställning

Anställningstid:

Tillsvidare

Sysselsättningsgrad:

Heltid 100%

Tillträde:

Efter överenskommelse

Lön:

Vi tillämpar individuell lönesättning

Ansök senast:

2021-03-07

Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Upplysning om tjänsten

Ingemo Fahlstedt

0480-843 43
Upplysning om tjänsten

Niclas Carlsson, Vision

0490-696 70
Upplysning om tjänsten

Magnus Södergren, Kommunal

076-77 186 38

Support

Om du behöver hjälp kan du kontakta vår support.

Telefon: 0520-58 00 50

Telefontid vardagar 08:30-12:00 och 13:00-16:30

Uppdaterad 5 mars 2021 Lämna synpunkter på innehållet