Har du koll på våra yrken?

Här kan du läsa om några av våra spännande yrken och dess utmaningar och möjligheter. Har du koll på vilka yrken som gömmer sig bakom rubrikerna?

Koll på senaste tekniken

IT-supporttekniker Giedrius Domarkas

Foto: Vaida Domarkiene

Möt supportteknikern Giedrius

Utbildning: Gymnasiet läste jag med matematisk inriktning i mitt hemland Litauen. Jag har även läst ett ingenjörsprogram i energiteknik i Litauen och har en masterexamen i inneklimat och energi från Danmark.

Mina arbetsuppgifter som supporttekniker: Jag hjälper personal med alla IT-relaterade problem och just nu ansvarar jag för Windows 10-migrationsprojektet i Västervik.

Ungefärlig lön för mitt arbete: Ingångslönen är 21 000 kronor före skatt.

Mina arbetstider är: Måndag till fredag mellan klockan 07.45 till 16.30. Men vi har möjlighet till flextid och ibland jobbar jag lite längre.

Mina karriär- och utvecklingsmöjligheter: Just nu har jag samtal med min chef om mina utvecklingsmöjligheter.

Det mest utmanande med mitt jobb är: Jag är ganska ny i min tjänst, så det som kan vara utmanande är att hitta information om hur jag ska lösa olika problem.

Jag älskar mitt jobb för att: Mitt jobb är meningsfullt och det finns möjlighet att pröva många olika uppgifter.

Det här gör mig glad: Varje dag händer något nytt vilket får mig att vilja gå till jobbet varje dag!

Jag är bra på att: Planera och utföra.

Mitt jobb är:

○ Kreativt
○ Detaljrikt 
● Socialt
● 
Hjälpande
● 
Utmanande
● 
Rörligt
○ 
Skapande
● Lärorikt
○ 
Omhändertagande
○ Analytiskt
● Problemlösande
● 
Tekniskt
● 
Praktiskt


Detektiven inom vården

Den biomedicinska analytikern Jimmy Henriksson

Foto: Ebba Kaldner

Möt biomedicinska analytikern Jimmy

Utbildning: Jag läste naturvetenskaplig linje på gymnasiet. På universitetet har jag gått utbildning till biolog och biomedicinsk analytiker. Just nu håller jag på att läsa en master.

Mitt favoritämne i skolan var: NO var mitt favoritämne i skolan, där biologi var det främsta intresset.

Mina arbetsuppgifter är: Att ta hand om och analysera bakterier och virus i prover som tas inom vården. Vi ger läkarna en grund för hur eller om de ska behandla patienten.  

Ungefärlig lön för mitt jobb är: De flesta tjänar mellan 26 500 och 33 900 kronor före skatt.

Mina arbetstider är: Jag jobbar dagtid, ibland någon timme extra på kvällen om vi behöver vänta in de sista blodflaskorna. Var åttonde vecka jobbar vi helg men vi har inga nattpass.

Mina karriär- och utvecklingsmöjligheter: Det går att besöka andra labb och hjälpa till att utveckla verksamheten. Man kan också vara metodansvarig vilket innebär att man är ansvarig för en maskin eller ett arbetsområde. Man kan även ha en forskningstjänst på ca 20% samtidigt som man jobbar som biomedicinsk analytiker.

Det mest utmanande med mitt jobb är: Det är en utmaning att försöka lära sig identifiera svaren innan man gör själva analyserna. Alltså att få sina egna erfarenheter att stämma överens med analyserna.

Jag älskar mitt jobb för att: Mitt jobb känns väldigt betydelsefullt. Att vi läser av proverna påverkar vad som händer med en persons hälsa och hjälper även läkarna att ta beslut. Man hjälper till i rätt riktning för att patienten ska bli frisk.

Det här gör mig glad: När man kan hjälpa till. Också när man får en tankenöt, till exempel att en bakterie inte beter sig som man tänkt utan att man får trixa lite. Det som också gör mig väldigt glad är mina härliga kollegor.

Jag är bra på att: Jag är bra på att lösa tankenötter. Jag gillar att experimentera och det är spännande att testa nya saker och nya metoder.

Mitt jobb är:

● Kreativt
● Detaljrikt
● Socialt
● Hjälpande
● Utmanande
○ Rörligt
● Skapande
● Lärorikt
● Omhändertagande
● Analytiskt
● Problemlösande
● Tekniskt
● Praktiskt


Ger trygghet och värme

Undersköterskan Stephani Johansson

Foto: Eva-Stina Koutsouridakis

Möt undersköterskan och gipsteknikern Stephani

Utbildning: På gymnasiet läste jag Barn och Fritid sedan blev det undersköterskeutbildningen några år senare och nu har jag precis under våren läst till gipstekniker, via Lunds Universitet.

Mitt favoritämne i skolan var: Jag hade nog egentligen inget favoritämne i skolan.

Mina arbetsuppgifter är: Omvårdnadsarbete och mottagningsarbete samt egen mottagning med till exempel sårkontroller, suturtagningar, gips och omgipsningar. Vara behjälplig vid doktorernas mottagningar.

Ungefärlig lön för mitt jobb är: Ingångslönen är cirka 21 500 kronor före skatt.

Mina arbetstider är: Jag har precis fått en kombinationstjänst så jag jobbar dagtid och var fjärde helg.

Mina karriär- och utvecklingsmöjligheter: Jag har precis fått äran att gå utbildningen till gipstekniker, vilket är väldigt roligt, utvecklande och utmanande.

Det mest utmanande med mitt jobb är: Mötet med alla olika människor.

Jag älskar mitt jobb för att: Det är så varierande och mötet med alla människor, allt från nyfödda till äldre.

Det här gör mig glad: Nöjda patienter och glada kollegor.

Jag är bra på att: Organisera, planera och samarbeta.

Mitt jobb är:

● Kreativt
● Detaljrikt
● Socialt
● Hjälpande
● Utmanande
● Rörligt
● Skapande
● Lärorikt
● Omhändertagande
● Analytiskt
● Problemlösande
● Tekniskt
● Praktiskt


Spindeln i nätet

Den medicinska sekreteraren Dennis Örcel

Foto: Ebba Kaldner

Möt medicinska sekreteraren Dennis

Utbildning: IT-gymnasiet i Göteborg med specialutformat program, läste IT med inriktning naturvetenskap. På Umeå Universitet gick jag Vårdadministrativa programmet på distans. 

Mitt favoritämne i skolan var: På gymnasiet var mitt favoritämne kemi. På universitetet var svensk medicinsk terminologi min favorit.

Mina arbetsuppgifter är: Skriver journalanteckningar och remisser utifrån diktat från läkare (och ibland annan vårdpersonal). Beställer prover. Bokar in patienter för besök till vårdpersonal. Hanterar väntelistor. Beställer behörigheter till diverse system. Rapporterar väntetider. Rapporterar diagnos- och åtgärdskoder till Sveriges kommuner och landsting (SKL). Hjälper patienter i receptionen. Hjälper till med att fixa strulande teknik så som datorer och skrivare. Kodar diagnoser och åtgärder. Handleder studenter. Samt massa andra små arbetsuppgifter relaterade till administration.

Ungefärlig lön för mitt jobb är: De flesta tjänar mellan 23 000 och 29 000 kronor före skatt.

Mina arbetstider är: Jag arbetar dagtid, måndag till fredag. På vissa enheter finns behov av arbete kvällar, nätter och helger.

Mina karriär- och utvecklingsmöjligheter: I mitt fall har jag möjlighet att klättra på karriärstegen genom att bli en annan form av sekreterare så som kliniksekreterare eller chefssekreterare. Om intresse finns kan man bli någon form av chef. Utbildningen har även gett mig möjlighet att söka annan administrativ tjänst. Jag har haft stora möjligheter till utveckling i mitt jobb där jag har tillåtits gå på kodarutbildning, handledarutbildning för blivande medicinska sekreterare samt diverse kurser och utbildningar.

Det mest utmanande med mitt jobb är: Det som utmanar mig mest med mitt jobb är att få alla administrativa åtgärder och dess planering att komma ihop för att möjliggöra bättre vård för patienterna genom att frigöra arbetstid från vårdande personal.

Jag älskar mitt jobb för att: Jag har stor möjlighet till att jobba med många olika arbetsuppgifter under en dag. Varje dag lär jag mig något nytt.

Det här gör mig glad: När jag ser eller hör att mitt arbete hjälper den vårdande personalen att kunna hänge sig mer åt sina patienter. Att det jag gör verkligen gör en skillnad.

Jag är bra på att: Hålla flera bollar i luften. Det är inte problem för mig att jobba med en viss uppgift en stund, bli avbruten och vara tvungen att göra något annat för att sedan återgå till den tidigare uppgiften.

Mitt jobb är:

● Kreativt
● Detaljrikt
● Socialt
○ Hjälpande
● Utmanande
● Rörligt
○ Skapande
● Lärorikt
○ Omhändertagande
● Analytiskt
● Problemlösande
● Tekniskt
● Praktiskt


En viktig kugge i hjulet

Agneta Hellström arbetar som tekniker hos oss

Foto: Agneta Hellström

Möt elteknikern Agneta

Utbildning: Jag har utbildat mig inom elteknik och dessutom gått yrkesutbildning till energitekniker.

Mitt favoritämne i skolan var: På gymnasiet var mitt favoritämne kemi.

Mina arbetsuppgifter är: Allt från att byta ett lysrör till byte av fläktmotorer, pumpar eller transformatorer.

Ungefärlig lön för mitt jobb är: De flesta tjänar mellan 29 700 och 32 000 kronor i månaden före skatt.

Mina arbetstider är: 07.00-16.00 måndag till fredag. Jag har beredskap kvällar och helger som jag delar med övriga tekniker så det blir ungefär var tionde vecka.

Mina karriär- och utvecklingsmöjligheter: Det finns hur mycket som helst att lära sig inom yrkesområdet och det finns också möjlighet att specialisera sig inom det man tycker är intressant. Dessutom är jag ambassadör för vår verksamhet.

Det mest utmanande med mitt jobb är: Det mest utmanade är att alla installationer såsom el, ventilation, vatten och avlopp mm måste fungera för det är en förutsättning för att sjukvården ska fungera. Att ha beredskap innebär därför att jag kan ställas inför alla typer av händelser.

Jag älskar mitt jobb för att: Det är så fritt med möjlighet till egen planering och vi är ett glatt gäng som jobbar tillsammans.

Det här gör mig glad: När jag löst ett problem och det uppskattas av alla andra som är beroende av att all teknik fungerar, känns det att det jag gör verkligen gör en skillnad.

Jag är bra på att: Få fram en bra och positiv anda. Jag tycker också att jag är en problemlösare.

Mitt jobb är

○ Kreativt
○ Detaljrikt
● Socialt
● Hjälpande
○ Utmanande
○ Rörligt
○ Skapande
○ Lärorikt
○ Omhändertagande
○ Analytiskt
○ Problemlösande
● Tekniskt
● Praktiskt


Ger skarpsinnig omtanke

Meygan jobbar som sjuksköterska hos oss

Foto: Isabella Karlsson

Möt sjuksköterskan Meygan

Utbildning: Samhällsvetenskap med inriktning beteendevetenskap och sjuksköterskeexamen.

Mitt favoritämne i skolan var: Kommunikation och ledarskap, sociologi och psykologi.

Mina arbetsuppgifter är: Det varierar, ibland har jag medicinansvaret, då delar jag ut medicin, ger injektioner, observerar biverkningar och symtom med mera. Jag kan också ha en mer patientnära kontakt exempelvis samtal och vara delaktig i vårdplaneringsmöten. Men även administrativt arbete som till exempel dokumentering.

Ungefärlig lön för mitt jobb är: De flesta tjänar mellan 26 000 och 35 600 kronor i månaden före skatt.

Mina arbetstider är: När jag jobbar dagtid jobbar jag mellan 07.00-16.00, kvällspassen är mellan 14.00-22.00. Jag jobbar inga nätter.

Mina karriär- och utvecklingsmöjligheter: Som sjuksköterska kan jag arbeta inom nästan vilka områden som helst som kräver en sjuksköterska. Jag kan arbeta på sjukhuset på en kirurgavdelning, på hälsocentraler, kommun, slutenvård inom psykiatri, med barn, äldre eller på företagshälsovård med mera. 

Det mest utmanande med mitt jobb är: Att man ställs inför situationer som kräver kunskap och att kunna lita på sin magkänsla samtidigt. Att varje dag inte är den andra lik, man lär sig något nytt hela tiden. Samt att man har ett ansvar som både är spännande, roligt och utvecklande.

Jag älskar mitt jobb för att: Jag hjälper andra människor som är behov av vård, stöttning och trygghet. Samt för att det finns utrymme för utveckling och jag kan testa många olika områden om jag skulle vilja.

Det här gör mig glad: När patienten som kommit till oss i dåligt skick skrivs ut med gott mående och är nöjda med vården dem fått på avdelningen. Men också gott samarbete med kollegor gör mig glad.

Jag är bra på att: Jag har bra tålamod, är noggrann, tydlig och god arbetskollega. Men bestämd när det behövs.

Mitt jobb är:

○ Kreativt
● Detaljrikt
● Socialt
● Hjälpande
● Utmanande
○ Rörligt
○ Skapande
● Lärorikt
● Omhändertagande
● Analytiskt
● Problemlösande
○ Tekniskt
● Praktiskt


Skapar lust till rörelse

Fysioterapeuten Daniel

Foto: Karl Mässing

Möt fysioterapeuten Daniel

Utbildning: På gymnasiet läste jag i Uppsala och närmare bestämt naturvetenskapliga programmet med datainriktning. Några år senare sökte jag till sjukgymnastprogrammet och kom in i Umeå där jag tog examen 2009. Efter examen har jag läst strökurser främst inom idrottsmedicin och psykisk hälsa. Jag har även läst och tagit masterexamen i fysioterapi vid Linköpings universitet.

Mitt favoritämnen i skolan var: Surprise, surprise så var det idrott som lockade fysioterapeuten i skolan. Fysik stod även högt på ”intressanta lektioner-listan”. Inte superkonstigt att jag till slut blev fysioterapeut.

Mina arbetsuppgifter är: Mina arbetsuppgifter består i att bedöma och behandla psykiska och fysiska besvär. Patienter med ångest och/eller depression med medföljande fysiska besvär är ofta förkommande i mitt behandlingsrum. Dokumentation med journalföring är såklart även en del i arbetet.

Ungefärlig lön: Det är såklart en spridning, men de flesta har en lön på mellan 26 000 och 37 000 kronor i månaden före skatt. 

Mina arbetstider är: Dagtid.

Mina karriär- och utvecklingsmöjligheter: Utvecklingsmöjligheterna består i att dels på egen hand förkovra sig i vetenskaplig litteratur, dels gå kurser för att på så sätt rikta mitt arbete mot det håll som jag i samråd med verksamheten tycker är lämpligt.

Det mest utmanande med mitt jobb är: Hitta det som motiverar varje enskild patient.

Jag älskar mitt jobb för att: Det är varierande, utmanande och jag får arbeta med både fysisk och psykisk hälsa, det vill säga helheten.

Det här gör mig glad: När jag märker att det man bidragit med ökat patientens livskvalitet.

Jag är bra på att: Motivera, instruera människor och hitta lösningar som passar individen.

Mitt jobb är:

● Kreativt
○ Detaljrikt
● Socialt
● Hjälpande
● Utmanande
○ Rörligt
○ Skapande
● Lärorikt
● Omhändertagande
● Analytiskt
● Problemlösande
○ Tekniskt
● Praktiskt


Lättar andras tankar

Hilda jobbar som psykolog hos oss

Foto: Helene Andersson

Möt psykologen Hilda

Utbildning: På gymnasiet gick jag samhällsvetenskaplig internationell linje. På universitet läste jag psykologprogrammet. Har även läst fristående kurser, statsvetenskap och spanska innan jag kom fram till att jag ville bli psykolog.

Mitt favoritämne i skolan var: Matematik och samhälle.

Mina arbetsuppgifter är: Bedömning och behandling av lindrig psykisk ohälsa. Detta innebär till stor del patienter med depression, ångest och stressproblematik.

Ungefärlig lön för mitt jobb är: De flesta tjänar mellan 38 000 och 47 000 kronor i månaden före skatt.

Mina arbetstider är: Jobbar bara dagtid.

Mina karriär- och utvecklingsmöjligheter: Som psykolog kan jag arbeta inom många olika fält, bland annat primärvård, psykiatri, med barn- och ungdomar, rekrytering, organisation, arbetsförmedlingen, kriminalvård och skola.

Det mest utmanande med mitt jobb är: Att inte räcka till.

Jag älskar mitt jobb för att: Det är så varierat och jag behöver hela tiden vidareutbilda mig och uppdatera mig om ny forskning. Det är ett privilegium att få följa patienter och vara en del av deras beteendeförändringar och bättre livskvalitet.

Det här gör mig glad: En god kopp kaffe!

Jag är bra på att: Anpassa behandling utifrån vad patienten behöver.

Mitt jobb är:

○ Kreativt
○ Detaljrikt
● Socialt
● Hjälpande
● Utmanande
○ Rörligt
○ Skapande
● Lärorikt
○ Omhändertagande
● Analytiskt
● Problemlösande
● Tekniskt
● Praktiskt


Vårdande hantverkare

Tandläkaren Samuel

Foto: -

Möt tandläkaren Samuel

Utbildning: På gymnasiet gick jag naturvetenskapligt program med musikinriktning. Sen Tandläkarprogrammet på Göteborgs universitet.

Mitt favoritämne i skolan var: På gymnasiet musik och matte, på högskolan var allt lika intressant.

Mina arbetsuppgifter är: Väldigt varierade. Tandläkaryrket kan nog ses som ett smalt yrke, men det finns stor variation och många vägar att gå. Arbetsdagarna kan bestå av planerad vård då jag träffar patienter som kallats till undersökning, jag lägger fram terapiförslag och genomför den behandling som passar bäst i samråd med patienten. Dagarna kan också bestå av akuttandvård, då möter jag patienter med akuta problem exempelvis tandvärk eller trasiga tänder. Jag träffar människor i alla åldrar, främst från 3 år och uppåt.

Ungefärlig lön för mitt jobb är: En allmäntandläkare i Folktandvården i Kalmar län tjänar mellan 37 200 och 54 200 kronor i månaden före skatt. 

Mina arbetstider är: Främst dagtid, enstaka kvällar till klockan 19.00. Om man vill kan man arbeta helger med akuttandvård.

Mina karriär- och utvecklingsmöjligheter: Stora. Det finns flera olika vägar att gå, allt från att bli specialisttandläkare till att hålla på med forskning eller bli chef. Man kan också nischa sig inom ett ämne man tycker är roligt vilket betyder att man jobbar kvar som allmäntandläkare men kompetenshöjer sig inom ett specifikt område.

Det mest utmanande med mitt jobb är: Att få ett helhetsperspektiv. Man kan lätt tro att tandvård handlar om att behandla enstaka tänder. Men man måste lyfta blicken och se hela munnen och även människan bakom.

Jag älskar mitt jobb för att: Jag får hjälpa människor. Genom att göra det jag är utbildad för kan jag med ganska enkla medel göra stor skillnad för människor. Ett litet moment för mig kan göra väldigt stor skillnad för patienten. För det mesta får jag möta väldigt trevliga människor, både patienter och kollegor.

Det här gör mig glad: När jag har utfört en större behandling och allt faller på plats. När jag ser slutresultatet och patienten blir nöjd.

Jag är bra på att: Få patienten delaktig i sin egen vård och behandling.

Mitt jobb är:

● Kreativt
● Detaljrikt
● Socialt
● Hjälpande
● Utmanande
Rörligt
● Skapande
● Lärorikt
● Omhändertagande
● Analytiskt
● Problemlösande
● Tekniskt
● Praktiskt


Får dig att sova gott

Anestesisjuksköterskan Linda

Foto: Helena Sundin

Möt anestesisjuksköterskan Linda

Utbildning: På gymnasiet gick jag samhällsvetenskapliga programmet och sedan läste jag till sjuksköterska och därefter vidareutbildade jag mig till anestesisjuksköterska.

Mitt favoritämne i skolan var: Gymnastik och matte.

Mina arbetsuppgifter är: Jag söver patienterna inför operation och övervakar dem på salen hela tiden. Jag ser till att de sover och är smärtlindrande under och efter operationen. Jag kan få springa på HLR-larm på hela sjukhuset och traumalarm på akuten, det händer även att jag får följa med ambulansen ut vid behov. Vi arbetar i ett team med narkosläkare, operationssjuksköterska, anestesisjuksköterska och undersköterska där alla har sin roll att fylla.

Ungefärlig lön: 36 000 kronor i månaden före skatt. 

Mina arbetstider är: Jag arbetar både dag och natt, då vi har planerad verksamhet dagtid och akuta operationer resten av dygnet.

Mina karriär- och utvecklingsmöjligheter: Vi får gå kurser inom akutverksamhet och anestesi som vidareutveckling. Det går inte en dag utan att man lär sig något nytt.

Det mest utmanande med mitt jobb är: Att kunna vara snabbtänkt och flexibel i akuta situationer.

Jag älskar mitt jobb för att: Det är självständigt och utmanande. Jag älskar teamkänslan som befinner sig i en operationssal, ingen klarar sig utan de andra. Som anestesisjuksköterska har jag ett stort ansvar för människors liv och ingen dag är den andra lik.

Det här gör mig glad: Jag blir glad när man lyckas skapa ett förtroende hos barn eller vuxna som är rädda och kan därmed se till att det inte blir en obehaglig upplevelse.

Jag är bra på att: Planera. Ser mig själv som en flexibel person när det gäller mitt arbete.

Mitt jobb är:

● Kreativt
● Detaljrikt
 Socialt
● Hjälpande
● Utmanande
○ Rörligt
● Skapande
● Lärorikt
● Omhändertagande
○ Analytiskt
○ Problemlösande
● Tekniskt
● Praktiskt