Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Vi har Sveriges viktigaste jobb

Visste du att Region Kalmar län är vårt läns största arbetsgivare? Hos oss jobbar ungefär 7000 medarbetare med över 250 olika yrken.

Quiz! Passar du för Sveriges viktigaste jobb?

Vi som jobbar här hjälper våra invånare i länet att bli friska, att hålla sig friska men också med att förverkliga drömmar så att du kan göra det du tycker om. Hos oss kan man jobba både med att planera samhället till att lägga om sår och hjälpa sjuka.

 

Frågor och svar

Hur ser vår organisation ut?

Region Kalmar läns verksamheter är organiserade i nio olika förvaltningar. Regiondirektören är högsta ansvariga tjänsteperson och chef över förvaltningscheferna i organisationen. 

Våra förvaltningar

  • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
  • Primärvårdsförvaltningen
  • Psykiatriförvaltningen
  • Folktandvården
  • Regionservice
  • IT-förvaltningen
  • Kalmar länstrafik
  • Regional utvecklingsförvaltning
  • Regiondirektörens stab

Läs mer om våra förvaltningar

Vad gör en region?

Sverige har 21 regioner

I Kalmar län är det Region Kalmar län som har ansvar för till exempel hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, folkhögskolor, regional utveckling och planering av infrastruktur (bland annat väg- och järnvägsnätet).

Tidigare landstinget

Den 1 januari 2019 bildades Region Kalmar län när Landstinget i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län gick samman. Region Kalmar län bildades för att skapa bättre möjligheter att stärka Kalmar län. Människors hälsa och länets utveckling är beroende av varandra och som en organisation får vi mer kraft i dessa frågor.

Vad är regional utveckling?

Det innebär att vi ansvarar för frågor som rör infrastruktur, kompetens- och utbildningsfrågor, samhällsplanering, innovation och näringslivsutveckling och internationella frågor. I grunden handlar det om att skapa tillväxt och hållbar utveckling i länet.

 

Hur styrs en region?

Regionerna styrs av politiker som valts direkt av länets invånare. Det betyder att invånarna har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur regionerna utför sina uppdrag. Valen sker vart fjärde år i samband med valet till riksdag och kommunfullmäktige.

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är vårt högsta beslutande organ. De 67 folkvalda ledamöterna som sitter i fullmäktige är ytterst ansvariga för inriktningen av verksamheten och hur Region Kalmar läns resurser ska fördelas.

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen är regionens regering. De styr det löpande arbetet. Regionstyrelsen förbereder ärenden som ska tas upp och behandlas i regionfullmäktige. De ska också verkställa fullmäktiges beslut och ansvara för de uppdrag fullmäktige lämnar över till styrelsen.

Läs mer om hur Region Kalmar län styrs

Var finns vi?

Våra medarbetare arbetar för hela länets utveckling. De flesta har sina arbetsplatser i Kalmar, Västervik eller Oskarshamn men totalt har vi medarbetare på ungefär 30 orter i länet, på till exempel hälsocentraler, folktandvården och folkhögskolor.