Läkarstudent med handledare

Praktisera inom hälso- och sjukvård, primärvård eller psykiatri

Du som går en utbildning inom hälso- och sjukvård har möjlighet att göra din praktik hos oss.

Du kan göra din praktik på något av våra sjukhus, hälsocentraler eller inom psykiatrin, se information om praktikplatserna nedan.

Praktik inom vården

Öppna alla mappar Stäng alla mappar