Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Praktik för tandsköterskor

För dig som studerar till tandsköterska erbjuder vi olika möjligheter till praktik.

LIA

Som tandsköterskestudent tar vi emot dig under din LIA-period. Det är under din LIA som du får tillämpa och fördjupa dina kliniska kunskaper, men även knyta kontakter som är värdefulla för den närmaste framtiden efter dina studier. 

Hur långt du har kommit i dina studier och hur arbetet flyter på under praktiktiden avgör vad du får göra under dina veckor. Vi är medvetna om de lärandemål du ska klara av under din tid hos oss och försöker därför göra allt så bra vi kan för att du ska lära dig så mycket som möjligt.

Lär känna yrket under LIA 1

Under dina första veckor hos oss vill vi att du ska förstå din egen och andra yrkesroller. Du får lära dig arbetsprocesser, hygienrutiner, administrativa arbetsuppgifter samt prova på att assistera vid enklare tandvårdsbehandlingar.

Problemlösning och personligt ansvar under LIA 2

Du har nu vuxit in mer i rollen som tandsköterska och har ett större ansvar att följa hygienrutiner och smittskyddsarbete. Dina tidigare erfarenheter av praktik gör dig mer bekväm med patienter och du kan ge råd om munhygien. Du blir allt mer kunnig i att utföra profylaktiska behandlingar och att assistera vid behandlingar.

Arbeta självständigt under LIA 3

Under din sista LIA-period praktiserar du som snart färdig tandsköterska. Du är nu mer självständig i arbetet och kan assistera självständigt med din handledare inom räckhåll. Dina teoretiska kunskaper omsätts nu i praktisk träning och du blir mer och mer bekväm i din roll. Under din LIA 3 har du möjlighet att vara några dagar inom specialisttandvården och på vår folkhälsoklinik som arbetar med hälsofrämjande insatser på populationsnivå.

Praktikanställning

Du som har fullföljt minst halva din utbildningstid kan erbjudas praktikanställning hos oss. Vid en praktikanställning anpassas arbetsuppgifterna efter hur långt du har kommit i din utbildning. 

Praktiken är en visstidsanställning (timanställning) med tjänstgöring upp till 50 procent fram till examensdag, eller tidigare om annat är överenskommet. 

Praktikanställning ersätter inte den ordinarie praktiken (LIA) som genomförs inom utbildningen.