Praktik som ingenjör och tekniker inom bygg, drift och IT

Eftersom teknik numera är en naturlig del av sjukvården, har våra ingenjörer och tekniker en viktig roll i vår verksamhet.

Som ingenjör och tekniker hos oss har du hand om stora, komplexa byggnader och utrustningar samt arbetar med avancerad IT och teknik. Det är extra viktigt att den tekniska utrustningen fungerar och utvecklas, eftersom det kan innebära skillnaden mellan liv och död.

Vi är ständigt i behov av kreativa och kompetenta ingenjörer och tekniker, så det finns stora jobbmöjligheter hos oss. Genom att göra praktik hos oss får du en inblick i ditt framtida yrkesval och praktisk erfarenhet, samtidigt som du knyter värdefulla kontakter.

Vilken praktik passar dig?

För dig som studerar på högskolenivå och väljer att förlägga en del av din utbildning i en verksamhet, sk. verksamhetsförlagd utbildning (VFU), vilket kan ge högskolepoäng. Är du intresserad av att praktisera hos oss? Du hittar kontaktuppgifter här nedanför.

Tekniksprånget

För dig som är under 21 år och behörig att söka en ingenjörsutbildning. Du får en praktiklön om 15935 kr per månad. Från 1 februari 2022 är lönen 16 285 kr/ månad. Anställningsformen är en timanställning. 

Uppdaterad 28 april 2022 Lämna synpunkter på innehållet