Kvinna i ett mottagningsrum i tandvården

Lärling inom Folktandvården

Slutar du snart gymnasiet och är nyfiken på att arbeta inom tandvården i framtiden? Arbeta som lärling hos oss!

Att vara lärling hos oss är ett bra sätt för dig att få en inblick i olika tandvårdsyrken. Som lärling får du prova på olika arbetsuppgifter på någon av våra kliniker. Till att börja med arbetar du under handledning och så småningom mer självständigt.

Uppdaterad 16 augusti 2021 Lämna synpunkter på innehållet