Kvinna i ett mottagningsrum i tandvården

Lärling inom Folktandvården

Slutar du snart gymnasiet och är nyfiken på att arbeta inom tandvården i framtiden? Arbeta som lärling hos oss!

Att vara lärling hos oss är ett bra sätt för dig att få en inblick i olika tandvårdsyrken. Som lärling får du prova på olika arbetsuppgifter på någon av våra kliniker. Till att börja med arbetar du under handledning och så småningom mer självständigt.

Uppdaterad 2 maj 2022 Lämna synpunkter på innehållet