Läkarstudenter vid LiU

Du som går Läkarprogrammet vid Linköpings universitet (LiU) har möjlighet att välja Kalmar som studieort för din kliniska utbildning.

I Kalmar når du mycket hälso- och sjukvård, inklusive primärvård och psykiatri, med en kort cykeltur eller några minuters resa med stadsbussen. Både Länssjukhuset i Kalmar och flera av stadens hälsocentraler (ja, så heter våra vårdcentraler) ligger nära Kalmar centrum och det är där du i första hand kommer att få göra dina kliniska utbildningar. Om det skulle bli aktuellt med pendling till en närliggande tätort rör det sig om en restid på max 30 minuter med kollektivtrafik. Pendlingsresan kommer du inte att behöva betala själv.

Uppdaterad 20 februari 2019 Lämna synpunkter på innehållet