Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Två personer står framför en dator. En tittar på datorn och en tittar in i kameran.

IT interaktion

IT interaktion handlar om digitalisering och att bidra till att förändringar i IT-miljön får förväntad effekt i Region Kalmar läns verksamheter. Basenheten hjälper också till att öka tillgängligheten för de beslutsstöd som verksamheterna behöver.

Beslutsstöd

Teamet skapar och förvaltar beslutsstöd för uppföljning på olika nivåer i organisationen. Beslutstöd underlättar även överföringar av data till exempelvis nationella kvalitetsregister.

Projektkontor

Projektkontoret driver digitaliseringsprojekt och ansvarar för utveckling och förvaltning av metoder, modeller och verktyg för projektstyrning.

IT objektledning

IT objektledning ansvarar för att leda och utveckla det IT-nära förvaltningsarbetet inom ett eller flera samverkansobjekt inom Region Kalmar län.

Funktionell systemförvaltning

Funktionell systemförvaltning underhåller och säkerställer att systemen är anpassade efter verksamhetens behov samt följer nationella krav och säkerhetsbestämmelser.