Jobba med IT

Med 9000 användare, 1400 servrar, 400 IT-system och cirka 180 medarbetare kan vi stolt säga att vi är Kalmar läns största och mest komplexa IT-arbetsplats.

Se lediga jobb inom IT längre ner på denna sida.

Att arbeta med IT i Region Kalmar län är speciellt och unikt, på flera sätt. Den IT vi levererar syftar till att driva en effektiv och säker hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, bildningsverksamhet och regional utveckling i hela länet. Alla dessa verksamheter är idag mer eller mindre beroende av någon form av IT-system och det är extra viktigt att denna utrustning fungerar, eftersom det kan innebära skillnaden mellan liv och död.

För oss handlar IT om verksamhetsutveckling, funktionalitet, användarnytta och hur vi kan utveckla nya IT-lösningar för att i slutändan underlätta för våra invånare och patienter och ge dem ett friskare, tryggare och rikare liv. Det är det som driver oss i allt vi gör.

Lediga jobb just nu

BI-utvecklare

Vårt erbjudande

Vi bidrar till samhällsnyttan, har massor med kompetenta och högpresterande kollegor och har den största och mest komplexa IT-miljön i länet. Komplexiteten består bland annat i mängden system och systemintegrationer, geografisk spridning, volym på antal användare och krav på tillgänglighet samt allt vad det för med sig i form av en robust och säker IT-infrastruktur. Kritiska system är redundanta, både i det lilla och ur ett större perspektiv.

Vi är också en ständigt lärande organisation och inom IT jobbar vi därför bland annat med:

  • löpande organisations och teamutveckling
  • hospitering – att en dag delta i kärnverksamhetens arbete
  • Interna föreläsningar av kollegor.
Vi erbjuder en rad olika arbetsvillkor och förmåner. Det gör vi för att vi bryr oss om dig som jobbar hos oss. Se dina samlade förmåner.
Adam Hübinette och Martin Brede.

Foto: Annelie Rudolfsson

För dig som är nyanställd

För att få en bra start som nyanställd hos oss inom IT deltar du i vårt introduktionsprogram. Genom introduktionsprogrammet lär du känna arbetsplatsen och organisationen samtidigt som du får bra förutsättningar att komma igång med dina nya arbetsuppgifter.

Programmet pågår under cirka ett halvår och i det ingår flera aktiviteter. Vissa delar genomför du på egen hand och andra delar genomförs som gemensamma träffar tillsammans med andra nyanställda eller med din chef.

Under de gemensamma träffarna med andra nyanställda diskuterar du värdegrund och hur vi tillsammans skapar förutsättningar för att bedriva IT-verksamhet på bästa sätt och hur vi samverkar med de olika verksamhetsområdena i Region Kalmar län.

IT: medarbetare på utbildning.

Foto: Simon Leijnse

Röster från nyanställda medarbetare

Vi frågade några av våra nyanställda medarbetare vad de fått för intryck av sin nya arbetsplats en tid efter att de börjat, det här är vad de svarade:

— Jag har fått ett väldigt bra mottagande och trivs redan jättebra. Min mentor sitter i Kalmar och vi har en väldigt bra dialog trots att vi sitter på olika orter.

— Jättebra, alla är trevliga och hjälpsamma och jag märker att man tycker att det är kul att jobba mot den verksamhet vi gör.

— Mycket känns igen, men rutiner får jag lära om. Det verkar vara ett härligt gäng!

— Medarbetarna är väldigt engagerade och vill verkligen hitta de bästa lösningarna. 

Din utveckling och karriär

Hos oss är du med och styr din egen utveckling genom medarbetarsamtal och individuella utvecklingsplaner. Vi erbjuder kompetensutveckling genom till exempel utbildningar både internt och externt samt medarbetar- och teamdagar.

Vi har också goda utvecklingsmöjligheter för den som är redo att ta nästa steg. Marcus Jansson, systemtekniker, berättar om sin resa: 

— Jag började som supporttekniker på IT-förvaltningen och fick då möjlighet att vara delaktig i flera projekt och få olika utbildningar och kurser. Några år senare fick jag en tjänst som systemtekniker och idag hanterar jag Region Kalmar läns cirka 2000 mobila enheter.

Personporträtt Marcus Jansson

Foto: Annelie Rudolfsson

Möt våra medarbetare

Piet Beier, supporttekniker

Som supporttekniker jobbar Piet med at ge service och support till användare inom Region Kalmar län. Läs hela intervjun.

Porträtt Piet Beier. Bild.

Foto: Hanna Lundberg

Lina Kinnander, systemförvaltare

Som systemförvaltare jobbar Lina både med tester och support som rör läkemedelsmodulen i Cosmic och att uppdatera kallelser och blanketter som vården använder. Läs hela intervjun.

Personporträtt Lina Kinnander.

Foto: Annelie Rudolfsson

Dominic Kilbride, kommunikationstekniker

Jessica Lindgren, projektledare IT

Linus Hult, IT Systemadministratör

Pernilla Edlund, IT-licensansvarig