Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Jobba med IT

Att arbeta med IT i Region Kalmar län är unikt, på flera sätt.
Med 9 000 användare, 400 IT-system, 1 400 servrar och cirka 180 medarbetare kan vi stolt säga att vi är Kalmar läns största IT-arbetsplats.

Alla vi som jobbar inom Region Kalmar län arbetar mot ett och samma mål: Tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets alla invånare.

IT finns till för att underlätta för de olika verksamhetsområdena så att de kan sätta patient och invånare i fokus. Det ställer extremt höga krav på den IT vi levererar. Ett uppdrag vi är väldigt stolta över.

Vårt erbjudande

Vi bidrar till samhällsnyttan, har massor med kompetenta och högpresterande kollegor och har den största och mest komplexa IT-miljön i länet. Komplexiteten består bland annat i mängden system och systemintegrationer, geografisk spridning, volym på antal användare och krav på tillgänglighet samt allt vad det för med sig i form av en säker och tillgänglig IT-infrastruktur.
Vi är också en ständigt lärande organisation och inom IT jobbar vi därför bland annat med:
 • löpande organisations- och teamutveckling
 • kompetensutveckling
 • hospitering – att en dag delta i kärnverksamhetens arbete
 • Interna föreläsningar av kollegor.
Vi erbjuder en rad olika arbetsvillkor och förmåner. Det gör vi för att vi bryr oss om dig som jobbar hos oss.
Se dina samlade förmåner
Våra värderingar
Chef och ledarskap
Hybridmöte på IT-förvaltningen i Västervik

Foto: Mattias Johansson

IT-förvaltningens uppdrag

För dig som är nyanställd

För att få en bra start som nyanställd hos oss inom IT deltar du i vårt introduktionsprogram. Genom introduktionsprogrammet lär du känna arbetsplatsen och organisationen samtidigt som du får bra förutsättningar att komma igång med dina nya arbetsuppgifter.

Programmet pågår under cirka ett halvår och i det ingår flera aktiviteter. Vissa delar genomför du på egen hand och andra delar genomförs som gemensamma träffar tillsammans med andra nyanställda eller med din chef.

Under de gemensamma träffarna med andra nyanställda diskuterar du värdegrund och hur vi tillsammans skapar förutsättningar för att bedriva IT-verksamhet på bästa sätt och hur vi samverkar med de olika verksamhetsområdena i Region Kalmar län.

Läs mer om hur det är att jobba på Region Kalmar län

IT: medarbetare på utbildning.

Foto: Simon Leijnse

Röster från nyanställda medarbetare

Vi frågade några av våra nyanställda medarbetare vad de fått för intryck av sin nya arbetsplats en tid efter att de börjat, det här är vad de svarade:

— Jag har fått ett väldigt bra mottagande och trivs redan jättebra. Min mentor sitter i Kalmar och vi har en väldigt bra dialog trots att vi sitter på olika orter.

— Väldigt bra, jag har blivit väl bemött av alla. Det är mycket nytt att lära sig men det finns alltid någon att fråga. Jag känner mig som en i gänget.

— Jag har fina kollegor som har hjälpt igång mig. Det där jag lockades av, det nära och familjära, stöter jag på varje dag. En härlig arbetsplats att komma till varje dag helt enkelt.

— Jag har fått bilden att det är en arbetsplats med många olika kompetenser, att det är stort och att människorna här är drivna och engagerade.

Dina utvecklingsmöjligheter och karriär

Hos oss är du med och styr din egen utveckling genom medarbetarsamtal och individuella utvecklingsplaner. Vi erbjuder kompetensutveckling genom till exempel utbildningar både internt och externt samt medarbetar- och teamdagar. Vi har också goda utvecklingsmöjligheter både inom rollen men även för den som är redo att ta nästa steg.

Oscar Selldén, systemförvaltare, startade sin karriär på IT-förvaltningen genom SmartStart trainee.

- Arbetsplatsen och arbetsuppgifterna har verkligen levt upp till mina förväntningar. Jag känner också att min teamledare känner av när tiden är mogen för nya utmaningar. Jag får möjlighet att växa in i rollen och bygga uppförtroende ut mot verksamheterna.

Personporträtt Oscar Selldén

Foto: Karin Holmåker

Möt våra medarbetare

Lina Kinnander, systemförvaltare

Som systemförvaltare jobbar Lina både med tester och support som rör läkemedelsmodulen i Cosmic och att uppdatera kallelser och blanketter som vården använder. Läs hela intervjun.

Personporträtt Lina Kinnander.

Foto: Mattias Johansson

Dominic Kilbride, kommunikationstekniker

Jessica Lindgren, projektledare IT

Linus Hult, IT Systemadministratör

Pernilla Edlund, IT-licensansvarig

Basenheter och team

Vi är cirka 180 medarbetare fördelade över länet på tre orter, Kalmar, Oskarshamn och Västervik, flera basenheter och tillhörande team. Varje team har en teamledare eller 1:a linjens chef som sitter med i en operativ ledningsgrupp tillsammans med andra ledande funktioner. Det gör att vägen från idé till beslut och genomförande blir väldigt kort. Det ökar också samverkan, uppmuntrar till frihet under ansvar och tydliggör samt ger möjlighet till delaktighet.

IT applikation

IT infrastruktur

IT interaktion

IT service och support

IT stab

IT teknik

IT vårdsystem

Frågor och svar

Vilka områden inom IT kan man jobba med?

All IT inom Region Kalmar län driver vi i egen regi, vilket betyder hela kedjan från försörjningssystem och datahallar till teknisk och funktionell systemförvaltning samt digitaliseringsprojekt. Exempel på arbetsområden:

 • förvaltning av journalsystem
 • nätverks- och datakommunikation
 • daglig drift och underhåll av servrar och arbetsplatser
 • support- och användarstöd
 • övervakning och informationsöverföring
 • internettjänster
 • design och utveckling av IT-stöd
 • utdata, nationell rapportering och statistik för beslutsstöd och förbättringsarbete
 • plattformar för alla sjukvårdsrelaterade IT-system samt e-hälsotjänster
 • digitalisering (samordning och strategi e-hälsotjänster)
 • projektkontor
Hur är Region Kalmar läns IT-organisation uppbyggd?

All IT inom Region Kalmar län driver vi i egen regi, vilket betyder hela kedjan från försörjningssystem och datahallar till teknisk och funktionell systemförvaltning samt digitaliseringsprojekt. Att samla all IT-kompetens är ett strategiskt beslut, liksom att skapa en platt organisation med korta beslutsvägar och stor möjlighet till delaktighet.

Vi har cirka 180 medarbetare fördelade över tre orter Kalmar, Oskarshamn och Västervik, 7 basenheter och flera team. Varje team har en teamledare som sitter med i en operativ ledningsgrupp tillsammans med andra ledande funktioner. Det gör att vägen från idé till beslut och genomförande blir väldigt kort. Det ökar också samverkan, uppmuntrar till frihet under ansvar och tydliggör att vi alla är lika viktiga pusselbitar i att tillsammans skapa en fungerande verksamhet och ett positivt arbetsklimat.