Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Introduktionsår för nyutbildade sjuksköterskor

Du som är nyutbildad sjuksköterska och jobbar hos oss får gå ett introduktionsprogram.

Programmet kallas för introduktionsår, eftersom det pågår ett år. Alla nyutbildade sjuksköterskor får då hjälp att förena teoretiska kunskaper med kliniska färdigheter genom att diskutera, reflektera och träna på praktiska moment. Varje halvår startar nya medarbetare inom dessa yrkeskategorier sina introduktionsprogram. Det är en möjlighet att tillsammans med både nya och erfarna medarbetare utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor och funderingar kring såväl arbetsuppgifter som yrkesrollen. Detta program är ett komplement till den befintliga introduktion som erbjuds samtliga nyanställda medarbetare hos oss.

Introduktionsåret består bland annat av:

  • träffar för reflektion
  • hospitering på andra enheter
  • en mentor samt gemensamma utbildningstillfällen inom kommunikation
  • bemötande
  • vårdprevention
  • smittskydd
  • vårdhygien
  • läkemedelshantering
  • anhörigkontakt och arbetsmiljö