Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Hitta på sidan

Hitta på sidan
Mikael Westerblom i byggkläder

Mikael Westerholm, fastighetsingenjör el

Mikael jobbar med allt som har med el och fastigheter att göra, med syfte att förbättra arbetsmiljön för Region Kalmar läns personal och patienter.

Vad gör du på jobbet?
– Jag jobbar mellan verksamheterna/funktionsplanerarna och entreprenörerna/konsulterna. Jag ser till att de båda ritar och bygger det vi vill ha i projekten, när det gäller el, tele och säkerhet. Det är givande är få vara med och bidra till bättre förutsättningar för att kunna bedriva en bra vård, både för medarbetaren och patienten.

Hur ser en vanlig arbetsdag dag?
– Just nu är det väldigt omväxlande med många möten i teams, men också på plats inför eller under nybyggnationer och ombyggnationer. Jag träffar konsulter när de ritar det som ska byggas och entreprenörerna under byggtiden. Jag ser också över vad det finns för behov och stämmer av med verksamheten så att det blir så som tänkt. 

– Det gäller att ha bra kommunikation för det är inte alltid enkelt att förmedla behov och önskemål. Vårdpersonalen kan vårdbiten och jag kan tekniken. Min uppgift att ta fram förslag på lösningar som matchar det som de önskar. Många gånger tar jag med provmaterial som de kan känna på, se och tycka till kring. Detta ska också fungera med vårdhygienen och säkerhetsaspekter. Därför tar det ibland lite tid innan vi landar i de bästa lösningarna. 

– Sedan är det mitt jobb att se till att detta tillgodoses av entreprenörerna. Det kan handla om allt från uttag, olika system och var dessa ska sitta, vilka larm som ska användas, och så vidare.

Vilka projekt är på gång just nu?
– Just nu är jag involverad i bygget av nya psykiatribyggnaden här i Västervik. Byggstarten är nu under februari 2022 och det beräknas bli färdigt 2025. Vi har jobbat många timmar med det, så det ska bli roligt att det kommer igång nu. Arbetet fortsätter nu med avstämningar kring hur bygget fortlöper.

– Vi bygger också om neonatalavdelningen på Västerviks sjukhus. Det är ofta många frågor när man bygger om och man stöter på saker som inte ska finnas där. Då får man tillsammans med verksamheten och kollegorna fundera på hur man bäst löser det. Samtidigt är det väldigt roligt att följa det man ritat, från idé till färdig produkt. 

Vad är det bästa med ditt jobb?
– 
Blandningen av de olika uppgifterna och att man får träffa människor. Men också att få en ökad förståelse för sjukvården och vad som krävs för att den ska fungera på ett bra sätt. Och att det vi gör faktiskt gör skillnad, att det skapar en bättre arbetsmiljö. Två exempel är att vi bytte belysning på IVA, vilket underlättade deras arbete. Vi installerade även ett bättre anpassat bråk-larm på en psykiatrisk avdelning, som ökade tryggheten för personalen.

Vilka utmaningar ser du framöver inom ditt område? 
– 
Att behålla kompetensen. Det är många, både anställda hos oss och konsulter, som ska gå i pension framöver. Även teknikutveckling är utmanande, att hinna säkerställa att man har rätt och modern teknik. Ibland ska man ha det senaste och ibland är det bra om tekniken är mer beprövad eftersom vi jobbar för en verksamhet som inte får stå still.