Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP)

Region Kalmar län har ett väl inarbetat och gediget PTP-program med rullande schema och intag.

Hos oss kan du påbörja PTP programmet när helst under året och knyta kontakter med andra PTP-psykologer och verksamma psykologer i länet. Det fungerar som en sammanhållande länk i övergången mellan studier och arbete

Syftet med PTP är att du ska påbörja din utveckling mot en professionell identitet och tillämpa dina teoretiska kunskaper i praktiskt psykologarbete. PTP ska ge övning och fördjupade kunskaper i psykologyrket och olika ansvars- och kompetensområden. Vår ambition är att du ska trivas och utvecklas för att stanna och bli en av oss psykologer i Region Kalmar län.

Syftet med PTP-programmet är bland annat:

 • Att tillhandahålla ett strukturerat, gemensamt och sammanhållet program för PTP-psykologer inom Region Kalmar län.
 • Ge PTP-psykologerna en möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter, kunskap och reflektioner.
 • Få kunskap om olika arbetsplatser och olika sammanhang av vikt för psykologyrket.
 • Studierektorn är en resurs för stöd till handledare, PTP-psykologer och chefer.

Inom ramen för PTP-programmet finns:

 • Föreläsningar/utbildning med olika teman.
 • PTP-träffar där bland annat olika reflektioner och diskussioner som rör PTP-tjänsten och psykolog yrket kan tas upp i dialogform.
 • Ramträffar där PTP, handledare av PTP samt studierektor träffas.
 • Studiebesök som PTP i huvudsak planerar och genomför själva.
 • Handledarträffar där studierektor och handledare träffas för dialog gällande PTP-frågor.

Under ditt tjänstgöringsår är följande kurser obligatoriska:

 • journallagen och journalföring i Cosmic
 • försäkringsmedicinsk orienteringskurs
 • juridisk orienteringskurs. Sekretess, anmälningsskyldighet, HSL, LPT etc.
 • etikkurs
 • farmakologisk grundkurs
 • suicidbedömning och suicidprevention

Så ansöker du

För att söka PTP hon oss söker du de psykologtjänster som ligger ute under lediga jobb och anger att du är intresserad av en PTP-tjänst.

Kompetenspaket för nylegitimerade psykologer

Från och med senare delen av hösten 2022 kommer ett samordnat kompetenspaket att erbjudas nylegitimerade psykologer under ett år. Syftet är att underlätta övergången från PTP till nylegitimerad. Ett annat mål är att du som psykolog ska få goda förutsättningar att utvecklas i din profession, att du ska trivas och vilja stanna hos oss.