Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Hitta på sidan

Hitta på sidan
Maria Israelsson

Maria Israelsson, HR-konsult

Varje förvaltning en HR-enhet som stöttar cheferna när det gäller personal- och medarbetarfrågor. Maria jobbar på Regionservice HR-enhet.

Regionservice är en förvaltning med många olika verksamheter som skapar förutsättningar för att vård kan bedrivas, exempelvis lokalvård, tvätteri, upphandling och inköp, logistik, sjukhusmat och fastighetsförvaltning. Maria jobbar i Kalmar, men har HR-kollegor på samma förvaltning i både Oskarshamn och Västervik.

Vad innebär jobbet som HR-konsult?
– Ibland låter konsult som om det är en inhyrd tjänst, men så är det inte. Det innebär att ens förhållningssätt är konsultativt och coachande. HR är en stödfunktion gentemot cheferna inom personalområdet och vi driver utvecklingsfrågor och är en strategisk partner. Vi jobbar främst med personal- och kompetensförsörjning, men också med hälsa och arbetsmiljö, rekrytering, avtals- och arbetsvillkor samt chef- och medarbetarskap. 

– Inom kompetensförsörjningsstrategin finns begreppen attrahera, rekrytera, introducera, utveckla, behålla och avveckla. De innefattar mycket av det vi jobbar med dagligen. Det kan exempelvis handla om att vara med i urvalet vid rekrytering, avtal vid nyanställning, vara ett stöd vid lönesättning eller att hjälpa till att lösa konflikter på arbetsplatsen. Men även att medverka vid intervjuer, ta fram utbildningsmaterial, vara ett stöd i arbetsrättsliga frågor eller hålla avgångssamtal. Chefen är huvudansvarig, medan HR-konsulten fungerar som ett stöd.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
– Dagarna ser väldigt olika ut. Det blir en hel del möten, exempelvis med de chefer jag stöttar och med kollegor. HR-konsulten på Regionservice sitter också med i ledningsgrupper mot de basenheter vi jobbar, vilket är utvecklande. Man jobbar både strategiskt och långsiktigt, och utvecklar olika rutiner/processer. Jag försöker också vara ute i verksamheterna när möjlighet ges. Det är även viktigt att omvärldsbevaka och hålla sig uppdaterad på exempelvis lagar och avtal. Dagarna består också stundtals av administrativt arbete som att besvara frågor per mail, ta fram statistik, utforma annonser och så vidare.

Vad motiverar dig i vardagen?
– Att jag känner att vi gör skillnad, att vi går framåt och vill bli bättre. Men också variationen och bredden. Vi jobbar för bästa arbetsplatsen och tillsammans vill vi skapa en ännu mer attraktiv arbetsplats och exempelvis minska sjukfrånvaron, öka motivationen och förbättra arbetsmiljön.  
 
– Jag trivs också bra med mina kollegor och de chefer jag stöttar. Vi jobbar väldigt prestigelöst och hjälps åt. Jag jobbar främst inom Regionservice men sitter också med i olika nätverk, så som rekryteringsgruppen, och samverkar då med många andra HR-konsulter och strateger. Det är också väldigt motiverande.

Hur är Region Kalmar län som arbetsgivare?
– Jag examinerades 2021 och fick jobb när jag gjorde min praktik här. Jag ville till regionen eftersom jag tycker att det är en attraktiv arbetsgivare som gör samhällsnytta. Det känns bra att jag i mitt jobb indirekt bidrar till vården. Region Kalmar län är också en stor arbetsgivare med många utvecklingsmöjligheter. I HR-rollen har man ett stort nätverk med många kollegor inom samma organisation, vilket inte alltid är så vanligt på andra arbetsplatser. 

– Jag gillar även att man jobbar nära medarbetarna. Det är ytterligare en anledning att jag sökte jobbet. Relationer och det mänskliga mötet, det är jättespännande. Jag trivs verkligen med mitt arbete och känner att jag hittat rätt. Här får jag jobba med medarbetarfrågor både operativt och strategiskt, och har en möjlighet att jobba nära verksamheten.