Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Gulistan som sitter och läser ett dokument tillsammans med två kollegor..

Gulistan Ucar, regionsekreterare

Gulistan Ucar arbetar som regionsekreterare vilket innebär att hon arbetar nära politik och ledning.

Berätta om vad ditt jobb innebär?

Som regionsekreterare bereder jag ärenden till olika politiska instanser och planerar, administrerar och genomför dessa sammanträden men även sammanträden på tjänstemannanivå. Efter dessa sammanträden är det mycket efterarbete med exempelvis protokoll, minnesanteckningar och expediering av olika slag. Många av sammanträdena är tidsstyrda, vilket gör att vår berömda beredningsplan är av vikt att ha i åtanke. Rollen som regionsekreterare innebär ett professionellt stöd till våra förtroendevalda men också till tjänstepersoner inom hela organisationen. Som regionsekreterare är vi också många gånger involverade i olika typer av utvecklingsarbeten.

Hur ser en vanlig dag ut för dig?

Den inleds vanligtvis med att kolla mailkorgen, eftersom det hinner komma in mycket mail från att vi går hem för dagen, till att vi kommer tillbaka till jobbet. Många gånger är det mail som behöver hanteras skyndsamt. Jag har vanligtvis avstämning med mina regionsekreterarkollegor på morgonen och därefter kan det vara ett sammanträde hel-eller halvdag, eller kortare möten för att bereda/hantera olika ärenden. Mycket av min arbetstid handlar också om kontakt på mail eller telefon för avstämningar av olika slag, men också att förbereda inför ett sammanträde eller hantera efterarbetet.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det händer väldigt mycket från att ett ärende börjar beredas till att det fattas ett beslut, vilket gör det otroligt spännande att följa från start. Mycket av mitt arbete går ut på att ha kontakt med medarbetare och förtroendevalda. På de olika sammanträdena som jag har ansvar för att planera och genomföra får jag ta del av alla fantastiska arbeten och utvecklingsprojekt som görs inom regionen, vilket är väldigt utvecklande för en som person. Jag tycker att det är en helt fantastisk känsla att vara omgiven av så kunniga och serviceinriktade kollegor, med olika bakgrunder och kompetenser.

Vilken bakgrund och vilka egenskaper är bra att ha för att trivas i din roll?

Vi regionsekreterare har olika utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet, men något som vi har gemensamt är vårt intresse för politiskt styrd organisation och strukturerna/följderna av arbetet inom sådan organisation.

För att trivas i rollen som regionsekreterare tror jag att det är viktigt att vara strukturerad, noggrann och flexibel, men också att kunna hantera situationer under tidspress. Vi får ta mycket ansvar för att själva planera och framförallt prioritera våra uppgifter på ett effektivt sätt. Att vara serviceinriktad är också en bra och viktig egenskap att ha med sig eftersom vi dagligen har kontakt med så många olika personer.