Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Porträttbild Andreas Delphin

Andreas Delphin, utredare

Andreas Delphin samordnar utredningsverksamheten inom Regionstaben.

Berätta om vad ditt jobb innebär?

- Mitt jobb handlar om att förse våra beslutsfattare med information som gör att de kan fatta välgrundade beslut. Det handlar också om att kunna värna våra verksamheter och medarbetare samtidigt som invånarna får den absolut bästa vården vi kan erbjuda. Vi utredare tar fram handlingsplaner, skriver korta och långa utredningsrapporter, håller föreläsningar, intervjuar alla möjliga olika människor och bistår övriga staben med informationsinhämtning.

Hur ser en vanlig dag ut för dig?

- En vanlig dag för mig består av många möten. Kanske med medarbetare från verksamheterna, beslutsfattare på olika nivåer, experter, invånare eller med socialdepartementet. Utredarna har en hel del intervjuer, verksamhetsbesök eller andra studiebesök, vi läser mycket studier och har bred kontakt och breda nätverk med andra regioner.

- Vi skriver också en hel del. I vårt jobb handlar det mycket om att kunna förmedla komplex information på ett sätt så att även den som inte är insatt i det specifika ämnet för en fullgod förståelse för informationen. Allt från att få ett uppdrag på morgonen som ska vara löst tills på eftermiddagen till att författa utredningsrapporter som sträcker sig över en halvårstid.

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Det bästa med mitt jobb är att man får vara där det händer. Man får inblick i beslutsprocessen och man får bidra till att beslutsfattarna har en god grund att stå på när de fattar beslut. Beslut som ofta påverkar alla i vårt län.

Vilken bakgrund och vilka egenskaper är bra att ha för att trivas i din roll?

- I min roll ska man vara flexibel, snabbt kunna byta arbetsuppgifter och framförallt kunna förmedla information på ett bra sätt. Man bör ha en akademisk bakgrund och vana av att hantera stora mängder information. Gärna vid en annan myndighet. Det är också viktigt att kunna skilja på vilken information som är viktig för just detta ändamål och vilken information som är överflödig. Man ska också vara bra på att hantera andra människor och olika åsikter. Det finns alltid mer än ett sätt att se på ett problem, en idé eller en lösning.

Läs mer