Porträttbild Carina Holm.

Carina Holm, systemförvaltare

Carina jobbar som systemförvaltare inom IT med bland annat journalsystemet Cosmic.

Hur ser en vanlig dag ut?

— En vanlig dag är mycket varierande, men ofta gör jag olika konfigureringar i vårt journalsystem Cosmic. När man gör en konfigurering innebär det att man gör en förändring i systemet som i sin tur innebär en förbättring för vårdpersonalen.

Jag felsöker också problem som kommit in via supporten. Det kan handla om problem som jag och mina kollegor kan åtgärda, men det kan även handla om sådant som behöver felanmälas till leverantören. I dessa fall har jag ofta kontakt med den som har felanmält för att försöka återskapa felet och kunna reda ut vad som händer när felet uppstår.

Sen har jag också en del möten, både med enheten jag tillhör, vår leverantör av Cosmic och vårdverksamheten. Vården kan till exempel ha frågor om hur man nyttjar Cosmic på bästa sätt eller hur nya funktioner fungerar.

Ser du några utmaningar i ditt arbete framöver?

— Vi har många förändringar på gång i olika moduler i Cosmic och det är en utmaning att få till. Framför allt är det tiden som är en utmaning då det är många delar som ska förändras under samma tid.

Vad motiverar dig i vardagen?

— Att försöka göra vardagen lättare för vården och naturligtvis även mina fantastiska kollegor.

Läs mer

Uppdaterad 3 juni 2021 Lämna synpunkter på innehållet