Man som tittar genom ett vattenpass.

Ingenjörer och tekniker

Region Kalmar län är beroende av teknik i framkant, både vad gäller de lokaler vi bygger och det vi fyller byggnaderna med i form av tekniska lösningar.

Hos oss kan du jobba som ingenjör inom bygg och fastighet, drift och labb. Vi behöver också tekniker såsom drifttekniker, VVS-tekniker, mekaniker, elektriker, SÖ-tekniker, snickare och hjälpmedelstekniker. 

Regionfastigheters uppdrag är att vara en strategisk fastighetsägare som på ett rationellt och effektivt sätt tillhandahåller ändamålsenliga lokaler för Region Kalmar läns olika verksamheter, samt att förvalta egendomen på ett sätt som bevarar värdet över tid. I detta ingår fastighetsdrift, underhåll och tekniskt verksamhetsanknutna tjänster. Vi arbetar med ny-, om- och tillbyggnadsprojekt och ansvarar för byggprocessens alla faser. Vårt förvaltarteam handlägger även länsövergripande frågor inom säkerhet, brand- och skalskydd. Fastighetsbeståndet omfattar cirka 200 byggnader med en total yta om cirka ca 400 000 kvadratmeter. 

Vårt erbjudande

Vi erbjuder en rad olika arbetsvillkor och förmåner. Det gör vi för att vi bryr oss om dig som jobbar hos oss. 

Hos oss får du stimulerande arbetsuppgifter med utveckling och förvaltning av tekniskt avancerade byggnader och system, vilka är en förutsättning för den moderna vården. Vår satsning på nya och moderna fastigheter innebär teknik och säkerhet som är digitaliserad, god IT-och styrsystemskompetens är därför av vikt. Tillsammans är vi med och räddar liv varje dag. Hos oss får du också stimulerande arbetsuppgifter med utveckling, anpassning och underhåll av avancerade hjälpmedel som höjer livskvalitén för våra invånare.

 Se dina samlade förmåner

Din utveckling och karriär

Hos oss är du med och styr din egen utveckling genom medarbetarsamtal och individuella utvecklingsplaner. Vi erbjuder kompetensutveckling genom till exempel internutbildningar, medarbetar- och nätverksdagar och studiebesök/praktik.

Möt våra medarbetare

Agneta Hellström, elektriker

Uppdaterad 11 oktober 2021 Lämna synpunkter på innehållet