Vårdanställd som behandlar en patient.

Att jobba som undersköterska på våra kliniker

Här hittar du information och kontaktuppgifter till de kliniker som du kan arbeta vid under din anställning.

Akutkliniken

Akutklinikens uppgift är att tillgodose medborgarnas behov av akut sjukvård dygnet runt årets alla dagar. Här arbetar cirka 120 medarbetare som hanterar cirka 40 000 besök per år. Akutmottagningens uppdrag omfattar sjukdomstillstånd och olycksfall inom internmedicin, kirurgi, ortopedi samt infektion. För övriga specialistområden så som barn och öron omfattar uppdraget de högst prioriterade tillstånden. Vi har även en akutvårdsavdelning som är en sjukhusgemensam avdelning med 18 vårdplatser. Här vårdas de patienter som vid läkarundersökning befunnits vara i behov av fortsatt observation och/eller korttidsvård under ytterligare något dygn.

Arbetet hos oss är stundvis krävande och ställer krav på stresstålighet och prioriteringsförmåga. Vi söker därför dig som är en strukturerad, initiativtagande och stabil person med god samarbetsförmåga. Vårt mål är att skapa delaktighet och god laganda. Här blir du en del av ett kompetent och kul gäng.

Avdelningschef: Susanne Elgström Carlsson 0480-811 12

Barn- och ungdomskliniken

Vi söker dig som vill arbeta med barn- och ungdomssjukvård på en av våra slutenvårdsavdelningar, neonatal eller för barn- och ungdomar 0-18 år. Vi har ett familjefokuserat arbets- och synsätt, där familjen kring det sjuka barnet är en självklar del i vårdarbetet. Vi arbetar i team kring barnet och familjen. Vår vision är att det på kliniken ska råda ett tillåtande klimat med kompetent personal som genom ett gott samarbete ger barn och ungdomar den bästa tänkbara vården.

Avdelningschef: Birgitta Petersson 0480-44 82 45

Avdelningschef: Carina Karlsson 0480- 810 96

Geriatriska kliniken

Vårt uppdrag är att leda och utveckla vården av de mest sköra äldre och vården i livets slutskede. Utmärkande för arbetet hos oss är teamarbetet, där vi planerar och utvärderar vården tillsammans med patienten. I teamet ingår sjuksköterska, undersköterska, sekreterare, fysioterapeut, arbetsterapeut och läkare. Vår verksamhet består av slutenvård, äldremottagning, lasarettsansluten hemsjukvård och rådgivningsteam. Vår vision är: Geriatrik och palliativ medicin – Helhetsvård för dig - Arbetsglädje för oss. Vi strävar efter att utveckla det friska hos de mest sjuka samt att kunna erbjuda ett geriatriskt eller ett palliativt team till alla som behöver det.

Avdelningschef: Annelie Gustavsson 0480-44 80 51

Avdelningschef: Oscar Schygge 0480-841 87

Intensivvårdsavdelningen

Intensivvårdsavdelningen på Länssjukhuset är den avdelning på sjukhuset som vårdar de mest sjuka patienterna. Den är högteknologisk vilket innebär att patienterna får livsuppehållande hjälp av medicinsktekniskt utrustning såsom ventilator och kontinuerlig dialys. De flesta patienter är nedsövda när de vårdas hos oss vilket innebär att någon alltid måste finnas hos patienten. Man jobbar i team (läkare, sjuksköterska, undersköterska och fysioterapeut) runtomkring patienten och har ansvar för två till tre patienter åt gången.

Avdelningschef: Monica Malmqvist 0480-44 87 73

Infektionskliniken

Infektionskliniken har ett länsövergripande ansvar för högspecialiserad infektionssjukvård och bedriver såväl öppenvård som slutenvård och behandlar patienter med ett brett spektra av sjukdomar i alla åldersgrupper. Detta ger dig som nyutexaminerad goda förutsättningar att skaffa dig en bred och gedigen erfarenhet. Du lär dig exempelvis isolerings vård och vårdhygien. Utöver patienter med infektionssjukdomar vårdas patienter med öron – näsa och halssjukdomar på vår avdelning, 39. Avdelningen har 24 vårdplatser och 45 medarbetare.

Kliniken är lagom stor för att alla ska känna alla och det finns en stor teamkänsla mellan professionerna på kliniken. På infektionskliniken tar vi hand om varandra är varandras och vi månar om varandras arbetsmiljö. Vi har en välplanerad introduktion och det finns kollegialt stöd från erfarna medarbetare.

Avdelningschef: Carola Niklasson 0480-811 41

Kvinnokliniken

Kvinnokliniken vid Länssjukhuset i Kalmar arbetar med samtliga verksamhetsgrenar tillhörande kvinnosjukvården: Alla former av gynekologisk öppen- och slutenvård samt all typ av obstetrik inklusive mödrahälsovård. Vi har obstetrisk slutenvård, inkluderande antenatalvård, förlossningsavdelning, BB-avdelning samt BB-mottagning. Kvinnor med förlossningsrädsla får hjälp och stöd genom vår Amanda-verksamhet. Kvinnokliniken ansvarar även för mödravården samt specialistmödrahälsovården, ultraljud för gravida inklusive fosterdiagnostik, preventivmedelsrådgivning, gynekologisk cellprovskontroll och föräldrastöd.

Avdelningschef: Maria Bäckman Veinfors 0480-816 81

Avdelningschef: Susanne Nilsson 0480-818 42

Kirurgkliniken

Kirurgkliniken bedriver en bred verksamhet indelad på övre respektive nedre bukkirurgi, kärl, bröst, endokrin, urologisk kirurgi samt kirurgisk akutvård. Totalt arbetar drygt 200 personer. Sedan några år tillbaka är Kirurgklinikerna i Kalmar och Oskarshamn en gemensam klinik. I Kalmar förläggs avancerad kirurgi, och i Oskarshamn bedrivs verksamhet som normalt inte förväntas kräva intensivvård.
Du samarbetar kring patienten tillsammans med medarbetare inom olika yrkeskategorier, med målsättning att ge en god och säker vård. Vi erbjuder ett utvecklande och omväxlande arbete.

Avdelningschef: Lena Ingvarsson 0480-44 80 42

Medicinkliniken

Medicinkliniken har i första hand ett akut- och närsjukvårdsuppdrag. I samverkan med andra kliniker erbjuder vi medborgarna en god och säker vård. Kliniken erbjuder komplett internmedicinsk verksamhet med avancerad sjukvård inom såväl öppen- som slutenvård.

Vi välkomnar dig som ny medarbetare att utvecklas inom följande områden.

  • Diabetes- och endokrinologi
  • Hematologi
  • Kardiologi
  • Lungmedicin
  • Mag/tarmmedicin
  • Neurologi och stroke
  • Njurmedicin/dialys
  • Reumatologi

Avdelningschef: Anna Johansson 0480-816 09

Avdelningschef: Christina Polhage 0480-899 60

Onkologiska kliniken och strålningsfysik

Onkologiska kliniken och strålningsfysik är en länsklinik med verksamhet i Kalmar och Västervik. Vår verksamhetsidé är att ge länets invånare högkvalitativ, patientsäker och nära onkologisk vård. Som undersköterska ingår du i ett team tillsammans med sjuksköterskor, läkare och medicinska sekreterare. Arbetsuppgifterna är varierande med en blandning av patientnära uppgifter och mer administrativa uppgifter. Vi har en mycket välfungerande verksamhet med nöjda patienter. Dina arbetsuppgifter kommer fördelade mellan strålbehandlingen och vår onkologiska dagvård.

Avdelningschef: Christina Delborn 0480-384 13

Ortopedkliniken

Ortopeden på Länssjukhuset i Kalmar är länets största ortopedklinik. Vi har ett länsövergripande ansvar för ryggkirurgi och högspecialiserad fotkirurgisk ortopedi. Vi handlägger alla typer av akuta ortopediska skador och olyckor dygnet runt. Vi bedömer på daglig basis alla sedvanliga ortopediska åkommor, smärtor och sjukdomar och servar ett upptagningsområde på 127 000 invånare. Vi har 33 vårdplatser i veckorna samt 23 vårdplatser på helgerna på avdelning 16 A och B som vårdar akut skadade och patienter med planerade operationer. Vi vårdar även elektiva och inneliggande ögonpatienter. Ortopedkliniken har dagligt samarbete med arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Avdelningschef: Gabriel Walter 0480-848 57

Öron-, näs- och halskliniken

Öron-, näs- och halskliniken riktar sig till patienter med akuta och kroniska övre luftvägsinfektioner samt kroniska, inflammatoriska och av allergi och annan överkänslighet betingade tillstånd i övre luftvägar. Härtill kommer handläggning av neurologiska sjukdomar, sväljningsstörningar, behandling av traumatiska skador, tumörer, obstruktiva sömnbesvär samt röst-, tal- och språkstörningar. En viktig del av verksamheten rör hörselvård i alla åldrar. Specialiteten behandlar medfödda och förvärvade sjukdomar och skador och omfattar såväl akuta som icke akuta tillstånd hos patientgrupper i alla åldrar. Kliniken erbjuder omhändertagande av patienter under hela dygnet under årets alla dagar. Vårt primära upptagningsområde omfattar ca 140 000 invånare.

Avdelningschef: Sofia Lindberg 0480-814 97

Uppdaterad 13 december 2021 Lämna synpunkter på innehållet