Vårdklädd person ler mot kameran

Ledare och chef

Region Kalmar län ska vara en av Sveriges bästa arbetsplatser. Våra chefer har stor betydelse för att vi ska lyckas med det.

Att vara chef i Kalmar län ska vara attraktivt, stimulerande och utvecklande. Våra chefer är kulturbärare som ska verka för ett klimat som uppmuntrar och tar tillvara på förbättringsidéer och innovativa lösningar som gynnar invånare och samarbetspartners. 

Stöd i din roll

Som ny chef får du en introduktion som ger kunskap om den egna arbetsplatsen och förvaltningen liksom kunskap och förståelse för regionen som helhet. Du erbjuds också mentorskap eller handledning. Genom chefsnätverk och coachande chefsgrupper har du möjlighet att samverka och utbyta erfarenheter med andra i samma roll.

Utvecklande ledarskap 

Bli en bättre ledare! Alla våra chefer läser Utvecklande ledarskap, en utbildning som utvecklats av Försvarshögskolan på uppdrag av Försvarsmakten. Det är en forskningsbaserad modell som gynnar individuell utveckling och organisatoriskt resultat. Syftet med utbildningen är att du ska uppnå ökad självinsikt och kunna analysera, reflektera och utveckla ditt ledarskap.

Vi erbjuder också riktade utbildningar, som Indirekt ledarskap till ledningsgrupper och chefer som leder annan chef.

Traineeutbildning för att bli chef

Du som jobbar i Region Kalmar län har möjlighet att gå traineeutbildning för blivande chefer. Under utbildningen får du praktiskt pröva din motivation för att i framtiden verka som chef. Programmet innehåller en universitetskurs och och möjligheten till mentor och att följa en chefs arbete.

Utbildningen lockar många av våra medarbetare vilket gör att vi har möjlighet att rekrytera kompetenta chefer som också har insikt i organisationen. Ansökan till traineeutbildningen sker via vårt intranät. 

Läs mer

Relaterat på andra webbplatser