Specialisttjänstgöring (ST)

Du erbjuds ett gediget och omfattande kursprogram om du väljer att göra din ST hos oss.

Som ST-läkare hos oss har du möjlighet att genomföra din ST inom ett flertal olika specialiteter. Varje klinik/enhet har en egen utbildningsbudget för att täcka ST-läkarnas behov av specialitetskurser samt behov av externa sidotjänstgöringar. Sidotjänstgöringar kan vid behov göras vid Linköpings universitet, men även vid andra sjukhus och universitetssjukhus.

Till hjälp i ST-utbildningen har vi ett modernt kliniskt träningscentrum med bland annat simulatorer för endoskopisk och laparaskopisk kirurgi.

Vi samarbetar även med Region Blekinge och Region Kronoberg för att du ska få ett så omfattade kursprogram som möjligt.

ST på Länssjukhuset i Kalmar

Vi har kompetens att utbilda ST-läkare inom cirka 25 olika specialiteter, inklusive gren- och tilläggsspecialiteter. Region Kalmar län erbjuder ett gemensamt utbildningspaket inom de övergripande målbeskrivningarna.

Du planerar varje ST-block tillsammans med din handledare och verksamhetschef. Det finns goda ekonomiska förutsättningar för de kurser och sidotjänstgöringar som behövs för att bli specialist inom respektive specialitet.

På länssjukhuset finns ett kliniskt träningscentrum med moderna simuleringsapparater för endoskopiska och laparaskopiska operationer och i övrigt finns utrustning för träning av olika moment i vården som HLR, Ceps med mera. 

Välkommen att höra av dig om du är intresserad att göra ST-utbildning på länssjukhuset!

ST på Oskarshamns sjukhus

Tjänstgöringen planeras i samråd med verksamhetschefen. En del av utbildningen av ST-blocken i slutenvård är förlagd till Linköpings universitet varvid dubbelspecialisering eftersträvas.

Oskarshamns sjukhus har ett upptagningsområde på cirka 55 000 invånare och omfattar kommunerna Oskarshamn, Högsby och Mönsterås samt en del av Hultsfreds kommun. Oskarshamns sjukhus är ett modernt utrustat akutsjukhus, en omfattande öppenvårdsverksamhet och är med cirka 450 anställda en av mellanlänets större arbetsplatser. Det är ett "nära sjukhus" med en hög kompetens inom flera vårdområden. Sjukhuset har det nära sjukhusets alla fördelar, med ett gott samarbete mellan de olika klinikerna och en hög tillgänglighet. Vi ingår i WHO:s nätverk för hälsofrämjande sjukhus.

ST på Västerviks sjukhus

Sjukhuset ligger bara ett stenkast från centrum. Det senaste åren har vi fått både nybyggt och ombyggt och har nu flera toppmoderna lokaler, däribland en helt ny akutmottagning. Hos oss jobbar du på ett mindre akutsjukhus med förlossningsvård och BB.

ST inom allmänmedicin

Under din specialisttjänstgöring får du en bred och anpassad utbildning vid någon av länets hälsocentraler där det finns fast anställda specialister i allmänmedicin som är utbildade handledare.

Tiden på hälsocentralen varvas med utbildning vid något av länets tre sjukhus i Västervik, Oskarshamn eller Kalmar.

I början av utbildningen upprättas ett kontrakt och ST-planering tillsammans med din handledare och din studierektor. Utbildningen är individuellt planerad och följer riktlinjerna i specialitetens målbeskrivning.

Du har samma huvudhandledare under hela din ST-tjänstgöring. Under utbildningstiden på sjukhuset erbjuds du dessutom en klinisk handledare på kliniken, samtidigt som du kan ha fortsatt handledning med din huvudhandlare på hälsocentralen.

Det här får du hos oss

 • anställning vid någon av våra hälsocentraler
 • länsövergripande ST-utbildningar
 • återkommande gemensamma kurser och träffar för specialister och ST-läkare i allmänmedicin
 • regelbundna utbildningsträffar tillsammans med dina ST-kollegor
 • möjligheter till psykolog- eller kuratorsledd grupphandledning
 • goda möjligheter till forskning eller särskild ST-tjänst med forskningsinriktning
 • möjlighet att delta vid de nationella ST-läkardagarna
 • individuell utbildningspeng 20 000 kronor per år
 • resurser och tid avsatt för "Mitt i ST-utvärdering" och specialistexamen.

Efter avslutad specialisttjänstgöring i allmänmedicin får du ett fantastiskt kul och utvecklande jobb som specialist i allmänmedicin i Kalmar län!

ST inom psykiatri

Under din specialisttjänstgöring får du en bred och anpassad utbildning antingen vid psykiatriska kliniken i Västervik eller Kalmar. På klinikerna finns fast anställda specialister som också är utbildade handledare.

Du kommer att varva arbete inom slutenvården med arbete inom öppenvården i Västervik, Oskarshamn och Kalmar.

I början av utbildningen upprättas ett ST-kontrakt tillsammans med din handledare och din studierektor. Utbildningen är individuellt planerad och följer riktlinjerna i specialitetens målbeskrivning.

Du har samma huvudhandledare under hela din ST-tjänstgöring. Även under sidotjänstgöring har du kvar din huvudhandledare. När du arbetar på annan klinik under dessa perioder har du också en handledare vid respektive klinik.

Det här får du hos oss

 • anställning på psykiatriska kliniken i Kalmar eller Västervik
 • ST-utbildningar
 • återkommande gemensamma kurser och träffar för specialister och ST-läkare i allmänpsykiatrin
 • möjlighet att delta vid nationella ST-läkardagar.