Allmäntjänstgöring (AT)

Som AT-läkare hos oss blir du en värdefull medarbetare från allra första dagen. Sju av tio AT-läkare väljer att stanna kvar här i länet efter avslutad AT.

Vår ambition är att du också ska vilja stanna kvar här. Därför har vi ansträngt oss lite extra för att kunna ge dig stora möjligheter att självständigt få ta hand om patienter med nära tillgång till handledare och specialistkompetenta läkare.

Utöver din praktiska vardag erbjuder vi teoretisk utbildning i form av kurser, seminarier och utbildningsdagar av olika slag. Vi erbjuder dessutom 15 000 kr i AT-peng (utbildningspott). Möjligheten att forska finns här i form av doktorandbidrag och postdoktorala medel.

Efter avslutad AT-tjänst finns goda möjligheter att fortsätta specialistutbildning inom ett flertal specialiteter.

AT på Länssjukhuset i Kalmar

Aktuellt

I Kalmar tillsätts årligen 22 AT-block med tillträde 1 mars, 1 juni, 1 september och 1 december. Kommande rekryteringsomgång avser AT-block med start måndag 2  september 2019 (6 tjänster) och måndag 2 december 2019 (5 tjänster). 

Kort fakta om oss

Länssjukhuset i Kalmar erbjuder både akutsjukvård och planerad sjukvård av hög kvalitet dygnet runt, året runt. Vi är bland de främsta i landet när det gäller tillgänglighet, kundnöjdhet och effektivitet. AT-läkarna hos oss är en viktig kugge i den totala läkarbemanningen, vars uppdrag är att ta hand om södra Kalmar läns behov av sluten- och öppenvård. Som AT-läkare har du alltid nära tillgång till handledare och specialister.

AT på Oskarshamns sjukhus

Aktuellt

I Oskarshamn tillsätts årligen åtta AT-block med tillträde 1 februari samt 1 september. Kommande rekryteringsomgång avser fyra AT-block med start 1 februati 2019 (4 tjänster).

Kort fakta om oss

Oskarshamns sjukhus erbjuder medicinsk specialistvård dygnet runt. Vi utför planerad kirurgi och ortopedi. Vi har en bred mottagningsverksamhet inom barn, gynekologi, hud, ögon, öron, tand och dialys. 

Vi har ett upptagningsområde på cirka 65 000 invånare. Här får du arbeta på ett mindre sjukhus där beslutsvägarna är korta. Aom AT-läkare går du egna primärjourer med gott bakjoursstöd. 

Det finns tid avsatt för egenstudier, AT-utbildningar och distriktsläkarträffar samt gemensamma AT-utbildningsdagar för alla AT-läkare i Region Kalmar län. Viss undervisning sker på egna kliniken.

AT på Västerviks sjukhus

Aktuellt

-

Kort fakta om oss

Västerviks sjukhus har specialiteter som till exempel medicinsk rehabilitering och smärta. En stor del av verksamheten är av akut karaktär som kräver slutenvård. Historiskt har Västervik haft fokus på psykiatrivård och här finns bland annat en rättspsykiatrisk klinik. På sjukhuset finns också öppenvård och dagsjukvård. Vi är ett komplett akutsjukhus som ger trygghet åt drygt 97 000 medborgare i norra Kalmar län med förlossningsvård och BB.

Fördelarna att göra sin AT-tjänstgöring på ett mindre sjukhus är att klinikerna här har nära samarbete med varandra. Du får ett stort nätverk av kollegor och möter det breda sjukdomspanoramat. Här är beslutsvägarna korta. Du blir en betydelsefull läkare från första dagen. Du går ensam primärjour med gott bakjoursstöd.

AT inom allmänmedicin

Du fullgör din tjänstgöring vid något av de tre sjukhusen i länet. Dessutom har du som AT-läkare med allmänmedicinsk inriktning under hela utbildningstiden möjlighet till en fast kontakt med en hälsocentral. Din handledare är specialist i allmänmedicin.

Under utbildningstiden anordnas särskilda seminarier och träffar som riktar sig till dig som gör AT inom allmänmedicin.

Efter ordinarie sex månaders tjänstgöring på din hälsocentral förlängs utbildningen med ytterligare tre månader efter legitimation med fördjupat allmänmedicinskt innehåll. Den tiden kan du räkna in i en kommande ST-utbildning.

Under den sista delen av utbildningen får du möjlighet att delta vid någon nationell eller internationell kongress alternativt studieresa.

AT inom psykiatri

Att göra AT med inriktning mot psykiatri innebär att du i slutet av ditt AT-block gör tre extra månader inom psykiatrisk specialitet. Under dessa månader får du lön som motsvarar en ST-lön. Under din AT kommer du att också att delta i utbildningsaktiviteter inom psykiatri.

Förhoppningen är att stärka ditt intresse att fortsätta till ST inom psykiatri genom att erbjuda ett antal en förlängd placering med goda villkor. Syftet är också att öka kunskaperna i psykiatri generellt under AT-perioden.